Kategorier
Blogginlägg Hälsa och livskvalitet Ronny Ronny hälsa Ronnys blogginlägg

Kost och matvanor

Kost och matvanor

Matvanorna har stor betydelse för hälsan, inte minst för den fysiska hälsan. Maten ska både innehålla rätt energimängd och vara näringsriktig.

En frisk person, som äter relativt lite fett och socker, kan äta stora mängder mat utan att öka i vikt – under förutsättning att hon är fysiskt aktiv. Den som däremot äter mycket fett och socker utan att öka dosen av fysisk aktivitet, kommer att öka i vikt. Ekvationen är ganska enkel, men problemet är ändå stort.

Hur viktigt det är med mat märks bland annat i tidningar och i radio- och tv-program. Där får vi lära oss laga rätt mat, äta rätt, gå ner i vikt, hålla vikten och så vidare. Många använder också olika bantningsmetoder för att gå ner i vikt, antingen på grund av faktisk övervikt eller på grund av rådande kroppsideal. Men dessa metoder ger vanligen ingen långvarig effekt. I början kanske kilona rasar, men sedan går man oftast upp i vikt igen.

Nästa avsnitt kommer att handla om Näringslära, eller nutrition

Kategorier
Blogginlägg Hälsa och livskvalitet Ronny Ronny hälsa Ronnys blogginlägg

Hälsa och livskvalitet

livskvalitet

Idag startar jag nytt projekt ”Hälsa och livskvalitet”

Jag anser inte idag att det finns någon bra samlad information på nätet, därför kommer jag att samla informationen som finns på nätet

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp. ”WHO – VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN”

Enligt medicinsk benämning är hälsa detsamma som att vara frisk. Man har ingen sjukdom, och alla kroppsliga funktioner fungerar normalt. Men inom hälsopedagogiken är hälsa ett mycket vidare begrepp. Här är hälsa inte motsatsen till sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, utan hälsa är att känna välbefinnande, att må bra.

Det handlar alltså om hälsa i både kropp och själ. Därför kan någon som är sjuk säga att hon mår bra, medan en som är frisk säger att hon mår dåligt. Hälsan beror bland annat på hur man trivs med sin familj, sin partner, sina kompisar, i skolan, på arbetet och med sina fritidsaktiviteter.

Livskvalitet har att göra med hur man upplever sitt liv och sin livssituation. Hälsan ingår som en del i detta. Hur nöjd man är med sitt liv är ett mått på livskvalitet.

Livskvaliteten kan påverkas av den sociala omgivning man befinner sig i. Om föräldrarna exempelvis har levnadsvanor som innebär att familjen ofta är ute i naturen, kan barnen få liknande intressen. Det kan höja deras livskvalitet även i vuxen ålder.

Eftersom livskvalitet är något personligt, handlar det mycket om att man har självkännedom — att man vet vilka resurser, mål och behov man har.

”Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och för att kunna förverkliga personliga mål.” (Win Roth & Rydqvist).”

Nästa avsnitt kommer att handla om Kost och matvanor