Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Klar med Examination 2 i kursen Psykologi 1

I går skickade jag upp examination 2 och väntar med spänning över omdömet förhoppningsvis blir jag godkänd dvs E. Denna examination handlade om en fallbeskrivning och den var så intressant det innebar  ”det gör forskare inom psykologin och de har kommit fram till olika sätt att förstå och förklara varför vi tänker, känner och beter oss som vi gör och de olika synsätten kan kallas psykologiska perspektiv som är 5 stycken:
Psykodynamiska perspektivet
Kognitiva perspektivet
Biologiska perspektivet
Humanistiska perspektivet
Behavioristiska perspektivet

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Slut betyg C i kursen Etik & människans livsvillkor

Igår fick jag mitt slut betyg i kursen Etik och människans livsvillkor det vart ett C, jag är väldigt nöjd, ett intressant ämna och blir det en fortsättnings kurs så kommer jag garanterat söka kursen.

”Det har varit ett sant nöje att läsa dina inlämningar och det känns verkligen att du är mycket engagerad i det du gör. jag hoppas du fortsätter att skriva framöver också, du är en god skribent.”

Betyget C
Eleven beskriver utförligt några olika kulturmönster och diskuterar utförligt hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver eleven utförligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
Eleven redogör utförligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala etiska begrepp. Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. I diskussionen värderar eleven med enkla omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor.
Eleven kommunicerar med och bemöter människor i olika sociala och kulturella sammanhang. Detta gör eleven efter samråd med handledare. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen det egna förhållningssättet i mötet med patienter och brukare.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Skriftlig examination

Den 26 maj gjorde jag en skriftlig examination och det kände som en katastrof och jag kände mig besegrad av min dyslexi (Läs inlägget) Men vad hände jo jag fick betyg C trots min handstil och stavning.
” Jag tycker du resonerar på ett kortfattat men ändå relativt utförligt sätt, du ger många exempel och du jämför argumenten från de olika teorierna.
jag bedömer att du därför når ett C.”

Jag är så stolt Smile

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 3-4 Betyg B-C

I morse fick jag min sista omdömen/betyg i kursen Etik och människans livsvillkor. I examination 3 ”Du är relativt utförlig men ibland blir det mer ”berättande” vilket gör att jag bedömer att du når ett B.” I examination 4 Du skriver snyggt, strukturerat, med tydlig disposition och du beskriver utförligt, men den här gången har du inte så många reflektioner och analyser.

Så det vart B-C-B-C så jag hoppas på ett C i slut betyg och det är jag nöjd med, jag tycker verkligen att kursen har varit lärorikt men skulle behövt läst den vi ett annat tid punkt då jag hade det lugnare Smile

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Skrivningen

Igår var jag in skolan för att göra skriftlig examination i kursen Etik och människans livsvillkor, och det gick inte bra, fick inte ihop texten och vart stressad och efter ca 50 minuter gav jag upp fick kramp i handen och nu hoppas jag bara att läraren kan läsa vad jag har skrivit, kände inte bra att göra skriftligt examination, jag skulle ha varit ute i god tid och bett om muntligt examination men skulle det vara något så för jag väl göra om det.

Besviken är jag på mig själv.
Dyslexi 1 – 0 Ronny

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Skriftlig Examination

I dag skall jag göra en Skriftlig Examination i skolan i kursen Etik och människans livsvillkor som handlar om de etiska teorier, hann inte be om muntlig examination denna gång men skall skriva så tydligt och kort så att läraren kan läsa vad jag har skrivit, här blir målet att bli godkänd dvs ett E

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 2 betyg C


I dag fick jag mitt betyg/omdöme angående min examination 2 i kursen Etik och människans livsvillkor,Avsnitt 2. Socialisation – normer – värderingar – ideal Diskriminering. Mycket intrassant ämnen och fick betyget C, fick rådet att göra djupar analyser.
Betyget C Eleven redogör utförligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. Nu är det 3 examinations som väntar på att få omdöme/betyg Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Ny kursvecka & Examination 2 i Psykologi 1

Ny studie vecka och med den ny Examination nr 2,  detta avsnitt handlar om ”det gör forskare inom psykologin och de har kommit fram till olika sätt att förstå och förklara varför vi tänker, känner och beter oss som vi gör och de olika synsätten kan kallas psykologiska perspektiv som är 5 stycken:
Psykodynamiska perspektivet
Kognitiva perspektivet
Biologiska perspektivet
Humanistiska perspektivet
Behavioristiska perspektivet

Veckans examination är en fallbeskrivning och den är intressant samt kommer att sätt mig på prov Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Klar med Examination 1 i kursen Psykologi1

Så har jag skickat in min första examination i kursen Psykologi 1 av 4, denna Examination var mycket intressant och jag skulle jämföra hur det är i dag och får hundra år sedan, jag använde mig av ett fall beskrivning gällande mitt fotbollskillar, och det skulle handla om två teorier Psykodynamiska perspektivet samt Behaviorismen, två klart intressanta teorier. Jag hoppas på att jag får ett E som är lika med GODKÄNT.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Slut betyg B i Psykiatri 1

Så fick jag mitt slut betyg i kursen Psykiatri 1, jag fick ett B och är så nöjd eller rättare sagt så STOLT Smile

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Betyget C
Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia exempel på vikten av evidensbaserad kunskap. Eleven beskriver också utförligt ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår och redogör utförligt för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna. Dessutom beskriver eleven utförligt hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa.
Eleven ger välgrundade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa. Eleven beskriver även utförligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
Eleven beskriver utförligt hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.
Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Betyget A
Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia exempel på vikten av evidensbaserad kunskap samt förklarar utförligt och nyanserat sambandet mellan evidensbaserad kunskap och god vård. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår, redogör utförligt och nyanserat för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna samt jämför teorierna. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa.
Eleven identifierar olika orsaker till att psykisk ohälsa uppstår, förklarar utförligt och nyanserat livsvärldens betydelse för psykisk hälsa samt ger välgrundade och nyanserade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa. Eleven beskriver även utförligt och nyanserat orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.