Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Lära mig allt om funktionsnedsättningar går det?

20121106_124538_0

Min största fråga idag är hur skall jag komma ihåg allt om funktionsnedsättningar???? idag har jag suttit och läst och läst och fasiken kan lite av varje men hur många gånger jag läser så fastnar inte allt Frown så jag har använt mig av kursböckernas sammanfattningar, hur mycket jag använder mig av tanke karta så blir det inte bra tyvärr.

Jag blir klar i februari 2014 så jag har några månader på mig att få in detta Smile

Utvecklingsstörning

Utvecklingsstörning beror på någon biologisk störning/skada i hjärnan.

Orsaker kan vara skador under graviditeten, skador i samband med förlossningen eller skador som uppkommit senare.

Utvecklingsstörning är en kognitiv funktionsnedsättning. Svårigheterna gäller inlärning, minne, tänkande och förståelse.

Utvecklingsstörning kan vara av olika grad: lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning.

Downs syndrom är en av de vanliga utvecklingsstörningarna. Tillståndet orsakas av att det finns en extra kromosom

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar framför allt beteendet och den personliga utvecklingen.
Orsaker till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara ärftlighet, fosterskador eller något i kosten.

Autism och Aspergers syndrom
Människor med autism eller Aspergers syndrom har främst svårigheter inom tre områden: kommunikation, socialt samspel samt intressen och rutiner.

Andra svårigheter kan vara motorisk klumpighet.

Kognitiva svårigheter vid autism och Aspergers syndrom:

Mentalisering, vilket innebär att kunna sätta sig in i hur andra människor tänker eller resonerar.

Perceptionsstörningar, som innebär annorlunda upplevelser av sinnesintryck.

Svårigheter att generalisera som för med sig att det kan vara svårt att Överföra kunskap från ett område till ett annat.

Problem med exekutiva funktioner, vilket innebär svårigheter att planera och organisera sin tillvaro.

Adhd Människor med adhd har svårigheter med uppmärksamheten.
De är ofta överaktiva och kan ibland vara impulsiva och ha svårt att kontrollera sin ilska.

Det kan finnas problem med koordinationen av rörelser.

Tourettes synd rom
Tics är ett av symtomen. Tics innebär ofrivilliga rörelser eller ljud.
Tvångstankar är ett annat symtom, liksom hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter.

Dyslexi

Dyslexi är en av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna.

Dyslexi innebär svårigheter med att läsa, skriva eller koda av de ord man läser.
Stavning kan också vara ett problem.

Dyskalkyli

Dyskalkyli innebär svårigheter med matematik.

Psykiska funktionsnedsättningar

Psykiska funktionsnedsättningar är tillstånd där en psykisk sjukdom orsakar så stora problem att det blir en funktionsnedsättning. Psykisk ohälsa behöver inte ge upphov till funktionsnedsättningar.
Psykisk ohälsa behöver inte ge upphov till funktionsnedsättningar

Ångest

Ångest är en reaktion på något som är svårt att hantera.

Ångest yttrar sig som starka obehagskänslor.

Snabb och ytlig andning, hjärtklappning och smärtor i mitten av lagen är andra symtom.

OCD

OCD är detsamma som tvångssyndrom.

Tvångsbeteendet håller ångesten borta.
Kontrolltvång innebär att man kontrollerar flera gånger sådant som att dörren är låst eller att kaffebryggaren är avstängd.

Räknetvång betyder att det är viktigt att räkna t.ex. antal steg eller hur många fönster som finns i ett rum.

Hygientvång medför att man tvättar sig mer än nödvändigt.

Psykoser
En psykos innebär svårigheter att hantera verkligheten. Schizofreni är en av de psykotiska sjukdomarna.

Symtom på schizofreni:

Autism innebär att man drar sig undan.

Ambivalens betyder att det är svårt att välja.

Affektiva störningar är att uttrycka ”fel” känslor eller inga känslor alls. Tankestörningar innebär att man tror att andra kan läsa ens tankar eller placerat tankar i ens huvud.

Vanföreställningar betyder att man tror sig vara

Förföljd av någon. Hallucinationer är att uppfatta sinnesintryck på ett annorlunda sätt. Man kan ha hallucinationer för alla sina sinnen. Den vanligaste är hörselhallucinationer, att höra röster.

Depression
Depression är en mycket vanlig psykiatrisk sjukdom. Det kan finnas risk för självmord när man har en depression.

Somatiska funktionsnedsättningar

Förvärvade hjärnskador är hjärnskador som uppkommit i vuxen ålder.

Hjärnskadorna kan vara orsakade av t.ex. yttre våld, tumörer, stroke eller förgiftning.

Konsekvenserna av skadan beror på var i hjärnan skadan sitter.

Symtom vid förvärvade hjärnskador:
Koncentrationssvårigheter.
Nedstämdhet. Motoriska problem.
Lätt att bli irriterad.
Perceptionsproblem.
Epileptiska anfall.
Neglekt.

Cerebral pares

CP är en förlamning eller rörelsehinder som orsakas av en hjärnskada.

CP orsakas av skador i samband med graviditet eller förlossning.

Spastisk

CP innebär en ökad muskelspänning, ofta med kramper. Dyskinetisk CP betyder att det blir svårigheter att kontrollera muskelrörelserna, oftast i armar, händer och ansikte.

Ataktisk CP innebär svårigheter att samordna rörelserna.

Ryggmärgsbråck

Ryggmärgsbråck är en medfödd missbildning av ryggmärgen.
Symtom:
Benförlamningar.
Synproblem.
Känselbortfall.
Svårt att hålla urin.
Klumpfot.
Överkänslighet mot latex.
Vattenskalle.

Reumatiska sjukdomar

Reumatiska sjukdomar drabbar rörelseorganen i första hand. Exempel på reumatiska sjukdomar är artros och reumatoid artrit. Symtom kan vara ledvärk, svullna leder, försvagade muskler och trötthet.

Multipel skIeros/MS
MS är en inflammatorisk sjukdom som angriper hjärna och ryggmärg.

Symtom:
Syn- och känselstörningar.
Smärta.
Försämrad balans.
Kognitiva svårigheter.
Sluddrigt tal.
Depression.
Muskelspänningar.

Synnedsättningar och blindhet
Har man en sämre syn än normalt för sin ålder så har man ett

synhandikapp.
En del har medfödda synskador eller är födda blinda.
Hörselnedsättningar och dövhet
Hörselskada innebär att personen använder svenskt (eller annat) talspråk.
Dövhet innebär att personen använder teckenspråk.
En döv person är ofta född med sin dövhet.

Dövblindhet
Dövblindhet innebär att vara döv och blind samtidigt.
En del är födda dövblinda, andra blir det senare i livet.
Dövblindhet är en funktionsnedsättning som innebär att kommunikationen med andra blir komplicerad.

 

5 svar på ”Lära mig allt om funktionsnedsättningar går det?”

Vad intressant! Smile Vad läser du till? Jag är socionom och har arbetat mycket med många som har psykiska funktionshinder och neuropsykiatriska funktionshinder, både på ”golvet” och som handläggare Smile

Hej Izabell!
Det är så intressant, jag läser till barnskötare och är nästa klar men för att möta de yngre barnskötarna så har jag valt att läsa om specialpedagogik 1 och 2 så jag både har utbildning samt livserfarenhet samt specialkunskaper då kanske man kan få ett jobb Smile

Här kan du läsa om vad jag läser Bok 2 https://forsnet.se/blog/specialpedagogik-2/
Här kan du läsa om vad jag har läst om i bok 1 https://www.forsnetblogg.se/Ronny/?p=9285

Jag hade tänkt att kolla upp vilken utbildning man skall ha för att bli socionom, verkar vara intressant Yes .

Må så gott
//Ronny

Svara

hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. Detta gör du genom att skapa ett boende där fem människor bor med olika funktionsnedsättningar . Du skall beskriva deras funktionsnedsättning ,hur de bor , hur deras fritid ser ut , vilka hjälpmedel de har samt vilket specialpedagogiskt arbetssätt som är lämpligt . I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser

ur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. Detta gör du genom att skapa ett boende där fem människor bor med olika funktionsnedsättningar . Du skall beskriva deras funktionsnedsättning ,hur de bor , hur deras fritid ser ut , vilka hjälpmedel de har samt vilket specialpedagogiskt arbetssätt som är lämpligt . I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Lägg till en Smile

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette