Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsarbete 1

Veckoplanering, Avsnitt 1

Rpnny care

Idag börjar vecka 1 av kursen Vård & Omsorgsarbete 1

Jag började som vanligt att göra en veckoplanering gällande

vecka 44 (måndag 27 oktober – söndag 2 november 2014)

Måndag 27/10
Börjar läsa Avsnitt 1 & 2

Avsnitt 1: Det normala åldrandet. Vård och omsorg i ett historiskt perspektiv. Begrepp inom vård och omsorg

Avsnitt 2: Kommunikation – Yrkesrollen, Sekretess

Gruppforum: Tankar om åldrandet
Start tisdag den 28/10
Klar onsdag den 29/10 (Lämnas in)

Gruppforum: Bemötande vid demens och sekretess.
Start torsdag 30/10
Klar fredag 31/10 (Lämnas in)

Individuell examination: Det normala åldrandet. Historik. Begrepp.

Start måndag 27/10
Klart söndag 2/11 (Lämnas in 23:59)

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsarbete 1

Vård & Omsorgsarbete 1 kursupplägg

1

 

Idag började kursen Vård och omsorgsarbete 1 27 november till och med den 14 december.

Jag har skrivit ut alla information om kursen och första intrycket är Intressant och lärorikt kurs, men lite skräck gällande praktiken kommer jag att få plats,hemtjänst, gruppboenden för demenssjuka samt andra boendeformer för äldre men det är några veckor ditt Smile

Kategorier
Blogginlägg Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Vård- och omsorgsarbete 1

Examination 5 Betyg B

betyg B läkemedel

Idag fick jag tillbaka min Examination 5 om läkemedel och jag fick betyget B, är nöjd Smile
Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

Kategorier
Blogginlägg Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning Vård- och omsorgsarbete 1

Examination 2 Betyg B

Betyg B

Så kom betyget för Muntliga Examinationen samt komplettering, examination högre betyg, jag fick ett betyg E muntliga examination, komplettering efter att ha lämna in min examination C-A, fick jag slutligen ett B . Så nära ett A men jag är jätte nöjd Smile

Betyget B. Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kategorier
Blogginlägg Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Vård- och omsorgsarbete 1

Tisdagen den 23 sep

hosta 

Igår började jag att läsa om kroppens Cirkulation, hjärtat och blodkärlens uppbyggnad och funktion och om sjukdomarna högt blodtryck, kärlkramp och hjärtinfarkt samt de medicinska terminologi och det är inte lätt samt kunna skriva både svenska och de medicinska namnet på vårt hjärta.  

Svarade på Instuderingsfrågor, såg på några youtube filmer samt gjorde två prov och det gick bra.

Fortsatt också planera min examination för högre betyg dvs jag kommer att göra muntlig examination på e-nivån men kan sedan lämna in examination för högre betyg om jag nu klara E-nivån.

Sist gjorde jag min första videoklipp med Movie Maker

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsarbete 1

Vård- och omsorgsarbete 1

Vård- och omsorgsarbete 1

Igår fick jag boken Vård- och omsorgsarbete 1 som jag ska ha i kursen Vård- och omsorgsarbete 1 som börjar i november månad Smile

 
Vård- och omsorgsarbete 1
Man kan säga att vård och omsorg kopplas samman i omvårdnaden av en vårdtagare, och det är svårt att särskilja begreppen i det praktiska arbetet. Vad innebär det då att arbeta inom vård och omsorg? Vilka kunskaper och förmågor behövs för att möta människor i behov av omvårdnad och omsorg? Vilka lagar och regler styr arbetet?
Vård- och omsorgsarbete 1 går igenom dessa frågor och beskriver grundläggande kunskaper som man behöver för att kunna arbeta nära vårdtagare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vidare tas olika förmågor upp som vård- och omsorgspersonal behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett yrkesmässigt sätt, exempelvis etiska, estetiska, hygieniska, ergonomiska och pedagogiska förmågor. För att kunna arbeta inom ett område som hela tiden förändras genom nya rön och rutiner är ett livslångt lärande nödvändigt. Förmågan till reflektion är en viktig förutsättning för att kunna ge ett gott bemötande i olika situationer. Elever behöver under utbildningen få träna sin förmåga att själv söka relevant information och att reflektera över olika situationer som kan uppstå. Boken innehåller därför aktiverande uppgifter och fallbeskrivningar som ska ge eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring ett ämne.

Klicka här så kan du prov läsa den