Erfarenhet – föreningsliv


Ronny idrottsledareIdrottsledare

Har över 30 år som ledare inom olika idrotter, idag har jag styrelseuppdrag i IF olympia där jag även är fotbollstränare för pojkar 07 och 08 dessutom bygger jag upp en verksamhet för barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättning.

Juniorlandslaget i landhockey, spelare 1982-1983

Landhockey instruktör, Landhockeyskola1984-1986
Ungdomsansvarig Stockholms Landhockeyförbund, landhockey instruktion i skolor och idrottsläger.

Styrelsesuppleant, Stockholms Innebandyförbund, ordförande i bestraffningskommittén, Ordförande i arrangemangskommittén, tre nationers landskamp, Aktiviaden.

Styrelseuppdrag i Stockholmsbollklubb, Duvbo IK Innebandy, IF Olympia.

Ledaruppdrag i Team Tensta, FC Inter Orhoy, Essinge IK, Spånga IS, Rissne IF, Enskede IK, IF Olympia

Utbildning
Föreningskunskap & ledarutbildning

1 augusti 2019
Utbildningen i NPF

”Träna barn, ungdomar och vuxna med ADHD, autism/Asperger och andra diagnoser”

Utbildningen vänder sig till oss som träffar barn, ungdomar och vuxna med olika behov. Den fokuserar på rutiner, struktur, motivation, feedback, känsloärlighet, relationer och bemötande när vi tränare tränar aktiva med till exempel ADHD och autism/Asperger.

– Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, ASD/AST.

– Kunskap om hur du kan bemöta och leda barn och ungdomar med NPF.

– Tips på hur du kan göra för att underlätta för barn och ungdomar med NPF

18 juni 2019
Föreläsning Pedagogiskt Ledarskap

Föreläsningen lyfter frågor om ledarskapets grundläggande principer, roller och utmaningar, samt hur ledare kan arbeta med sin egen kompetensutveckling genom ett självreflekterande arbetssätt. I övrigt fokuserar föreläsningen på det pedagogiska ledarskapet och hur ledare kan arbeta för att skapa goda relationer med spelare och medarbetare, samt en trygg, tydlig, säker och glädjerik lärandemiljö.

Ledarskapsfilosofi och ledarstil: Skapa medvetenhet om vilka värderingar ditt ledarskap vilar på, samt skillnaden mellan ledarskapsfilosofi och ledarstil.

Utvecklande lärandemiljö: Skapa goda relationer och en trygg, tydlig, säker och glädjerik lärandemiljö, med fokus på individ och personlig utveckling istället för resultat.

Reflekterande ledarskap: Hur du som ledare kan arbeta med din egen kompetensutveckling på ett självreflekterande arbetssätt.

22 maj 2019
Föreläsningen Trygg idrott

Vilket ansvar har alla vuxna för att barn ska känna sig trygga när de idrottar. Hur upplever barn vuxnas beteende inom idrott? Är idrotten till för barnen eller för de vuxna?

Under kvällen pratade vi om vilken miljö som leder till långsiktig utveckling med lust och motivation hos både barn och vuxna. Med hjälp av olika material och utgångspunkter.

Presentation av material som vår förening och ledare behöver känna till.

Trygga idrottsmiljöer – ett material för att definiera begrepp, förebyggande arbete och handlingsplan när det oönskade skett. (RF)

Barnensspelregler – för en tryggare barn- och ungdomsidrott (RF+BRIS)

Handbok för idrottsledare – Barnkonventionen och föreningsidrotten (UNICEF)

8 maj 2019
Utbildning fördjupning kassör

Ekonomiska planer (Budget)
Användning av idrottens BAS-kontoplan

Skatteregler nu och framåt

21 Mars 2019
Idrottens föreningslära- Kassör utbildning

Sven Knutson är en rutinerad och kunnig inom bokföring, han gick igenom följande under kvällen:

-Aktuellt rättsläge
-Kassörens Roll
-Bokföringens organisation
-Ansvar i styrelsen
-Lite tips och råd i arbetet

20 februari
Kurs ”Kommunikation”, fördjupningskvällarna i satsningen på ”Strategiskt styrelsearbete”

Den här fördjupningen vänder sig till personer som är förtroendevald och har ett extra ansvar för föreningens interna och externa kommunikation.

6 december 2018
Föreläsningen ”Du behövs som vuxen inom idrotten” för de som möter barn och ungdomar i rollen som ledare eller tränare inom idrotten.

Föreläsningen hade sin utgångspunkt i boken ”Du behövs som vuxen” och vill bidra med kunskap, mod och hopp om att alla vuxna kan vara med och bidra till utveckling för barn och unga.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

27 september 2018
Utbildning ”Ledarskap som gör skillnad”. kunskap kring NPF, ADHD och autismspektrumtillstånd.

Det är en case-baserad utbildning som fokuserar på hur vi som ledare med fler verktyg och ökad förståelse kan skapa bättre förutsättningar och möjligheter för personer med NPF diagnoser. Fokus under utbildningen kommer vara att ge tips på fler utvägar och möjligheter för en mer inkluderande träning och föreningsverksamhet.

Målsättning med utbildningen är:

– Grundläggande kunskap kring NPF, ADHD och autismspektrumtillstånd
– Konkreta verktyg och tips som du kan använda direkt i din närmiljö
– Strategier och förhållningssätt som stärker ditt ledarskap

27 september 2018
Föreläsningen Hjärnskakning – Hjärntrappan.

Denna föreläsning var mycket bra och informativ, i vårt arbete med en säker idrottsmiljö så har vi på vår hemsida inom kort en sida som handlar om Hjärnskakning – Hjärntrappan.

12 september 2018
Utbildning i att Förebygga idrottsskador

Tips på förebyggande träning och även behandling av:
– Korsbandsskador i knät
– Muskelbristning.
– ledbandsskador fot (yttre/inre)
– Schlatter
– Severs sjukdom (Hälsmärta)
– Hjärnskakning

27 augusti 2018

Utbildning i HLR med hjärtstartare och första hjälpen.

HLR med hjärtstartare
HLR barn över 1 år (skillnaden mot vuxen)
Vad händer vid ett hjärtstopp?
Kedjan som räddar liv
Kontroll av livstecken och andning
Praktisk övning i effektiv hjärt-lungräddning
Stabilt sidoläge
Genomgång av hjärtstartare
Övning i scenario med HLR och hjärtstartartrainers
Luftvägsstopp (Heimlich manöver)

7 juni 2018
Föreläsning om den nya dataskyddsförordningen(GDPR)

Vad räknas som personuppgifter och hur får dessa hanteras i framtiden?

Hur säkerställs hanteringen av personuppgifter inom en verksamhet?

Vilka åtgärder krävs för att följa lagen?

5 juni 2018
Föreläsning- Ett stärkt ledarskap Inkluderande idrott för alla

Ett stärkt ledarskap Inkluderande idrott för alla. ”. Vi fick idéer av att höra många olika perspektiv på inkludering. Begreppet inkludering betyder olika för olika idrotter. Var och en behöver göra sin egen resa.

8 juni 2018
Föreläsning- Ett stärkt ledarskap

Ett stärkt ledarskap, föreläsare var Staffan Johansson, Staffan är Idrottskonsulent och bordtennistränare i Idrottsföreningen för alla handikappade (IFAH). Tränat ungdomslandslaget i parabordtennis.

Föreläsningen bygger på Staffans tränarfilosofi och metoder för att få alla individer att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Soren Kierkegaard

Duktiga utbildade ledare
– med ett värdegrunds baserat ledarskap
– ser individer och ger alla ett gott bemötande. Vi ska fokusera på glädje och utveckling snarare än resultat.
Hur stöttar vi våra ledare ännu bättre?

29 maj
FaR utbildning dag 2

FaR är en förkortning för – fysisk aktivitet på recept.
FaR – Fysisk aktivitet på Recept.
FYSS – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.
Materialgenomgång.

15 maj 2018
FaR utbildning dag 1

Att ha kunskap och beredskap att ta emot barn och ungdomar som ordinerats fysisk aktivitet.

Att du har kunskap och förståelse för barns fysiska och psykosociala utveckling och vad det innebär för dig som ledare.

Att du kan anpassa din verksamhet för att stärka individens självkänsla och vilja att fortsätta eller komma igång med fysisk aktivitet.

Att du har förståelse för vikten av bemötande och förhållningssätt.

Tisdagen den 15 maj handlade det om:

Barns fysiska och psykosociala utveckling och mognad. Anpassat bemötande och anpassade aktiviteter.

28-29 april 2018
Plattformen ”Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning ”

Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå heter Plattformen – barn och ungdom och vänder sig till dig som vill vara tränare och idrottsledare för barn och ungdomar mellan 6-12 år.

att utveckla dina förmågor som självständig idrottsledare med ett positivt förhållningssätt till dina aktiva. Du ges möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper, dela erfarenheter och knyta nya intressanta kontakter med andra ledare inom olika idrotter.

Plattformen barn och ungdom består av följande moment:
Barnet och ungdomen i centrum
Ditt ledarskap
Barns och ungdomars utveckling (psykiskt och fysiskt)
Pedagogik i praktiken

11 april 2018
Utbildning i NPF

Utbildningen ”Träna barn och ungdomar med ADHD, AST/ASD och andra diagnoser”

NPF är en förkortning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Gemensamt för de olika diagnoserna är att hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt.

Exempel på NPF-diagnoser ADHD och ADD ASD/Aspergers syndrom Tourettes syndrom Språkstörning

Utbildningen fokuserar på rutiner, struktur, motivation, feedback, känsloärlighet, relationer och bemötande när vi som tränare tränar aktiva med till exempel ADHD och autism/Asperger.

30 januari 2018
Utbildning i Fotbollens spela lek och lär (FSLL)

Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll samt de värderingar som all fotboll ska stå för. Syftet med Fotbollens spela, lek och lär är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet – en tanke som utgår från följande fem riktlinjer: Fotboll för alla, Barns och ungdomars villkor, Fokus på glädje, ansträngning och lärande, Hållbart idrottande och Fair Play.