Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Klar med Examination 2 i kursen Psykologi 1

I går skickade jag upp examination 2 och väntar med spänning över omdömet förhoppningsvis blir jag godkänd dvs E. Denna examination handlade om en fallbeskrivning och den var så intressant det innebar  ”det gör forskare inom psykologin och de har kommit fram till olika sätt att förstå och förklara varför vi tänker, känner och beter oss som vi gör och de olika synsätten kan kallas psykologiska perspektiv som är 5 stycken:
Psykodynamiska perspektivet
Kognitiva perspektivet
Biologiska perspektivet
Humanistiska perspektivet
Behavioristiska perspektivet

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Slut betyg C i kursen Etik & människans livsvillkor

Igår fick jag mitt slut betyg i kursen Etik och människans livsvillkor det vart ett C, jag är väldigt nöjd, ett intressant ämna och blir det en fortsättnings kurs så kommer jag garanterat söka kursen.

”Det har varit ett sant nöje att läsa dina inlämningar och det känns verkligen att du är mycket engagerad i det du gör. jag hoppas du fortsätter att skriva framöver också, du är en god skribent.”

Betyget C
Eleven beskriver utförligt några olika kulturmönster och diskuterar utförligt hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver eleven utförligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
Eleven redogör utförligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala etiska begrepp. Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. I diskussionen värderar eleven med enkla omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor.
Eleven kommunicerar med och bemöter människor i olika sociala och kulturella sammanhang. Detta gör eleven efter samråd med handledare. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen det egna förhållningssättet i mötet med patienter och brukare.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Skriftlig Examination

I dag skall jag göra en Skriftlig Examination i skolan i kursen Etik och människans livsvillkor som handlar om de etiska teorier, hann inte be om muntlig examination denna gång men skall skriva så tydligt och kort så att läraren kan läsa vad jag har skrivit, här blir målet att bli godkänd dvs ett E

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 2 betyg C


I dag fick jag mitt betyg/omdöme angående min examination 2 i kursen Etik och människans livsvillkor,Avsnitt 2. Socialisation – normer – värderingar – ideal Diskriminering. Mycket intrassant ämnen och fick betyget C, fick rådet att göra djupar analyser.
Betyget C Eleven redogör utförligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. Nu är det 3 examinations som väntar på att få omdöme/betyg Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Ny kursvecka & Examination 2 i Psykologi 1

Ny studie vecka och med den ny Examination nr 2,  detta avsnitt handlar om ”det gör forskare inom psykologin och de har kommit fram till olika sätt att förstå och förklara varför vi tänker, känner och beter oss som vi gör och de olika synsätten kan kallas psykologiska perspektiv som är 5 stycken:
Psykodynamiska perspektivet
Kognitiva perspektivet
Biologiska perspektivet
Humanistiska perspektivet
Behavioristiska perspektivet

Veckans examination är en fallbeskrivning och den är intressant samt kommer att sätt mig på prov Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Klar med Examination 1 i kursen Psykologi1

Så har jag skickat in min första examination i kursen Psykologi 1 av 4, denna Examination var mycket intressant och jag skulle jämföra hur det är i dag och får hundra år sedan, jag använde mig av ett fall beskrivning gällande mitt fotbollskillar, och det skulle handla om två teorier Psykodynamiska perspektivet samt Behaviorismen, två klart intressanta teorier. Jag hoppas på att jag får ett E som är lika med GODKÄNT.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Slut betyg B i Psykiatri 1

Så fick jag mitt slut betyg i kursen Psykiatri 1, jag fick ett B och är så nöjd eller rättare sagt så STOLT Smile

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Betyget C
Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia exempel på vikten av evidensbaserad kunskap. Eleven beskriver också utförligt ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår och redogör utförligt för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna. Dessutom beskriver eleven utförligt hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa.
Eleven ger välgrundade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa. Eleven beskriver även utförligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
Eleven beskriver utförligt hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.
Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Betyget A
Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia exempel på vikten av evidensbaserad kunskap samt förklarar utförligt och nyanserat sambandet mellan evidensbaserad kunskap och god vård. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår, redogör utförligt och nyanserat för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna samt jämför teorierna. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa.
Eleven identifierar olika orsaker till att psykisk ohälsa uppstår, förklarar utförligt och nyanserat livsvärldens betydelse för psykisk hälsa samt ger välgrundade och nyanserade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa. Eleven beskriver även utförligt och nyanserat orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

God morgon!


Så var det dags att åka till plugget för att ha en muntlig examination sista i kursen Psykiatri, och som vanlig är jag super ladda och sätter en onödig press på mig men som vanligt allt eller inget sedan tidigare har fått C,B,A,A så vi för se vad det slutliga betyget blir.

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 1 betyg B

I dag fick jag mitt betyg/omdöme angående min examination 1 i kursen Etik och människans livsvillkor, det handla om Livsåskådning och kultur – Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa, intressant ämne och fick betyget B och är nöjd fick råd att skriva mindre exempel och gå djupare för att nu ett högre betyg, nu är det 4 examinations som väntar på att få omdöme/betyg Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 1 Psykologi 1

Tack och hej då Etik och människans livsvillkor och Hej Psykologi 1 Smile så var det dax för kursen Psykologi 1 och det innebär examination, detta avsnitt handlar om Psykologins historia och det skall bli intressant och själva Examinationen är mycket intressant så dax att brygga kaffe och sedan lyssna dom första kapitel som ingår i avsnittet.