Kategorier
Blogginlägg IF Olympia IF Olympia Stars Ronny Ronnys blogginlägg

BÄTTRE PRESTATION & HÄLSA MED KBT

Idag kom boken som jag hade beställt, boken heter ” BÄTTRE PRESTATION & HÄLSA MED KBT” eftersom jag har blivit intresserad av behandlingsmodellen Kognitivt perspektiv och hur man använder sig av Kognitiv terapi. Boken tar upp ett aktuellt ämne ”Problematik kopplat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom idrott” och detta är bra att läsa eftersom jag och tillsammans med andra i föreningen skall starta upp fotboll för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Så här beskriver man boken
”När livet och idrotten fungerar som bäst mår man fint och prestationsförmågan är på topp. I detta drömläge är behovet av KBT, kognitiv beteendeterapi, mycket litet. Men det är få förunnat att befinna sig i detta läge tjugofyra timmar om dygnet – varken hälsa eller prestationsförmåga är någonting statiskt.

Bättre prestation & hälsa med KBT ger en introduktion till KBT och de vanligast förekommande problemområdena som finns förankrade i såväl den kliniska psykologin som i ett idrottsspecifikt sammanhang. Du får flera beskrivningar och exempel på hur behandlingar kan gå till väga. ”

 1. Kognitiv beteendeterapi (KBT) i utveckling
  1A. Introduktion till kognitiv beteendeterapi (KBT) och idrott
  1B. Introduktion till schematerapi
  1C. Tredje vågens KBT = ACT, mindfulness och self-compassion
  2. Idrottspsykologiska modeller
  3. Etiska dilemman inom idrottspsykologi
  4. Vanliga problemområden inom idrott
  5. Ångestproblematik inom idrott
  6. Idrottsrelaterad stressproblematik
  7. Depressionsproblematik inom idrott
  8. Sömnproblematik inom idrott
  9. Ätstörningsproblematik inom idrott
  10. Riskbruk och beroende inom idrott
  11. Aggressionsproblemtik inom idrott
  12. Smärtproblematik inom idrott
  13. Problematik kopplat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom idrott
  14. Tankar om KBT och idrott i framtiden
Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Friskvård och hälsa, Socialpedagogik, Sociologi

Nu har jag sökt tre nya kurser i höst som jag hoppas att kunna läsa, detta är att komplettera för att kunna öka chansen att få ett jobb, och det andra är att jag har fastnat för att få mera kunskaper i dessa tre ämnen som jag inte enbart har nytta i arbetslivet utan i mitt idrottsintresse.

Friskvård och hälsa, 100p, 14 sep – 16 okt
Jag kommer att börja att läsa Friskvård och hälsa
”Vad menas egentligen med hälsa och hur kan du upprätthålla en hälsosam livsstil? I denna kurs belyses människans livsvillkor och dess hälsoaspekter ur psykosociala, socioekonomiska, kulturella, historiska och internationella aspekter. Kursen ger också kunskap om hur en hälsoprofil kan användas som verktyg för ett hälsosammare liv, stress och stresshantering och samband mellan kost, näring och fysisk aktivitet. I denna kurs investerar du i dig själv men får även verktygen som kan hjälpa andra till ett hälsosammare liv. ”

Socialpedagogik, 100p 19 okt – 20 nov
Sedan fortsätter jag med Socialpedagogik.
”Det här är en kurs där möten och kommunikation mellan brukare och personal ligger i centrum. I denna kurs får du lära dig om socialpedagogiska insatser och hur man arbetar socialpedagogiskt. Här får du också läsa om hur människors livssituationer påverkas av sociala, kulturella, fysiska och psykiska begränsningar.”

Sociologi, 100p 23 nov – 25 dec
Den sista kursen är Sociologi.
”Människan formas av sociala processer och relationer men också av samhället, likväl formas samhället av människan, om detta handlar kursen sociologi. Du får lära dig hur identitet och kultur formas och påverkar våra handlanden, vår utveckling samt hur attityder och värderingar som finns i samhället skapas av oss själva, men också styr oss.”

Kategorier
AMS Arbetssökande Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg

Webbinarier om Nätverkande

Idag deltog jag i Arbetsförmedlingens webbinarier som handlade om Nätverkande, jag fick tips om hur jag kunde använda mitt av ditt nätverk (och andras) när jag söker jobb. Fick också tips om hur jag kan använda sociala medier.

Det bästa var att jag kunde sitta hemma och se och lyssna på webbinarier, näst blir den 30 juni handlar om cv.

Bra jobbat AMS!

Kategorier
AMS Arbetssökande Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg

Arbetssökande

Idag är jag arbetssökande, inskriven på arbetsförmedling och A-kassan och nu hoppas jag att det inte blir något strul, nu kommer jag att söka arbeten inom Skolomsorgen och en del i omsorgen som boendestödjare, så nu blir det att skicka massa intresseansökningar.

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg

Färdig med studierna

Nu är jag klar med mina studier, nu har jag studerat färdigt hoppas jag Smile nu har jag kompletterat min barnskötare utbildning (20140214) med Medicin 1, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri 1, Psykologi 1 dessa kurser ingår i Vård och omsorgsprogrammet Smile nu blir det inga studier på ett bra tag Smile

Kategorier
Blogginlägg Bröllopsdag Familjen Familjens blogginlägg

Stålbröllop

Idag firar vi vårt 11 bröllopsdag (Stålbröllop) 2 juni 2004 gifte vi oss i rådhuset  Heart

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Klar med Examination 2 i kursen Psykologi 1

I går skickade jag upp examination 2 och väntar med spänning över omdömet förhoppningsvis blir jag godkänd dvs E. Denna examination handlade om en fallbeskrivning och den var så intressant det innebar  ”det gör forskare inom psykologin och de har kommit fram till olika sätt att förstå och förklara varför vi tänker, känner och beter oss som vi gör och de olika synsätten kan kallas psykologiska perspektiv som är 5 stycken:
Psykodynamiska perspektivet
Kognitiva perspektivet
Biologiska perspektivet
Humanistiska perspektivet
Behavioristiska perspektivet

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Slut betyg C i kursen Etik & människans livsvillkor

Igår fick jag mitt slut betyg i kursen Etik och människans livsvillkor det vart ett C, jag är väldigt nöjd, ett intressant ämna och blir det en fortsättnings kurs så kommer jag garanterat söka kursen.

”Det har varit ett sant nöje att läsa dina inlämningar och det känns verkligen att du är mycket engagerad i det du gör. jag hoppas du fortsätter att skriva framöver också, du är en god skribent.”

Betyget C
Eleven beskriver utförligt några olika kulturmönster och diskuterar utförligt hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver eleven utförligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
Eleven redogör utförligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala etiska begrepp. Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. I diskussionen värderar eleven med enkla omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor.
Eleven kommunicerar med och bemöter människor i olika sociala och kulturella sammanhang. Detta gör eleven efter samråd med handledare. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen det egna förhållningssättet i mötet med patienter och brukare.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Skriftlig examination

Den 26 maj gjorde jag en skriftlig examination och det kände som en katastrof och jag kände mig besegrad av min dyslexi (Läs inlägget) Men vad hände jo jag fick betyg C trots min handstil och stavning.
” Jag tycker du resonerar på ett kortfattat men ändå relativt utförligt sätt, du ger många exempel och du jämför argumenten från de olika teorierna.
jag bedömer att du därför når ett C.”

Jag är så stolt Smile