Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 2 Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Uppgift 1 i kursen psykiatri 2

Nu har jag skicka in den första uppgiften i kursen Psykiatri 2, var en intressant uppgift och mycket om de olika lagar som finns. HSL, SoL, LPT, LRV, SUP, LSS, LVM, LVU samt berättelser från personer som har hämtat under någon av dessa lagar, så ny hoppas jag på ett bra betyg Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Slut betyg B i Psykiatri 1

Så fick jag mitt slut betyg i kursen Psykiatri 1, jag fick ett B och är så nöjd eller rättare sagt så STOLT Smile

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Betyget C
Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia exempel på vikten av evidensbaserad kunskap. Eleven beskriver också utförligt ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår och redogör utförligt för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna. Dessutom beskriver eleven utförligt hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa.
Eleven ger välgrundade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa. Eleven beskriver även utförligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
Eleven beskriver utförligt hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.
Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Betyget A
Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia exempel på vikten av evidensbaserad kunskap samt förklarar utförligt och nyanserat sambandet mellan evidensbaserad kunskap och god vård. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår, redogör utförligt och nyanserat för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna samt jämför teorierna. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa.
Eleven identifierar olika orsaker till att psykisk ohälsa uppstår, förklarar utförligt och nyanserat livsvärldens betydelse för psykisk hälsa samt ger välgrundade och nyanserade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa. Eleven beskriver även utförligt och nyanserat orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

God morgon!


Så var det dags att åka till plugget för att ha en muntlig examination sista i kursen Psykiatri, och som vanlig är jag super ladda och sätter en onödig press på mig men som vanligt allt eller inget sedan tidigare har fått C,B,A,A så vi för se vad det slutliga betyget blir.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 4 betyg A

Idag fick jag mitt betyg för Examination om professionellt möte i kursen Psykiatri 1, det vart ett A helt fantastiskt Smile

Min bedömning är att du i texten utförligt och nyanserat beskriver hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver du utförligt och nyanserat innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt. Kunskapskrav för betyget A bedöms därför vara uppfyllt.

Betyget A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård- och omsorgsarbete 1

Examination 4

Så har jag skickat iväg min sista examination 4 i kursen Psykiatri 1.
Examination 4 om Yrkeskompetens.
Ett professionellt förhållningssätt styrs av kunskap, emotionella attityder och självkännedom. I mötet med människor som lider av psykisk ohälsa behöver vårdaren både teoretisk och praktisk kunskap om psykiatrisk omvårdnad, omsorg och rehabilitering.

Vart väldigt nöjd finns säkert något som jag kunde göra bättre, nu är det bara att invända omdömet från läraren, målet är att blir godkänd dvs ett E.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination om professionellt möte

Nu är det dax för den sista examinationen i kursen Psykiatri, nu skall det handla om Examination om professionellt möte.

Jag skall beskriva över vad som krävs av dig som vårdare för att skapa goda förutsättningar för ett professionellt möte och en kommunikation med en vårdtagare, samt  vilka svårigheter det kan finnas i din kontakt med en vårdtagare.

En mycket intressant examination och jag gillar verkligen att få ”grotta” ner mig i att tänka på allt som rör detta ämne Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 3 & 4 betyg A

I går fick jag mitt betyg angående Examination om psykisk hälsa och ohälsa och depression & om psykos, betyget vart A så fruktansvärt stolt är jag Smile

Ett imponerande arbete! Det framkommer mycket tydligt att du har tillägnat dig stora kunskaper kring det du här har fördjupat dig i. Texten är både på en utförlig och en nyanserad nivå. Här finns redogörelser som är väl förankrade i källor.

Examinationen bedöms tillsammans med examinationen om depression uppfylla kunskapskravet för betyget A.

Psykisk hälsa och ohälsa och depression
Betyget A Eleven identifierar olika orsaker till att psykisk ohälsa uppstår, förklarar utförligt och nyanserat livsvärldens betydelse för psykisk hälsa samt ger välgrundade och nyanserade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa. Eleven beskriver även utförligt och nyanserat orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.

Psykos
Betyget A Eleven beskriver utförligt och nyanserat orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 2 betyg B

Nu har jag fått betyget för min Examination om psykisk hälsa och ohälsa och förklaringsmodeller, betyget vart B oj vilken överraskning.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Vilket fint arbete du har gjort. Du har nu utvecklat din examination mot kunskapskravet som handlar om förklaringsmodeller och dina beskrivningar av det kognitiva perspektivet och det salutogena synsättet bedöms motsvara kunskapskraven för den högsta betygsnivån.

 

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination om psykos

Sedan onsdag har jag börjat med min examination 4 som handlar om psykos, detta är riktigt intressant.

Psykoser har flera olika orsaker, det går inte att hitta en förklaring till ” Vad finns det för tänkbara orsaker till att en person drabbas av psykos” utan enligt många experter, som menar att psykoser är biologisk eller psykologisk och vissa fall även ärftliga, som sagt intressant.

 

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Utmattningssyndrom

Idag har jag läst om Utmattningssyndrom innebär att man har flera olika fysiska och psykiska symtom som man kan få efter långvarig stress eller andra påfrestningar.

Själva insjuknandet kommer ofta smygande, men kan ibland vara dramatiskt då man upplever att man ”går in i väggen”. Till exempel kan man plötsligt få svårt att orientera sig och att göra vanliga saker som att till exempel låsa upp en dörr.

Symtomen kan vara både kroppsliga och psykiska. Oftast har man haft ett eller flera stressrelaterade besvär under en längre tid innan man blir sjuk. Ett vanligt symtom är att man upplever en stor trötthet som, hur mycket man än försöker, inte går att vila bort. Andra symtom är minnesstörningar, oro och ångest, sömnproblem och hjärtklappning.

Såg en bra Youtube film om Stress
Psykologen Sara Widén medverkar i tv-serien Livet som handlar om att må dåligt och hur du kan må bättre.

Själv gjorde jag två olika stress tester Smile
Den första hittade jag på 1177.se fick svara på 14 frågor och enligt denna test skall jag fundera på att inte min situation blir mer stressad Smile

Den andra hittade jag på Stress.se  Fick svara på 9 frågor. Jag fick 15 poäng och låg inte i rikszonen Smile än.

Test: Lider du av utmattningssyndrom?
Testa dig själv om du ligger i riskzonen för utmattningssyndrom. Gör självskattningstestet KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, som forskare vid Karolinska Institutet tagit fram.

Detta självskattningstest används idag inom företagshälsovården.

När du svarar på dessa nio frågor kan du välja mellan sex svarsalternativ med olika poäng. Välj ett alternativ per fråga.

Du ska svara på frågorna utifrån hur du har mått de senaste två veckorna

1 Koncentrationsförmåga
Hur ser din koncentrationsförmåga ut? Kan du hålla tankarna samlade och koncentrera dig? Tänk igenom hur du fungerar när du tittar på tv eller läser.

0. Jag har inte svårt att koncentrera mig utan läser, tittar på TV och för samtal som vanligt
1. –
2. Jag har ibland svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle fånga min
3. –
4. Jag har ofta svårt att koncentrera mig
5. –
6. Jag kan inte koncentrera mig på någonting

2. Minne
Beskriv din förmåga att komma ihåg saker. Tänk efter om du har svårt att komma ihåg datum, namn eller vardagliga ärenden.

0. Jag kommer ihåg namn, datum och ärenden jag ska göra.
1. –
2. Det händer att jag glömmer bort sådant som inte är så viktigt men om jag skärper mig minns jag
3. –
4. Jag glömmer ofta bort möten eller namnen på personer som jag känner mycket väl.
5. –
6. Jag glömmer dagligen bort betydelsefulla saker eller saker som jag skulle gjort.

3. Kroppslig trötthet
Hur ser din fysiska ork ut? Känner du dig mer fysiskt trött än vanligt efter vardagliga sysslor eller någon form av kroppsansträngning?

0. Jag känner mig som vanligt och utför fysiska aktiviteter som ingår i vardagen eller tränar som jag
1. –
2. Jag känner att fysiska ansträngningar är mer tröttande än normalt men rör mig ändå som vanligt i det avseendet.
3. –
4. Jag har svårt att orka med kroppsansträngning. Det fungerar så länge jag rör mig i normal takt men jag klarar inte att öka takten utan att bli darrig och andfådd.
5. –
6. Jag känner mig mycket svag och orkar inte ens att röra mig kortare sträckor

4. Uthållighet
Hur är din uthållighet? Blir du lättare psykiskt trött än vanligt i olika vardagliga situationer?

0. Jag har lika mycket energi som vanligt. Jag har inga särskilda svårigheter att genomföra mina vardagliga sysslor
1. –
2. Jag klarar av att genomföra vardagliga sysslor men det går åt mer energi och jag blir fortare trött än vanligt. Jag behöver ta pauser oftare än vanligt
3. –
4. Jag blir onormalt trött av att försöka utföra mina vardagssysslor och umgänge med andra människor tröttar ut mig
5. –
6. Jag orkar inte göra någonting

5. Återhämtning
Här ber vi dig beskriva hur väl och hur snabbt du återhämtar dig psykiskt och fysiskt när du har blivit uttröttad.

0. Jag behöver inte vila under dagen.
1. –
2. Jag blir trött under dagen men det räcker med en liten paus för att jag ska återhämta mig.
3. –
4. Jag blir trött under dagen och behöver långa pauser för att bli piggare.
5. –
6. Det spelar ingen roll hur mycket jag vilar, det är som om jag inte kan ladda om mina batterier.

6. Sömn
Här ber vi dig beskriva hur du sover. Tänk efter hur god sömnen varit och/eller om du känt dig utsövd under de senaste två veckorna. Bedömningen ska avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej.

0. Jag sover gott och tillräckligt länge för mina behov och känner mig för det mesta utvilad när jag vaknar.
1. –
2. Ibland sover jag oroligare eller vaknar under natten och har svårt att somna om. Det händer att jag inte känner mig utsövd efter en natts sömn.
3. –
4. Jag sover ofta oroligt eller vaknar under natten och har svårt att somna om. Det händer ofta att jag inte känner mig utsövd efter en natts sömn.
5. –
6. Jag sover oroligt eller vaknar varje natt och har svårigheter att somna om. Jag känner mig aldrig utvilad eller utsövd när jag vaknar.

7. Överkänslighet för intryck
Är något av dina sinnen mer känsliga för intryck? Så som ljus, ljus, beröring eller dofter.

0. Jag tycker inte att mina sinnen är känsligare än vanligt
1. –
2. Det händer att ljud, ljus eller andra sinnesintryck känns obehagliga
3. –
4. Jag upplever ofta ljud, ljus eller andra sinnesintryck som störande eller obehagliga
5. –
6. Ljud, ljus eller andra sinnesintryck stör mig så mycket att jag drar mig undan för att mina sinnen ska få vila

8. Upplevelse av krav
Hur reagerar du på krav som ställs på dig i vardagen? Antingen från dig själv eller från omgivningen.

0. Jag gör det jag ska eller vill göra utan att uppleva det som särskilt krävande eller besvärligt.
1. –
2. Vardagliga situationer som jag tidigare hanterat utan särskilda problem kan ibland kännas krävande och orsaka obehag eller få mig att bli lättare stressad än vanligt.
3. –
4. Situationer som jag tidigare hanterat utan problem känns nu ofta krävande och orsakar ett starkt
obehag eller en stark stress.
5. –
6. Det mesta känns krävande och jag klarar inte av att hantera det överhuvudtaget.

9. Ilska och irritation
Hur lättirriterad eller arg känner du dig inuti? Tänk på hur kost stubin du har i förhållande till vad som utlöst det. Hur ofta känner du dig arg? Hur intensiv är känslan?

0. Jag känner mig inte särskilt lättirriterad
1. –
2. Jag känner mig mer otålig eller lättirriterad än vanligt men det går också snabbt över
3. –
4. Jag blir lättare arg eller provocerad än vanligt. Ibland förlorar jag fattningen på ett sätt som inte är
normalt för mig.
5. –
6. Jag känner mig ofta alldeles rasande invärtes och måste anstränga mig till det yttersta för att
behärska mig.

Resultat
Räkna ihop de poäng som du har fått. Du kan få mellan 0-6 poäng på en fråga. Teoretiskt kan du alltså få ett resultat mellan 0-54 poäng efter alla nio frågor.

Du som får högre poäng än 18 ligger i riskzonen. Du bör då se över din arbetssituation.

OBS! Tänk på att detta test bara ett hjälpmedel för att bedöma utmattningssyndrom tillsammans med andra variabler.