Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Psykologiska perspektiv

Idag börjar jag kursen Psykologi 1 med att läsa om Psykologiska perspektiv samt det psykodynamiska perspektivet.

Det Inom psykologin finns det olika perspektiv, man skulle säga att varje perspektiv betonar en aspekt av vårt mänskliga beteende. Det första perspektivet jag skall läsa är psykodynamiska.

De psykodynamiska teorierna lägger stor vikt vid den omedvetna människan som styrs av motstridiga krafter i psyket. Mycket intressant.

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Kursstart Psykologi 1

Idag slutar jag kursen Ungdomskulturer och börjar med kursen Psykologi 1, här har jag ingen rast, skal bli intressant att läsa psykologi  som sedan kommer över gå till psykiatri med praktik blir klar den 27 maj. Nu har jag gjort min veckoplanering för kursen Psykologi Smile bara att sätta igång

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 2 Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Praktikplats som boendestödjare inom socialpsykiatrin

Nu kommer jag att läsa både psykologi och psykiatri 2 samtidigt och kommer att ha praktik och denna plats för jag söka själv så nu pågår sökning av praktikplats Smile 27 maj är jag klar Smile

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Ungdomkulturer ungdomskulturer Utbildning

Uppgift 4 inlämnad

I kväll lämnade jag i uppgift 4 i kursen ungdomskulturer, och denna uppgift var intressant och lärorikt men intensiv, det vart mycket att skriva och hoppas nu på att jag blir godkänd dvs ett E.

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Ungdomkulturer ungdomskulturer Utbildning

Uppgift 4 i kursen ungdomskulturer

Dax för uppgift 4 i kursen ungdomskulturer och denna skall vara inne nu på måndag, näst sista uppgiften, denna kurs är det tempo, jag kommer att läsa om…
Vem ansvarar för ungdomspolitiken? Vad gör man för att motverka att ungdomar hamnar snett? Hur arbetar man med ungdomars psykiska hälsa? Vem går på fritidsgård?

Det här och mycket mer diskuteras i detta kapitel. Här får jag läsa om svensk ungdomspolitik och vad som görs för att bidra till ungas utveckling, hälsa och integration. Kapitlet innehåller följande avsnitt;

En historisk tillbakablick
Ungdomspolitikens organisation
Utbildning. arbeta nr.h boende
Fritid och kultur
Fysisk och psykisk hälsa

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Ungdomkulturer ungdomskulturer Utbildning

Uppgift 3 i kursen ungdomskulturer

Dax för uppgift 3 i kursen ungdomskulturer och denna skall vara inne på tisdag, shit vilket tempo, jag kommer att läsa om…

Varför är nästan alla skejtare killar? Kan vem som helst bli en brat? Måste man vara mörkhyad för att få trovärdighet som hiphopare?

vilken betydelse ungdomskulturen har för individens identitet, roll och självbild och du får läsa om betydelsen av klass, genus och etnicitet vid skapandet av individens identitet och gruppens kultur.

 

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Ungdomkulturer ungdomskulturer Utbildning

Uppgift 2 inlämnad

Igår lämnade jag i uppgift 2 i kursen ungdomskulturer, och denna uppgift var intressant och rolig men intensiv, det vart mycket att skriva och hoppas nu på att jag blir godkänd dvs ett E.

 

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Ungdomkulturer ungdomskulturer Utbildning

Uppgift 2 – Ungdomskulturer

Ingen vila dax för uppgift 2 – Ungdomskulturer i kursen ungdomskulturer.
Ungdomskultur, kulturella uttryck som skapas av eller förknippas med ungdomar, denna uppgift är så intressant bland annat kommer jag gå igenom ”Aktivitets och stilorienterade ungdomskulturer” som exempel Studentikos som sagt mycket intressant uppgift men krävs hårt arbete Smile

 

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Ungdomkulturer ungdomskulturer Utbildning

Uppgift 1 inlämnad

I går lämnade jag in uppgift 1 i kursen ungdomskultur är riktigt nöjd och hoppas på att jag får godkänt (E) hoppas på bättre Smile mycket nyttig uppgift och kommer att ha nytta av detta i mitt arbete med barn och ungdomar.

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Idag fick jag kursboken Psykologi 1+2a

Idag kom kursboken Psykologi 1+2a, den verkar mycket bra och intressant.

prov läs den genom att klicka här Smile

Ny struktur
Psykologi 1+2a innehåller flera nyheter för att matcha ämnesplanernas krav. Ett nyskrivet kapitel inleder boken och sätter psykologiämnet i ett större och bredare sammanhang.

Fem tematiska delar
Inledningskapitlet följs av fem tematiska delar: Perspektiv på psykologi, Att tänka, känna och minnas, Att formas som människa, Hälsa och ohälsa samt Psykologi som vetenskap. Indelningen är gjord för att göra boken mer överskådlig och lättanvänd.

Perspektiv och tillämpning
Liksom tidigare ger boken en grundlig genomgång av de olika psykologiska perspektiven, nu kompletterat med det socialpsykologiska. Perspektiven tillämpas sedan på olika områden. Till exempel diskuteras mänskliga behov och känslor, hur vi tar in information, bearbetar den samt vad psykisk hälsa och ohälsa innebär och beror på. Fördjupningsområden såsom personlighetspsykologi, vetenskapsteori, genuspsykologi och psykologisk testning finns också med. Alla kapitel innehåller frågor, diskussionsuppgifter och lästips.

Psykologi 1
Psykologi 1 är anpassad till 50-poängskursen. Den bygger på Psykologi A som utkom 2002. Precis som Psykologi 1+2a innehåller den många nyheter. Ett nyskrivet kapitel som introducerar ämnet, och sätter det i ett samhälleligt och vetenskapligt sammanhang, inleder boken. . Nytt är också bl.a. avsnitten om främlingskap, genuspsykologi och minnespsykologi. Psykologi 1 ger som tidigare, en översikt av olika perspektiv och arbetsområden inom psykologin. En hel del utrymme ägnas åt psykiska störningar av olika slag.

Fallbeskrivningarna
Även fallbeskrivningarna har setts över och anpassats till Gy 2011. Den nya utgåvan, den tredje i ordningen, innehåller 45 fallbeskrivningar. Tio av dessa är helt nyskrivna. Fallen ansluter till de olika kapitlen i grundböckerna och avslutas med diskussionsfrågor.

Texter i psykologi
Antologin innehåller texter av både moderna forskare och klassiker. Texterna presenteras i korta ingresser och följs av ordförklaringar och diskussionsfrågor.