Kategorier
Blogginlägg Lärgården Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Veckans planering vecka 2

avsnitt2

Veckans planering Avsnitt 2
Då har den första veckan gått, skönt för denna vecka är det skolan som gäller Smile undantag för träning med fotbollsskolan, denna vecka ser ut på följande sätt

Avsnitt 2 22 – 28 september

Andning
Start måndag 22/9
Klart tisdag 23/9

Att göra:
1. Läs om andningsvägarnas uppbyggnad och funktion och om sjukdomarna lunginflammation och KOL
2. Se Andningsorganen 
3. Se filmerna i avsnittet
4. Träna den medicinska terminologin som tillhör andningen.
5. Arbeta med instuderingsfrågorna och träna på svaren
6. Gör proven i avsnittet

Cirkulation

Start onsdag 24/9
Slut torsdag 25/9

Att göra:

 1. Läs om hjärtat och blodkärlens uppbyggnad och funktion och om sjukdomarna högt blodtryck,
  2. kärlkramp och hjärtinfarkt
  3. Se cirkulationsorganen
  4. Se filmerna i avsnittet
  5. Träna den medicinska terminologin som tillhör cirkulationen
  6. Gör proven i avsnittet.

 

Examination i skolan & Examination 2 (Hjärt-kärl sjukdom)
Start måndag 22/9
Slut söndag 28/9

Förbered dig genom att noga följa instruktionerna i avsnittet.

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Inlämnad Examination

Prostatacanser

 

Efter en jätte tuff vecka så lämnade jag in min första Examination i kursen medicin 1, jag skrev om prostatacancer och det var jätte intressant med också jobbigt eftersom jag själv börjar närma mig åldern och borde lämna in ett blodprov för att se hur det ser ut gällande prostatan. Nu håller jag tummarna att jag blir godkänd dvs ett E.

 

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Onsdagen den 140917

onsdag 17 sep

Igår fortsatt jag med min examination 1 och vart klar med grov jobbet nu återstår det”finlir” och det kommer ta ytterligare timmar Smile

Men känns mycket bra och väldigt intressant. Det jobbigaste är att jag aldrig gör det lätt för mig utan går in i arbetet över 1000% och i minsta detalj ska vara så bra.
Sedan läste jag lite om cellen, vävnader, organ samt organsystem Smile  

Prostatacanser 

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsarbete 1

Vård- och omsorgsarbete 1

Vård- och omsorgsarbete 1

Igår fick jag boken Vård- och omsorgsarbete 1 som jag ska ha i kursen Vård- och omsorgsarbete 1 som börjar i november månad Smile

 
Vård- och omsorgsarbete 1
Man kan säga att vård och omsorg kopplas samman i omvårdnaden av en vårdtagare, och det är svårt att särskilja begreppen i det praktiska arbetet. Vad innebär det då att arbeta inom vård och omsorg? Vilka kunskaper och förmågor behövs för att möta människor i behov av omvårdnad och omsorg? Vilka lagar och regler styr arbetet?
Vård- och omsorgsarbete 1 går igenom dessa frågor och beskriver grundläggande kunskaper som man behöver för att kunna arbeta nära vårdtagare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vidare tas olika förmågor upp som vård- och omsorgspersonal behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett yrkesmässigt sätt, exempelvis etiska, estetiska, hygieniska, ergonomiska och pedagogiska förmågor. För att kunna arbeta inom ett område som hela tiden förändras genom nya rön och rutiner är ett livslångt lärande nödvändigt. Förmågan till reflektion är en viktig förutsättning för att kunna ge ett gott bemötande i olika situationer. Elever behöver under utbildningen få träna sin förmåga att själv söka relevant information och att reflektera över olika situationer som kan uppstå. Boken innehåller därför aktiverande uppgifter och fallbeskrivningar som ska ge eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring ett ämne.

Klicka här så kan du prov läsa den

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Veckans planering

medicilogga

Veckans planering
Så sätter jag i gång med denna veckas uppgifter, kommer att bli jobbigt eftersom jag har en heldags kurs med föreningen så det blir slitigt denna vecka.Gäller att arbeta systematiskt

Avsnitt 1: v.38, 15/9-21/9

Läsa om Cell, vävnader och organsystem
1. Prov om Cellen, organ och organsystem i avsnitt 1.
Börjar onsdag 17/9
Klart torsdag 18/9

Läsa om Medicinsk terminologi
1. Prov om Medicinsk terminologi kursavsnitt 1
Börjar torsdag 18/9
Klart fredag 19/9

Läsa om Människans livscykel
1. Prov i avsnitt 1 om Människans fysiska utveckling.
Börjar fredag 19/9
Klart lördag 20/9

Läsa om Tecken på sjukdom mm samt Cancersjukdomar
Examination: Cancersjukdom (Mitt inlämnings arbetet)
Börjar tis 16/9
Klart sön 21/9

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Kursstart Medicin 1

 

planering

Igår startade kursen Medicin 1 så idag har jag gått igenom hela kursplaneringen och skrivit ut allt samt gjort en grovplanering Smile och första veckan blir så jobbig eftersom jag också har en kurs inlagt i helgen ”målstegen” passade se om jag kan ha användning i mitt pluggandeSmile

 
Avsnitt 1: v.38, 15/9-21/9
Cell, vävnader och organsystem
Medicinsk terminologi
Människans livscykel
Tecken på sjukdom mm.
Cancersjukdomar
Tre prov
Examination: Cancersjukdom
Klart till 21/9

Avsnitt 2: v. 39, 22/9-28/9
Andning och cirkulation
Medicinsk terminologi
Tre prov
obs studera inför examinationen på Lärgården 29/9
Klart till 28/9

Avsnitt 3:v. 40, 29/9-5/10
Njuren, urinvägar m.m.
Könsorganen
Mikroorganismer och kroppens försvar
Medicinsk terminologi
Två prov
Gruppforum
29/9 kl. 17.30-20.00
Examination på Lärgården. OBS, tag med legitimation!
Examination: Hjärt- kärl för betyg C-A
Klart till 5/10

Avsnitt 4:v. 41, 6/10-12/10
Matspjälkningsorganen
Endokrina organ
Läkemedel
Två prov
Examinationer: Diabetes och Läkemedel för C-A
Klart till 12/10

Avsnitt 5:v. 42, 13/10-19/10
Nervsystemet
Våra sinnen och huden
Rörelseorganen
Tre prov
Gruppforum
Examination: Stroke
Klart till 19/10

Avsnitt 6: v. 43, 20/10-26/10
Första hjälpen
Samhällets hjälpinsatser vid katastrof o krig
Brandsäkerhetsarbete
Gruppforum
1 prov
Examination: Brandrond och Brandskydd o samhällets hjälpinsatser vid katastrofer o krig, C-A.
Kompletteringar ska vara inlämnade senast 22/10!
Kursen slut 24/10, OBS!

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Nervsystemet, Nervsystemets sjukdomar

Nervsystemet

Idag har jag läst igenom kapitel 5 Nervsystemet, Nervsystemets sjukdomar.
Som vanligt är det intressant och lärorikt, jag är mycket intresserad av Nervsystemets sjukdomar och speciellt om Stroke som jag för övrigt tycker verkligen illa om och inte själv få.

Vårt nervsystem är mycket komplicerat. Det är ett nätverk av hundratals miljarder nervceller som ska samarbeta sinsemellan och med kroppens övriga celler.

Nervsystemet fungerar som en styr- och sambandscentral.

Nervsystemets sjukdomar
Eftersom nervsystemet styr övriga organ i kroppen, kan sjukdomar och skador ge funktionsbortfall av många skiftande slag. Det kan, för att ge några exempel, handla om svårigheter med tal, språk, minne, balans, rörelse, känsel samt förmågan att uppfatta och tolka sinnesintryck. Det kan även resultera i förlamningar eller oförmåga att kontrollera muskelrörelser.

Multipel skleros – MS
ALS
Parkinsons sjukdom
Stroke
Afasi
Demens
Epilepsi.

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Medicin 1-2 Vård och Omsorgsprogrammet

En cell-sam historia

Jag läser Medicin 1 & 2 och googlade på nätet och fann youtube klipp.
En cell-sam historia (franska: Il était une fois… la Vie) är ett franskt barnprogram från 1987 bestående av 26 avsnitt som handlar om kroppens funktioner.

Jag komihåg att jag bara älskade detta program Smile

Finns en person som går under namnet Svenskt Galleri som har lagt upp alla program Smile

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Kapitel 4 Hud och Slemhinnor & Hudsjukdomar och allergi

plugga

Igår läste jag om Hud och Slemhinnor & Hudsjukdomar och allergi, som vanligt var det mycket att ta in men så intressant och väldigt lärorikt. Jag läste att kroppens yttre och inre ytor är klädda med hud och slemhinnor, som skyddar kroppen mot olika påfrestningar. Huden är kroppens största organ. Hos en vuxen person täcker den cirka två kvadratmeter och väger ungefär tio kilo. Till huden räknas också hår och naglar.

Huden (cutis, derma)
Huden har många viktiga uppgifter. Den ska skydda kroppens inre organ och hjälpa till att hålla vätskebalansen och kroppstemperaturen på rätt nivå. Huden tillverkar också D-vitamin och är platsen för vår känsel
Huden består av tre olika lager: överhud (som innehåller hornlager och tillväxtlager), läderhud och underhud.

Hudens funktioner
Huden är ett skyddsorgan. Den är elastisk och stark och hindrar vatten, smuts och bakterier att tränga in i kroppen.
Huden bidrar till att hålla vätskebalansen. Huden hindrar att vätska okontrollerat sipprar ut från kroppen. Men den fungerar också som utsöndringsorgan genom svettkörtlarna. Även då vi inte upplever att vi svettas, utsöndras vatten och salter från hudens yta.
Huden bildar D-vitamin. 1 huden finns ett ämne som är förstadium till vitamin D. Det aktiveras under inverkan av solen och blir färdigt D-vitamin.

Överhuden (epidermis)
Överhuden är kroppens yta. Tjockleken varierar. Överhudens yttersta lager kallas hornlagret. Det består av förhornade, det vill säga döda, celler. Dessa skavs hela tiden bort och ersätts med nya celler, som bildas i det underliggande tillväxtlagret (nyhildningsskiktet).

Läderhuden (dermis)
Läderhuden har fått sitt namn av att det är denna del av djurens hud som används för att bereda läder.

Underhuden (subcutis)
Underhuden består av bindväv och fettvävnad. Bindvävstrådarna fäster ner i underliggande vävnad, som i regel är muskulatur.
Efter puberteten fördelas fettet på ett sätt som är karaktäristiskt för könet. Kvinnor får rundade former över höft, stjärt och lår, medan män har lätt för att bli runda om magen.

Slemhinnor
Slemhinnor är de tunna hinnor som klär den inre ytan av bland annat luftvägarna, matspjälkningskanalen, urinvägarna och könsorganen. Slemhinnornas uppgift är att tjäna som skydd mot kemisk retning eller mot mekanisk retning.

Hudsjukdomar och allergi
Den specialitet inom medicinen som studerar hudens sjukdomar kallas dermatologi.
Det finns ett mycket stort antal sjukdomar som visar sig med symtom i huden. Orsakerna kan vara många.
En del hudsjukdomar beror på infektioner som ger utslag.

En dålig blodcirkulation kan ge en tunn och skör hud som lätt år sönder och ger svårläkta sår. Hudtumörer kan uppkomma där huden har utsatts för olika kemiska ämnen eller fått skador, till exempel genom för mycket sol. Olika former av eksem kan orsakas av allergi eller ärftliga faktorer. Vid många hudsjukdomar känner man inte till orsaken. Psoriasis är ett exempel på det.

Allergi och intolerans är mycket vanliga tillstånd. Av okänd anledning kommer hud eller slemhinnor hos vissa människor att reagera mycket kraftigt på ämnen som de flesta av oss tål utan några problem.

Hudtumörer är mycket vanliga. De flesta är godartade, exempelvis fettknutor och födelsemärken, och sprider sig inte.

De elakartade hudtumörerna kallas hudcancer. Man anser att solens UV-strålning är den största och viktigaste orsaken till sådana tumörer.
Hudcancer kan vara av tre olika slag:
basalcellscancer
Skivepitelcancer
Malignt melanom

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Kapitel 3 Cell, vävnader, organ och organsystem, Kroppens inre miljö samt Tumörsjukdomar.

celler

Igår läste jag Kapitel 3 Cell, vävnader, organ och organsystem, Kroppens inre miljö samt Tumörsjukdomar.
Detta kapitel var intressant men det är mycket att läsa så detta var jobbigt många benämningar.

Cell, vävnader, organ och organsystem
Cellen är den minsta fungerande enheten i levande organismer. Bakterier består av en enda cell, som svarar för all funktioner. Människan däremot har ett oändliga celler.
Organ byggs upp av flera olika vävnader som bildar en avgränsad har en speciell funktion, exempelvis hjärta, lever och njurar.
Allt börjar med det befruktade ägget, som bär på alla våra arvsanlag. Ur stamceller sker en kraftig utveckling av nya celler hos embryot. Allteftersom utvecklingen fortgår, specialiserar sig cellerna för att klara olika funktioner.

Kroppens inre miljö
Våra celler omges av vävnadsvätska. Miljön inne i cellen och i vävnadsvätskan utanför måste hållas konstant och ha en lämplig sammansättning.

Annars kan inte cellerna må bra och fungera som de ska.
Många av de symtom som uppträder vid en sjukdom kommer inte i första hand från det sjuka organet, utan de är ett resultat av rubbningar i den inre miljön.

Kroppen har flera möjligheter att reglera den inre miljön, till exempel genom andning samt via hud och njurar.
Ungefär sextio procent av kroppsvikten hos en vuxen person består av vatten. Större delen finns inuti cellerna. Hos små barn är kroppens vatteninnehåll relativt sett mycket större. Medan det hos äldre utgör en mindre del. När man är frisk är vattenmängden i kroppen konstant, och balansen mellan tillförsel och förluster är noga reglerad.
Kroppens dagliga vätsketillförsel måste vara lika stor som den dagliga förlusten av vätska.
Tillförseln sker genom den föda vi äter och dricker samt genom det vatten som bildas vid ämnesomsättningen i cellerna.

Tumörsjukdomar
Nya celler bildas ständigt i vår kropp. Det sker på ett kontrollerat sätt så att det inte bildas fler celler än vad kroppen behöver.
Men ibland händer det att denna kontrollmekanism störs så att cellerna fortsätter att dela sig, trots att det inte finns något behov. På detta sätt uppkommer en tumör. Det finns både godartade och elakartade tumörer.

Godartade tumörer
Godartade (benigna) tumörer består av celler som liknar de celler de härstammar ifrån. Dessa tumörer växer långsamt och är väl avgränsade från omgivningen. De är som regel helt ofarliga. Men om de blir så stora att de trycker på den friska vävnaden, kan de göra skada.
Exempel på godartade tumörer är fettknutor, födelsemärken och vårtor. Det är oftast lätt att operera bort en godartad tumör.

Elakartade tumörer
Elakartade (maligna) tumörer kallas för cancer. Det är ett samlingsnamn för elakartade cellförändringar. Det finns cirka två hundra olika former av cancer. En del av dem är mycket elakartade, medan andra former är ganska ofarliga.
Cellerna i cancertumörer skiljer sig från normala celler genom att delningen är störd. Det innebär att de snabbt förökar sil. M växer in i den omgivande vävnaden och hindrar dennas funktion. Cancercellerna kan också spridas med blod och lymfa till andra organ och där bilda dottertumörer, metastaser.
Sjukdomen beror troligen på att det uppstått ett fel i generna i cellernas DNA. I kroppen finns viktiga försvarsmekanism som normalt hindrar sådana onormala celler att växa och spridas. Man vet ännu inte med säkerhet varför de kan ta överhanden och därmed bilda cancertumörer.
Hur elakartad en cancer är beror på i vilken grad cellerna avviker från de normala cellerna.

Orsaker och riskfaktorer
Cancer är inte en utan flera olika sjukdomar som har det gemensamt att cellerna växer okontrollerat.
I cirka trettio procent av cancerfallen är orsaken än så länge okänd. Omkring sjuttio procent anses bero på vårt sätt att le\|eva och det faktum att vi utsätter oss för cancerframkallande ämnen.
Av de riskfaktorer man känner till kan nämnas rökning, viss typ av kost, solning, virus, strålning, cancerogena ämnen, långvarig irritation eller inflammation, nedsatt immunförsvar och viss ärftlighet.

Behandling
Att få diagnosen cancer innebär för de flesta en svår chock.
Många sätter likhetstecken mellan cancer och död. Men det behöver inte vara så. En cancer kan vara mycket elakartad, medan en annan form är relativt godartad.
Det finns i dag mycket effektiva behandlingsmetoder, och om de sätts in tidigt är möjligheten att bli behandlingsmetoder och om de sätts in tidigt är möjligheten att bli botad. Be vanligaste metoderna är operation, strålbehandling cellhämmande läkemedel och hormonbehandling. Vid smärtastilande alltid smärt stillande medel för att den sjuka ska få bästa möjliga livskvalitet.