Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Textkommunikation Utbildning

Textkommunikation

Så har jag kommit in på vårens sista kurs som är Textkommunikation som startar den 25 maj, här kommer jag få lära mig textkommunikation är att den ska ge dig färdigheter i att analysera och framställa olika typer av texter.

Jag kommer få kunskaper i hur jag varierar språket och väljer uttryck beroende på målgrupper. Journalistiska, informativa och reklamtexter
fokuseras det främst på i kursen. Jag kommer att få använda dig av olika arbetssätt, till exempel research och intervjuer samt söka information via olika kanaler och kritiskt granska mina källors relevans och trovärdighet.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 2 Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Dax för uppgift 2 i kursen Psykiatri 2

Så var det dax för uppgift 2 i kursen Psykiatri 2 ”TEMA 2 – Orsak, symtom, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning och prevention.” Detta är den största inlämningen jag har gjort sedan jag började plugga 2011, ca 20 frågor som skall besvaras Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 2 Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Pratikplats

Nu har jag klart med praktikplats, jag kommer att besöka 5 olika praktikplatser under veckorna 18- 21 och jag kommer både arbeta dagtid samt kvällar och helger, så spännande kommer det bli Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 2 Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Uppgift 1 i kursen psykiatri 2

Nu har jag skicka in den första uppgiften i kursen Psykiatri 2, var en intressant uppgift och mycket om de olika lagar som finns. HSL, SoL, LPT, LRV, SUP, LSS, LVM, LVU samt berättelser från personer som har hämtat under någon av dessa lagar, så ny hoppas jag på ett bra betyg Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 2 Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Psykiatri 2, Uppgift 1

Igår var det dax för Uppgift 1 i kursen Psykiatri 2 som handlar om ”Lagar och bestämmelser som styr den psykiatriska verksamheten.” Efter att titta på frågorna och tittat i kursboken så är det super intressant att få veta hur de olika lagarna fungerar.

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Slutprov i Psykologi 1

Idag hade jag slutprov i Psykologi 1 och jag har aldrig haft så dåligt flow på ett prov allt gick åt skogen och vart total okoncentrerad för det pratades och hostades i salen så helt klart kommer jag att bli underkänd för första gången sedan jag började plugga 2011 Frown

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 2 Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Psykiatrins ABC

Idag så kom kursboken Psykiatrins ABC som jag kommer att använda mig av i kursen Psykiatri 2, och har även laddat ner den i MP3 så jag även kan lyssna. Denna grundbok är skriven ur ett psykodynamiskt perspektiv och genom fallbeskrivningar levandegörs symtom och sjukdomar inom psykiatrins område för att kunna se samband och underlätta relationen mellan vårdare och vårdtagare. Bland annat beskrivs olika psykiska störningar, rehabilitering och personlighetsutveckling samt kommunikation och kriser. Psykiatrireformen och lagstiftning som berör den psykiatriska vården tas upp.

Prov läs boken genom att klicka här

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 2 Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Planering av kursen Psykiatri 2 18 mars – 27 maj

Så var det dax för att läsa Psykiatri 2 med APL, så nu har man gjort en planering och den 27 maj är denna kurs slut och då har jag pluggat färdigt Smile kursen är så intressant och gällande praktiken hoppas jag att den blir klar snart Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Sista uppgiften inskickad

Så var den sista uppgiften inskickad i kursen psykologi 1, det handla om Stress och krishantering”  Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering, den var så intressant och detta kommer jag har nytta av nu när jag skall läsa Psykiatri 2, nu håller jag tummarna att jag blir godkänd Smile

 

 

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Betyg för uppgift 1 & 2 i psykologi 1

Så kom då resultatet för min två inlämnade uppgifter i kursen psykologi 1, bägge uppgifterna fick jag godkänt dvs ett E och det var också det jag hade satsat på men borde ha satsat på C i dom bägge, men glad är jag Smile