Böcker + stressboll

Kunskap Smile

Idag fick jag böckerna ADHD-hjälpen: För ett liv i balans och
Autismhandboken: Strategier för ökad livskvalitet samt stressbollar 😊

Dessa böcker kommer jag att ha nytta av både privat och som idrottsledare eftersom jag har barn som har Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Stressbollarna hjälper mig att hålla koncentrationen när jag sitter på möten eller tittar på TV, för mig är det skönt att kunna ”hålla” på med något, jag vet att många blir irriterade när dom ser mig hålla på med bollen, detta handlar inte om respekt eller att jag inte är intresserad utan detta gör mig koncentrerar.

Nu kommer jag att vara upptagen en stund 😊 av att läsa dessa böcker.
Så här står det vad böckerna handlar om.

ADHD-hjälpen: För ett liv i balans

Har du svårt att få livet att gå ihop? Glömmer och missar du möten du skulle ha gått på? Blir du för arg, för uppvarvad eller för ledsen och saknar en inre balans? Adhd-hjälpen ger dig konkreta strategier för att få vardagen att fungera. Du får öva på att:

Planera
organisera
bromsa impulser
reglera känslor
förbättra din uppmärksamhet
kommunicera och hantera konflikter

Metoderna bygger på KBT, den psykologiska behandling som har starkast vetenskapligt stöd vid adhd. Genom många exempel visar författaren hur andra har arbetat med och fått hjälp av strategierna. Här finns också information om kärnproblemen vid adhd, hur en utredning går till och vilket stöd samhället kan erbjuda. Även anhörigas situation tas upp och boken ger användbara verktyg för ett liv tillsammans med någon som har adhd. Till kapitlen finns övningsformulär som går att skriva ut från webben.

Boken riktar sig till dig som är vuxen och har adhd. Den är även en viktig kunskapskälla för närstående och behandlare.

En bra och lättläst bok som täcker mycket inom området med både en faktadel och en behandlingsdel. Personer med adhd kan läsa den på egen hand och den kan även användas som extra resurs i behandling enskilt eller i grupp. Jag skulle rekommendera boken även till behandlare och personal som arbetar med patientgruppen.

Autismhandboken: Strategier för ökad livskvalitet

Autismhandboken riktar sig till dig som är vuxen och har högfungerande autism (Aspergers syndrom) eller autistiska drag. Den ger konkreta strategier som hjälper dig att

utveckla din kommunikation
underlätta relationer
be om hjälp
minska konflikter
hantera känslor
klara av förändringar
organisera vardagen bättre.

Du får hjälp att hitta sätt att må så bra som möjligt och att minska stress, oro och överbelastning. För att förstå de olika verktygen får du följa hur fyra personer med autism använder dem. Det finns även övningsformulär att skriva ut från webben.

Handboken är i första hand en självhjälpsbok för dig som har autism. Den är även en viktig kunskapskälla för närstående och behandlare som vill få inblick i hur det är att leva med autism och hur de kan stötta. I ett särskilt avsnitt får anhöriga tips som kan underlätta i vardagen om man har ett vuxet barn eller en partner med autism.

Bägge texterna är lånad från adlibris.com

Arbetsförmedlingen- För dig med funktionsnedsättning

Stöd från AMS

Efter att fått mina diagnoser ADHD & Autism så berättade min psykolog att jag kan få stöd för att planera och anpassa arbetssökandet av Arbetsförmedlingen, det skulle kunna kan vara till exempel hjälpmedel, personligt stöd eller ekonomiskt bidrag till en arbetsgivare som anställer dig.

Det första jag gjorde var att besöka Arbetsförmedlingen i Globen och lämnade in mina intyg och nu är det bara att vänta på vad arbetsförmedlingen anser om jag har rätt eller inte rätt till stöd.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättning Autism/ Aspergers Syndrom

Under min utredning gällande ADHD framkom det att det eventuellt att jag även har kan ha Autism/ Aspergers Syndrom.

Därför vill man göra en utredning gällande Autism/ Aspergers Syndrom, så den 10 december påbörjade jag min utredning.

Efter att fått diagnosen Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning UNS enligt 1CD-10 samt annan specificerad ADHD, med för få symtom i barndomen enligt DSM-5.

Detta var svårt att ta in men att jag även eventuellt skulle Autism/ Aspergers Syndrom var konstigare men ändå skönt att få ta reda på om det är något mer.

Det var många intervjuer, angående barndomen var detta också svårt att svara på eftersom jag inte kommer ihåg samt att det inte finns någon som kan tala om hur jag var som barn.

Jag gillar inte beröring eller lukter och när det gäller lukter så är det svårt för mig att åka tunnelbana eller buss älskar att gå på fotboll men även där kan det vara så svårt för lukter, en start lukt kan förstår för mig för ont i näsan och få migrän, har svårt med den socialkontakter måste alltid ha olika ”masker” på vid olika situationer blir att jag tar på mig en mask och agerar som jag tror att man ska och förvänta sig av mig men i själva verket har jag svårt att förstå.

Vidare har jag svårt för förändringar och skulle det bli en mycket snabb förändring så sluter sig det för mig.

Det finns säker mera som min psykolog skulle kunna förklara.

Fredagen den 11 december fick jag även diagnosen Atypisk autism enligt IC1)-10

Diagnoser enligt 1[CD-10: Atypisk Autism, F 84.10.
Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning UNS, F90 .OX
Diagnos enligt DSM-5: Annan specificerad ADHD, med för få symtom i barndomen, 314.01

Att få denna diagnos och tillsammans med den första diagnosen ADHD samt AUTISM känns bra men ordentligt förvirrad för nu måste jag lära mig mera om detta och hur jag skall gå vidare.

Hjälpmedel

Hjälpmedel

I tisdags kom mina hjälpmedel som min arbetsterapeut hade beställt 😊

MEMOplanner Large

Ibland har jag svårt att skapa struktur i vardagen. När jag försöka hålla ordning tar det enormt mycket och jag blir stressad och orolig för att jag inte skall hinna med det som jag har planerat
MEMOplanner Large är ett tids- och planeringshjälpmedel. Jag har den också ”tidsstödet” i min mobil.

MEMOplanner hjälper mig att ta kontroll över min vardag och känna mig trygg. Jag får hjälp med att se vilken dag det är, tiden på dygnet och vilka aktiviteter som jag har bokade under dagen, veckan och månaden. Jag får tydliga påminnelser och även hjälp med till exempel checklistor.

Time Timer & Klocka Time Timer

Time Timer ger mig en möjlighet att veta ”hur mycket tid jag har kvar”.
Se hur armbands klockan fungerar

Se hur klockan fungerar
h

Har även köp time time appen till min mobil
Se hur det fungerar

Arbetsterapeut

Den 18 december träffade jag för första gången en arbetsterapeut, eftersom jag har fått diagnosen ADHD.

Mycket trevlig kille och kunnig och vi testade lite olika hjälpmedel, han föreskrev följande:
1 MEMOplanner Large
1 Bordsstativ MEMOplanner/MEMOdayplanner 2
1 Klocka Time Timer Armband Vuxen
1 Time Timer MDD Medium

Blir ett uppföljningssamtal i slutet av januari.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättning ADHD

Jag har under många år undrat varför jag är som jag är.
Att:
Jag alltid har två lägen ALLT eller INGET, finns inget mitt i mellan.
Hjärna är alltid är på högtryck.
Aldrig kopplar av.
Överaktivitet.
Impulsivitet.
Rastlöshet.
Bristande tålamod.
Alltid förtidig till möten, läkarbesök m.m
Alltid ska vara förberedd.
Följa en bestämd ordning i allt.

Detta är bara en del och detta förstör för mig och jag börja må så dåligt.

Jag hade försökt att få hjälp i många år utan resultat, den 25 februari började jag en basutredning och den visades att jag skulle få göra en Neuropsykiatriska utredning gällande Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet eller ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder).

2 oktober började jag min utredning och träffade en fantastisk psykolog som förstod mig och kunde sätta ord för det som jag har känt och känner, det vara väldigt jobbigt att prata och att få vetskap/kännedom hur jag fungerar.

16 november fick jag diagnosen att jag bedöms uppfylla kriterierna för Aktivitets- och uppmärksarnhetsstörning UNS enligt 1CD-10 samt annan specificerad ADHD, med för få symtom i barndomen enligt DSM-5. Efter som jag inte komihåg så mycket ifrån barndomen eller att någon som kände mig under barndomen så kunde hon inte diagnosen ADHD helt.

Efter detta har det varit jobbigt för mig har blivit så medveten om detta, riktigt jobbigt och jag tycker att min omgivning viftar bort detta, ibland så ångrade jag att jag gjorde denna utredning.

Under utredningen så kom det fram att min psykolog vill även göra en utredning gällande Autism/ Aspergers syndrom.

DYSLEXI

Jag har Dyslexi och det innebär för mig att jag har svårigheter med att läsa och stava.

Svårigheter

Jag kan ha svårt att uppfatta och skilja på olika ljud i språket, till exempel u och y eller g och k.

Jag läser snabbt och fel och fastnar på ord.

Jag utelämnar ord eller sista delen av ordet vid läsning. Jag vända på bokstäverna i ord, till exempel mat och tam.

Jag skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver, till exempel skriver tärning i stället för träning.

Jag har svårt att stava rätt.

Jag kan ha svårt att snabbt komma på vad saker heter även om jag vet vad det heter. Jag undviker ofta lite längre, svårare ord.

Det är svårare för mig att läsa än att höra information.

Skolan
Under min uppväxt och senare i livet förstod jag att det vara något som inte stämde, redan 1973 förstod skolan att jag hade läst och skrivsvårigheter men utan någon åtgärd, sista året på gymnasiet jag gick Barn och fritidsprogrammet, bad jag skolan om hjälp med min läs och skrivsvårigheter för det hade jag märkt under tiden på gymnasiet, jag fick ingen hjälp så två månader kvar av min utbildning så beslut jag att avbryta utbildningen.

Jag var nu medveten att jag inte var som alla andra som kunde läsa men framför allt skriva så från ca 17 år undvik jag allt som hade med att visa hur dålig jag var, lärde mig att knepen att inte behöva stå och prata inför andra eller skriva protokoll osv, jag värt en världsmästare att undvika att visa hur dålig jag är.

Arbete
Tack och lov så hittade jag tekniska lösningar och det vart så mycket lättare när datorn kom och när man fick ordbehandlingsprogram dvs World och senare rättstavningsprogram, mejl osv.

Dyslexiutredning
Efter att mått dåligt över detta med läs- och skrivsvårigheter, tog jag äntligen kontakt med en logoped som gjorde en dyslexiutredning i början av januari 2009.

10 februari var hon klar med utredningen och kom fram till följande:

Ronny visar i test tydliga avkodnings- och sekvenseringssvårigheter med läs- och skrivsvårigheter som stavningssvårigheter, svårighet att formulera och strukturera en text samt långsam, icke- automatiserad avkodning med mindre brister i läsförståelse. Stora brister finns i fonologisk och morfologisk-ortografisk lästeknik. Utredningen visar brister i språklig medvetenhet på fonologisk och morfologisk nivå.

Ronny visar för övrigt god förmåga gällande hörförståelse, muntlig uttrycksförmåga, ordförråd mm.

Min utredning av den intygssökandes svårigheter har lett till den sammanvägda bedömningen att

Ronny har specifika läs- och skrivsvårigheter av sådan art att diagnosen F 81.0 ur WHO:s diagnosförteckning ICD 10 kan sättas och att han därmed har specifika rättigheter under ev
studier samt i arbetslivet utifrån detta.

D: F 81.0 Spec läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Kompensatoriska hjälpmedel
Eftersom jag fick diagnosen Dyslexi fick jag kompensatoriska hjälpmedel
Vad menas med begreppet kompensation? Enligt SAOL (Svenska akademins ordlista) betyder kompensation ”ersättning, gottgörelse eller utjämning”. För funktionshindrade personer kan avsikten med teknisk kompensation vara att ersätta eller utjämna funktionsnedsättningen. Kompensation kan således sägas vara ett medel med vilket man försöker att gå runt svårigheterna.

Jag fick olika dataprogram
ClaroRead Plus, Stava Rex, Talsyntet, Gustava ordböcker, SpellRight m.m
Fickminne.

Neurologiska funktionsnedsättningar
När det Neurologiska funktionsnedsättningar överlappar ofta varandra. Många med dyslexi har också adhd-liknande svårigheter, som till exempel problem med koncentration och uppmärksamhet.

Adhd, add, Touretts syndrom, Aspergers syndrom och andra tillstånd ur autismspekrat är besläktade med varandra, och det finns också samband med dyslexi och dyskalkyli.

Funktionsnedsättningar

Jag är inte min funktionsnedsättning

Har bestämt mig för att skriva om mina Funktionsnedsättning eller Funktionsvariation.
Börjar med att bestämma mig vad skall jag använda för ord,
Funktionsnedsättning eller Funktionsvariation?

Många menar att ordet Funktionsvariation är alla människor har. Därför är det inte en synonym till ordet funktionsnedsättning. Skillnaden är att funktionsnedsättning används som något som vissa människor har och andra inte har. Det finns snarare en massa olika variationer på hur en människa kan fungera. Lika många som det finns människor.

Vad är funktionsnedsättning?
Enligt Socialstyrelsens definition av funktionsnedsättning
”En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur.”

Vad är funktionshinder?
Enligt Socialstyrelsens definition av funktionshinder
”Ett funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.”

Jag bestämmer mig för att använda ordet funktionsnedsättning.

Farfar/Pappa skulle blivit 83 år i dag

Pappa/Farfar

Idag skulle Farfar/Pappa, fyllt 83 år, tyvärr så dog min pappa/farfar den 28 september 1998. Han dog i ensamhet.

Det är tungt att inte farsan/farfar fick träffa Maria, Amanda, Viktor, Evelina, Joakim, Michaela, Svärmor, Svärfar samt Rickard och sina barnbarnsbarn Saga och Alicia, Farsan hade gillat allihop.
Oj vad bus hans skulle lärt Viktor och Saga samt Alicia, kanske som han lärde Mattias stänga av vattnet till toaletten. 


Den 23 december 1991 Farfar fick en present av Mattias 
 en klockradio

Sitter med tårar och skriver detta inlägg saknar farsan trots allt så grattis farsan och hälsa mamma resten av gänget i nangijala.
”Efter att de avlidit kommer de till Nangijala, ett land bortom stjärnorna där de får sitt nya efternamn. ” Bröderna lejionhjärta