Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Sociologi Utbildning

Examination 2 Sociologi

Examination 2 Sociologi
Nu har man skickat den andra examination i kursen Sociologi, den handlade om Klass och var väldigt intressant och lärorikt, nu väntar examination 3 den kommer att handla om Genus.

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Sociologi Utbildning

Examination 1 Sociologi

Examination 1 Sociologi
Nu har man skickat den första examination i kursen Sociologi, den handlade om Etnicitet och var väldigt intressant och lärorikt, nu väntar examination 2 den kommer att handla om Klass.

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Sociologi Utbildning

Idag börjar kursen Sociologi

I dag börjar jag kursen Sociologi, kursen handlar om Sociologi ”Läran om sociala beteenden hos inom grupper eller hos individen”.

”Människan formas av sociala processer och relationer men också av samhället, likväl formas samhället av människan, om detta handlar kursen sociologi

Nu är hela kursens veckoplanering klar och uppsatt Smile

Den 22 december skall jag skriva Examinationsuppgift och innan skall jag se en Disney film och skulle välja mellan:
Robin Hood
Lady och Lufsen
Pocahontas
Askungen
Tarzan

Jag valde Robin Hood

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Sociologi

Beställt kursboken Sociologi – grunderna

Idag har jag beställt kursboken Sociologi – grunderna.

Sociologi – grunderna är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den är nyskriven, modern och lättillgänglig, samtidigt som den ger en grundlig genomgång av ämnet.

Läroboken har en tydlig och kursrelaterad struktur och är enkel att arbeta med.
Den är intresseväckande och uppmuntrar elevaktivt lärande genom fallbeskrivningar, diskussionsfrågor och uppgifter.

Här kan du prov läsa kursboken klicka här

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Sociologi Utbildning

Sociologi

Idag har jag kommit in på kursen Sociologi 100 p 23 november till den 25 december.

Sociologi ”Läran om sociala beteenden hos inom grupper eller hos individen”.

”Människan formas av sociala processer och relationer men också av samhället, likväl formas samhället av människan, om detta handlar kursen sociologi. Du får lära dig hur identitet och kultur formas och påverkar våra handlanden, vår utveckling samt hur attityder och värderingar som finns i samhället skapas av oss själva, men också styr oss.”

Ska bli så intressant att gå denna kurs Smile