Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Bevis utbildad barnskötare

utbildad

 

Idag fick jag beviset att jag är utbildad barnskötare Smile fick utdrag från min betygsdokument från komvux Stockholm Smile Härligt att läsa Smile

 

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Psykiatri 1 Utbildning

Psykiatri 1

Psykiatri 1

Idag kom beskedet att jag kom in på kursen Psykiatri 1, denna kurs läste som sommarkurs 2013 men avbryt kursen, men nu skall jag ta mig ann denna kurs Smile Kursstart:2014-03-31 Kursslut:2014-04-25

Psykiatri 1 beskriver hur personer med olika psykiska funktionsnedsättningar upplever att drabbas av psykisk ohälsa. Deras berättelser åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra kännetecken. Personerna berättar hur de vill att mötet med olika yrkesgrupper ska vara. Dessa berättelser bidrar till att utveckla elevens förmåga att möta personer, som mår psykiskt dåligt, med respekt, lyhördhet och empati. Kommunikation och möte med patient och brukare kräver kunskap om olika former av psykiatrisk behandling, omvårdnad, omsorg samt bemötande och förhållningssätt. Innehållet utgår från evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

Prov läs boken här

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg

Mina änglar

present lärarna 1

 

Nu har det gått ca 2 veckor sedan jag vart klar med min utbildning och idag skall mina underbara lärare på Lärgården få en liten uppskattning Smile

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Utbildad barnskötare

Ronnyutbildad

Idag fick jag mitt sista kurs betyg och detta innebär att jag är UTBILDAD BARNSKÖTARE/ELEVASSISTEN Smile

Jag är stolt över mig själv att jag fixade min utbildning, fan det känns bra att säga att jag har en utbildning ;.)

Nya betygsskalan är sexgradig med fem godkända och ett ickegodkänt betygssteg.

A motsvarar det nuvarande MVG

B motsvarar ett betyg mellan nuvarande VG och MVG

C motsvarar nuvarande VG

D motsvarar ett betyg mellan G och VG

E motsvarar nuvarande G

F motsvarar nuvarande IG

Hälsopedagogik A
Barns lärande o växande A
Pedagogiskt ledarskap A
Pedagogiskt arbete A
Skapande Verksamhet A
Specialpedagogik 2, A
Etnicitet och kulturmöten A

Kommunikation B
Naturguidning 1, B
Lärande och utveckling B

Människors miljöer C
Specialpedagogik 1, C

 

 

Kategorier
Blogginlägg Kommunikation Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Betyg B kommunikation

BetygB

 

Så kom mitt betyg för examination 4 det vart ett B, så härligt och fint omdöme fick jag också Smile

Ronny,
Det är alltid lika roligt att läsa dina uppgifter. Du har en fantastisk förmåga att se helheten i ämnen. Du ger i dina exempel förklaringar till beteenden samt vikten av att bemöta och bekräfta personerna. Det är bra att du tar upp hur olika roller kan ha betydelse i kommunikation och interaktion. Man kan även fundera på om hur relation och roll mellan kollegorna i första exemplet. Är det kanske inte ok att diskutera privata frågor med alla på en arbetsplats? Du uppnår kunskapskraven för B/
Det är också ditt betyg i kursen. Lycka till i framtiden med dina projekt/ Ylva

Betyg stegen

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

 

 

Kategorier
Blogginlägg Kommunikation Lärgården Utbildning

Inlämnad examination4

omslagfe

I går kväll skickade jag upp den sista examination 4 i kursen kommunikation och det är också den allra sista examination i programmet Barn och fritidsprogrammet så nu väntar jag på examinations betyg samt kursbetyget sedan är jag utbildad barnskötare, känns bra Smile

Kategorier
Blogginlägg Kommunikation Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Måndag 3 feb

omslaget

 

Igår började jag med min examination 4 den sista i kursen kommunikation samt i programmet Barn och fritidsprogrammet sedan är jag klar och utbildad barnskötare eller elevassistent Smile

Denna examination är intressant och mycket lärorikt och detta kommer jag har nytta av Smile

Söndag kl 23:59 skall arbetet in och jag lär behöva denna tid eftersom jag kommer att ändra texten hela tiden innan jag blir helt nöjd Smile

 

Kategorier
Blogginlägg Kommunikation Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Betyg A examination 3

betygA

 

Så kom mitt resultat på min examination 3 i kursen kommunikation och jag fick betyget A Smile jag är så förvånande men så stolt två A och ett C så här långt i kursen, nu är det en examination kvar Smile

Ronny,
Vilken fantastiskt bra idè, det måste passa dig som hand i handske. Kan bara önska dig lycka till och när det gäller din presentation visar du att du förstått betydelsen av att vara tydlig och medveten om hur man ger information. Du använder funktionshinder blandat med funktionsnedsättning, jag tycker du ska ändra till funktionsnedsättning som är det gängse begreppet numera.
Du uppnår kunskapskraven för A

 

Kategorier
Blogginlägg Kommunikation Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Ny kursvecka

sistaexamination

 

Måndagsmorgon och jag har den sista kursveckan i kursen kommunikation avsnitt 4 Smile

I sista veckan handlar det om ett mycket intressant ämne Gruppen och det sociala sammanhangets betydelse för kommunikation och detta blir också den sista examinationen Frown som skall in senast söndagen den 9 februari

Kategorier
Blogginlägg Kommunikation Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Inlämnad examination

omslag

 

I går kväll skicka jag in min examination 3 i kursen kommunikation Smile
är så nöjd och vilket härligt arbete jag har lagt ner och detta kommer jag ha nytta av i mitt föreningsliv Smile

Nu är det bara att invänta betyget och som vanligt hoppas jag på E som är godkänt.