Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård- och omsorgsarbete 1

Etik och Människans livsvillkor

Så är det dax för kursen Etik och människans livsvillkor 100 p, och den är mycket intressant, så här står det om kursboken. |Bläddrar i boken här|

Etik och människans livsvillkor är en ny programgemensam kurs i Vård- och omsorgsprogrammet.

Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna inom vård och omsorg. Etik och människosyn har en central roll inom yrkesområdet.

I boken Etik och människans livsvillkor får den studerande kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Etiska begrepp och riktlinjer, rätten till självbestämmande och integritet samt bemötande och förhållningssätt är viktiga begrepp inom vård och omsorg. Det löper som en röd tråd genom boken.

Fallbeskrivningar ger den studerande möjlighet att på ett nyanserat sätt reflektera, diskutera och beskriva hur etik och människosyn påverkar vårt sätt att handla och agera.

Kapitlen avslutas med studieuppgifter samt film- och boktips.

Så finns boken inläst och det är kanon Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård- och omsorgsarbete 1

Examination 4

Så har jag skickat iväg min sista examination 4 i kursen Psykiatri 1.
Examination 4 om Yrkeskompetens.
Ett professionellt förhållningssätt styrs av kunskap, emotionella attityder och självkännedom. I mötet med människor som lider av psykisk ohälsa behöver vårdaren både teoretisk och praktisk kunskap om psykiatrisk omvårdnad, omsorg och rehabilitering.

Vart väldigt nöjd finns säkert något som jag kunde göra bättre, nu är det bara att invända omdömet från läraren, målet är att blir godkänd dvs ett E.

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsarbete 1

Betyg E Examination 2, högre nivå än E

E

Idag fick jag tillbaka min examination var endast på E nivå dvs man skulle få godkänt och det fick jag Smile och lite där till av Smile 

Spännande att läsa din text, du är mycket välformulerad och mycket utförlig.
Du binder ihop det du läst och beskriver mycket fint hur man kan arbeta med en patient.
Bra med så mycket fakta och även en nyanserad bild om hur man skall arbeta.
Denna uppgift har du utfört på högre nivå än E.
Mycket bra jobbat

 

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsarbete 1

Veckoplanering, Avsnitt 3

pratikplats

I dag börjar vecka 3 av kursen Vård & Omsorgsarbete 1

Jag började som vanligt att göra en veckoplanering gällande

vecka 46 (måndag 10 – söndag 16 november 2014)

Måndag 10/11
Att göra:

Läs i kursboken om ”serviceuppgifter i hemmet”.
Vårdhandboken avsnittet Städning och avsnittet om Livmedelshygien.
Matglädje i hemtjänsten
Instuderingsfrågor

Börja med Gruppforums uppgift (Klart Onsdag 12/11)
Läs i kursboken och titta på filmerna om det normala åldrandet
Gruppforum Det normala åldrandet

Börja med Examinationen (Klar söndag 16/11)
Examination avsnitt 3   

Tisdag 11/11
Att göra:

Läs i kursboken om ”Ergonomi”
Läs i kursboken om ”Hjälpmedel”
Vårdhandboken Arbetsteknik och förflyttning och Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar
Se filmerna om ergonomi och förflyttningsteknik.
Gör Provet – Ergonomi

Onsdag 12/11

Att göra:
Läs i kursboken om ”Dokumentation och rapportering”
Läs i kursboken om ”Delegering”
Läs i kursboken om ”Administrativa uppgifter”
Instuderingsfrågor
Lämna in gruppforums uppgift

Torsdag 13/11

Läs kursboken om blodtryck- och pulskontroll, temperaturmätning, omvårdnad vid feber, urinprov och om sår och såromläggning.
Läs även i Vårdhandboken och jämför vad som tas upp.
Gör Proven: Puls, blodtryck, temperaturmätning och feber och Urinprovtagning, sår och såromläggning.
 Se filmen från Vårdhandboken om hur du mäter ett blodtryck: Blodtrycksmätning
Se filmen från youtube om högt blodtryck.

Svara på gruppforums inlägg

Fredag 14/11

Fortsätta med Examinationen (Klar söndag 16/11)
Examination avsnitt 3  

Svara på gruppforums inlägg

Lördag 15/11

Fortsätta med Examinationen (Klar söndag 16/11)
Examination avsnitt 3   

Svara på gruppforums inlägg

Söndag 16/11

Fortsätta med Examinationen (Klar söndag 16/11)
Examination avsnitt 3   

Svara på gruppforums inlägg

 

 

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsarbete 1

Examination 2 vård & omsorgsarbete 1

omslag

I går kväll skicka jag in examination 2 avsnitt 2, en fallbeskrivning och jag är nöjd och hoppas på att den blir godkänd dvs betyg E, den var mycket nyttig eftersom jag skall ut på praktik i nästa vecka Smile

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsarbete 1

Praktikplats klar

pratikplats

Idag fick veta var jag skall göra min APL, det vart i Trångsund/Stortorp, spännande skall det bli.

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsarbete 1

Betyg A examination 1

A

Idag hade jag muntligt examination i vård och omsorgsarbete, en fallbeskrivning och jag var så laddad och super taggad kanske lite överladdad men det gick väldigt bra tyckte jag och jag fick ett A för detta Smile och det är första gången jag fick ett A för muntlig examination Smile

Betyget A
Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt samt anpassar vid behov utförandet i samråd med handledare

Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra.

Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans behov och förutsättningar.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur smitta och smittspridning förhindras.

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsarbete 1

Muntlig examination

Ronny pratikant

Klockan 10 idag skall jag ha muntlig examination i Vård och omsorgsarbete 1 ”fallbeskrivning” och det känns okej har läst på men kommer säkert glömma mycket pgr av nervositet men sikta på att bli godkänd dvs betyg E 

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsarbete 1

Pratikplats

pratikplats

Så fick jag veta var jag skall vara och göra min praktikplats det blir i Trångsund, vilken inriktning eller avdelning för jag veta i slutet av denna vecka, men det är ett stort ställe så jag kan hämna var som helst men håller tummarna för korttids boende Smile men restiden blir kort ca 11 minuter med bussen Smile

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsarbete 1

Fel kurs = Strul

Strul

 

Farsta vi har problem Frown av en händelse så upptäcktes det att jag hade tilldelas fel kurs och jag som hade skrivit ut allt och redan börjat med uppgifterna. 

Så det är bara att spara och vänta tills jag kommer in i rätt kursrum och kan ta del av informationen, så där försvann 2 dagar.