Utbildningsbakgrund

ronnyutbildning2014Utbildningar
Vård och omsorgsprogrammet
NTI (2015-09-14- 2016-03-18)
Friskvård och hälsa (C)
Socialpedagogik (D)
Sociologi (E)
Ungdomskulturer (E)
Psykologi 1 (B)


Lärgården (2014-08-12-2015-06-12)

Medicin 1, (B)
Socialpedagogik, (D)
Etik och människans livsvillkor (C)
Psykiatri 1, (B)
Lärgården (2012-10-25-2014-01-14)
Barn och fritidsprogrammet 1,5 år.
Lärande och utveckling, (B)
Människors miljöer, (C)
Hälsopedagogik ,(A)
Barns lärande o växande, (A)
Pedagogiskt ledarskap, (A)
Pedagogiskt arbete, (A)
Skapande Verksamhet, (A)
Specialpedagogik 1, (C)
Specialpedagogik 2, (A)
Naturguidning 1, (B)
Etnicitet och kulturmöten,(A)
Kommunikation (B)

Åso vuxengymnasium (2011-01-10-2012-05-25)
Svenska grundläggande & Matematik grundläggande.

Åso vuxengymnasium (2011-05-30-2011-06-24)
Datorkunskap (MVG)

Distansutbildning Sverigefinska folkhögskola (2008-09-08-2008-12-19)
Fördjupning webbdesign Frontpage/Expression web.

Distansutbildning Sverigefinska folkhögskola (2008-09-08-2008-12-19)
Fördjupning Photoshop version 7 uppåt

Distansutbildning Sverigefinska folkhögskola (2008-02-04-2008-05-16)
Grundkurs i webbdesign Frontpage/Expression web.

Distansutbildning Sverigefinska folkhögskola (2008-02-04-2008-05-16)
Grundkurs i Photoshop version 7 & CS3.

Distansutbildning Sverigefinska folkhögskola (2007-09-17-2007-11-12)
Webbdesign/Frontpage 2003. Från grunden och upp.

Distansutbildning Sverigefinska folkhögskola (2007-04-23-2007-07-01)
Adobe Photoshop version 7 från grunden och upp.

Distansutbildning Sverigefinska folkhögskola (2006-09-25-2006-12-15)
Adobe Photoshop version 7.

Distansutbildning Sverigefinska folkhögskola (2006-02-27-2006-06-09)
Webbdesign, grunder i webbsidors uppbyggnad och grunderna i HTML kodning.

Central ledarkurs (1985-02-16-1985-02-23)
Central ledarkurs för instruktörer i landhockey
Grundskolan (1974-1986)
Årskurs 1-9