Kategorier
Amanda Blogginlägg Familjen Familjens blogginlägg Maria Marias blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Viktor

Fedagsmys

32

 

Efter en lång arbets och skolvecka är det skönt att få koppla av med fredagsmys Smile

Laddat upp med ostbågar i massor Wink och chips samt coca cola Smile

Vi hyrde Dumma mej 1 från SF Anytime Hyrfilm på nätet

Vi såg 2:a på bio och ettan var lika rolig Smile en skönt fredag kväll med familjen Smile

Kategorier
Amanda Blogginlägg Familjen Familjens blogginlägg

Amanda veckor brev 36

amanda vecka 35

 

Så har det gått ytterligare vecka (v.35) och i veckobrevet 36 fick Amanda bra i uppförande i läxor- resultat fick Amanda i:
Engelska 10 av 10 samt reading: Very good!
Svenska (veckans ord) 11 av 12
Övrig kommentar ”Bra vecka Amanda”

Det har gått bra med Amandas läxor

Amanda provade att göra sin engelska med hjälp av datorn och på glosor.eu

Så nu får Amanda en avkopplande helg Smile

 

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Träning

Farsta – Högdalen Rundan

Farsta – Högdalen Rundan
Idag gick jag och dottern Sandra till Högdalen och tillbaka, i ett högt tempo och det vart 9875 steg och snart är jag under nio minuter per KM Smile idag 09:05

20

Sedan vart det lunch och det behövdes att fulla på kroppen med energi Smile

Kategorier
Amanda Blogginlägg Familjen Familjens blogginlägg Viktor

Fredagmorgon

18

Fredag morgon, veckans sista dag och det tycker Viktor och Amanda är skönt, två dagar av slappa äta godis, glass och ingen skola Smile

Dagens outfit för Viktor ”Militär” Smile

Dagens outfit för Amanda ”tonåring” Smile

 

 

Kategorier
Amanda Blogginlägg Familjen Familjens blogginlägg Fritidsklubben

Fritidsklubben = Pärlplattans kungarike

pärlplatta

 

Amanda gillar och för den delen Viktor också att göra pärlplattor liksom deras syster Michaela alla gillar att gör pärlplattor och hämta mönster från internet.

Idag var jag och hälsa på och fick se dessa kanon fina pärlplattor som Amandas kompisar har gjort, fritidsklubben har köpt så mycket pärlor och plattor, ett härligt satt att få vara kreativ och skapande verksamhet.

Imponerad är jag

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Specialpedagogik 2

specialpedagogik_2_utkommer_juni_2013-svensson_hostfalt_sonja-22390756-2902292241-frnt

Nästa kurs som är Specialpedagogik 2 den startar måndagen 16 september så idag beställde jag kursboken Specialpedagogik 2 av Sonja Svensson-Höstfält som även är lärare på Lärgården, det ryktas om att hon kommer att ha kursen.

För att vara på den säkra sidan att boken kommer i tid så beställde jag den i dag Smile kursboken som jag har nu är Specialpedagogik 1 och den är också inläst så idag har jag skickat ett mail till förlaget och frågat om denna kurs bok kommer att finns inläst.

Information om kursboken
Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken har författaren lyft fram barnperspektivet även om innehållet ska kunna användas i verksamheter som vänder sig till alla åldrar. Innehållet i boken präglas av det salutogena perspektivet och de fyra grundpelarna i värdegrundsarbete: ömsesidig trygghet – hänsyn – respekt – tillit. Med utgångspunkt i berättelser vill författaren förtydliga begrepp och förklaringar samt ge eleven möjlighet till reflektion över etiska dilemman.
Prov läs boken här
Ur innehållet:
– Integrering
– Exkludering
– Delaktighet
– Etiska överväganden
– Empowerment
– Evidensbaserat arbetssätt
– Strategier för handikappolitiken
– Intresseorganisationer
– Dokumentation
– Lagstiftning
Varje kapitel avslutas med sammanfattning och diskussionsuppgifter

Inledning
Kritisk granskning
Evidensbaserat arbetssätt
Forskning

1. FN:s standardregler och
Salamancadeklarationen
Inledning
FN:s standardregler
FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter
FN:s barnkonvention
Salamancadeklarationen
Andra deklarationer

2. Funktionsnedsättningar
utifrån ett salutogent perspektiv
Inledning
Salutogenes
Kasam
International Classification of
Functions, ICF
Kroppsfunktioner
Kroppsstrukturer
Aktivitet
Delaktighet
Övriga faktorer

3. Specialpedagogiska teorier
och begrepp
Inledning
Specialpedagogiska begrepp
Normalitet och avvikelse
Differentiering
Segregering
Integrering och exkludering
Inkludering
Delaktighet
Makt
Empowerment
Specialpedagogiska teoretiker
Ingemar Emanuelsson
Claes Nilholm
Bengt Persson
Inga-Lill Jakobsson och
Inger Nilsson

4. Samhället och omgivningen
Inledning
Välfärdssamhället
Nationell strategi för handikappolitiken
Hållbara försäkringar
Utgångspunkt för utredningen
Direktiv för utredningen
Myndigheters ansvar
Staten
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Skolverket
Socialstyrelsen
Försäkringskassan
Landstinget
Kommunen
Samordning av insatser
Intresseorganisationer
Anhöriga

5. lagar och förordningar
Inledning
Lagar
Ramlag
Rättighetslag
Förordning
Föreskrift
Allmänna råd
Hälso- och sjukvårdslagen
Socialtjänstlagen
Lex Sarah
Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Lag om valfrihetssystem
Offentlighets- och sekretesslagen
Patientsäkerhetslagen
Delegering
Lex Maria
Patientdatalagen
Skollagen
Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöförordningen och föreskrifter
Lag om medbestämmande i arbetslivet
Lag om arbetsskadeförsäkring

6. Värdegrund och etiska
riktlinjer
Inledning
Värdegrund
Lokalt värdegrundarbete
Etiska överväganden
Pliktetik
Konsekvensetik
Sinnelagsetik
Etiska dilemman
Socialstyrelsens etiska råd
Regler och bestämmelser
Ordningsregler
Övriga regler
Regler för personal
Rutiner på arbetsplatsen

7. Verksamheter
Inledning
Historik
Boendeformer
Gruppboende
Kollektivboende
Serviceboende
Stödboende
Boende med särskild service
Boendestöd
Undervisning ur ett historiskt
perspektiv
Undervisning idag
Grundskola
Särskola
Andra skolformer
Sysselsättning ur ett historiskt
perspektiv

Sysselsättning idag
Daglig verksamhet
Arbetsträning
Träfflokaler
Sysselsättning idag
Daglig verksamhet
Arbetsträning
Träfflokaler

8. tillgänglighet i samhället
Inledning
9. tillämpning
Inledning
Den yttre ramen
Den inre ramen
Evidensbaserat arbetssätt
Huvudpersonens erfarenheter och
önskemål
Personalens kompetens
Planerings- och genomförande-
processen
Levnadsförhållanden
Inventering
Planering
Genomförande
Utvärdering
Dokumentation
Tillämpning
Syfte
Löpande anteckningar

Kategorier
Blogginlägg Familjen Familjens blogginlägg Viktor

Viktors gömställe

12

Torsdags morgon, jag fyllde med Viktor till skolan, där visade Viktor sitt hemliga gömställe, där han har sina ”vapen”

Gömstället finns i en lite skogsdunge

Så var Viktor såååå kärvänlig ”Pappa du kan gå hem nu” ja det ska jag forts skall jag se att du går in i klassen och inte gömmer dig i skogen Smile

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 1 Utbildning

Betyg B på inlämnings arbetet

Betyg B

 

Idag fick jag svar på min andra Individuell examination (Läs mer ) och det vart betyg B och jag är så nöjd och fick bra respons från läraren och några tank värda råd inför andra inlämnings uppgifter, så det känns bra och det känns att jag kommer att bli godkänd på denna kurs Smile

Kategorier
Amanda Blogginlägg Familjen Familjens blogginlägg

Amanda skadad handled

I morse gick Amanda som vanligt super glad och idag är det gymnastik på sko schemat Wink
11

Klockan tre kom Amanda hem med höger handeln lindad Doctor Amanda hade krockat med en klass kompis, det gjorde ont sa Amanda

Amanda gick till skolsyster som linda om handleden och sa är blir det inte bättre så måste du åka och kolla upp så att inte handleden är bruten.

Men Amanda säger det gör inte ont, så nu får vi ses men det gick bra att hålla i glassen Smile

 

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Träning

Onsdagens motion

Idag gick jag tillsammans med dottern Sandra på en Power Walk i ett skönt sommar värme samt i ett behagligt tempo Smile

 

7

 

 

Vi kommer hem strax efter nio sedan vart det frukost Smile