Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Textkommunikation Utbildning

Textkommunikation

Så har jag kommit in på vårens sista kurs som är Textkommunikation som startar den 25 maj, här kommer jag få lära mig textkommunikation är att den ska ge dig färdigheter i att analysera och framställa olika typer av texter.

Jag kommer få kunskaper i hur jag varierar språket och väljer uttryck beroende på målgrupper. Journalistiska, informativa och reklamtexter
fokuseras det främst på i kursen. Jag kommer att få använda dig av olika arbetssätt, till exempel research och intervjuer samt söka information via olika kanaler och kritiskt granska mina källors relevans och trovärdighet.