Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 2 kursen Etik och människans livsvillkor

Så var det dax igen att skicka upp examination 2 i kursen Etik och människans livsvillkor Smile denna examination handlade om ”Socialisation – normer – värderingar – ideal, Diskriminering”  som vanligt var det intressant men nu fick jag arbetat med en fallbeskrivning om familjen ”Mitt fall beskrivning handlar om familjen Deniz, familjen består av:
Mamma Meral 32 år är arbetssökande.
Pappa Azad 42 år är egen företagare, Azad driver en matt butik i Gnesta, Azad säljer Usak mattor.” och det gillar jag verkligen, att skriva hur det startade med alla detaljer och hur det slutade, med en tydlig röd tråd Smile och hur ”symboler som är viktiga för mig och förklara varför dessa är så betydelsefulla och vad de betyder för din identitet. här hoppas jag på ett E som är = med godkänt

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 1 kursen Etik och människans livsvillkor

Äntligen så har jag skicka i väg min examination 1 i kursen Etik och människans livsvillkor, efter sjukdom och annat strul.

Denna examination handlade det om ”Livsåskådning och kultur – Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa”  det var ett väldigt intressant avsnitt och här fick jag verkligen lära mig mycket, så nu är jag spänd på betyget men jag hoppas på att få ett E som är lika med godkänt.

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg

Examination 1 i kursen Etik och människans livsvillkor

Läst det första kapitlet i kursboken ”Etik och människans livsvillkor” som var intressant och djup det handlade om.

Att vi försöker besvara livets svåra frågor med hjälp av en livsåskådning, det finns religiösa och icke religiösa livsåskådningar.
Vår människosyn bottnar i den livsåskådning vi har.
Kultur är det människan skapar och den återspeglas i kulturarvet.
Kulturen påverkas av ekonomiska och sociala förhållanden och av andra kulturer.
Ytkultur är lättare att förändra än djupkultur.
Kultur kan vara individ- eller grupporienterad.
Det finns en skillnad mellan skuld- och skamkultur.
Hederskultur är en form av grupp- och skamkultur.

Så den första examinationen i kursen handlar just om Livsåskådning och kultur – Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa.

Många nya ord fick jag lära mig Smile Pluralistiskt, Existentialism, Deterministisk, Holistisk

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Avsnitt 1 i kursen Etik och människans livsvillkor

Så är det dax att läsa avsnitt 1. Livsåskådning och kultur – Kulturella aspekter på
hälsa och ohälsa i kursen Etik och människans livsvillkor.

Målet med avsnittet är att jag ska få:
Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt hur människor påverkas av sin kultur.

Centralt innehåll i detta kursavsnitt:
Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.
Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn
Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.

Kursen första examination 1 handlar om Livsåskådning och kultur & Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa och denna skall jag skicka upp senast
söndagen den 3 maj 23:59.

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård- och omsorgsarbete 1

Etik och Människans livsvillkor

Så är det dax för kursen Etik och människans livsvillkor 100 p, och den är mycket intressant, så här står det om kursboken. |Bläddrar i boken här|

Etik och människans livsvillkor är en ny programgemensam kurs i Vård- och omsorgsprogrammet.

Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna inom vård och omsorg. Etik och människosyn har en central roll inom yrkesområdet.

I boken Etik och människans livsvillkor får den studerande kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Etiska begrepp och riktlinjer, rätten till självbestämmande och integritet samt bemötande och förhållningssätt är viktiga begrepp inom vård och omsorg. Det löper som en röd tråd genom boken.

Fallbeskrivningar ger den studerande möjlighet att på ett nyanserat sätt reflektera, diskutera och beskriva hur etik och människosyn påverkar vårt sätt att handla och agera.

Kapitlen avslutas med studieuppgifter samt film- och boktips.

Så finns boken inläst och det är kanon Smile