Kategorier
Blogginlägg Lärgården Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Medicin 1- 2 kapitel 1 Medicinsk historik

Vitruvian man

Idag har jag börjat att läsa kursboken Medicin 1- 2 kapitel 1 Medicinsk historik och redan vart det både intressant och frågor ”hur skall jag kunna lära mig all detta” började Medicinsk historia läste om hur det var i Antiken och hur Hippokrates som undervisade sina läkarstudenter på den grekiska ön.

Hippokrates ansåg att man skulle stödja kroppens egen förmåga till läkning genom att leva sunt och ha en god hygien.

Medicinsk terminologi var en blandning av latin och grekiska, Det är av denna anledning som medicinsk terminologi blivit en blandning av grekiska och latin. (Magsäck heter exempelvis ventriculus på latin och gäster på grekiska. Gastrit betyder inflammation i magsäcken).

Medeltiden till och med 1800-talet, under medeltiden utvecklades den medicinska vetenskapen tämligen lite.

I takt med att kristendomen bredde ut sig, spreds också synsättet att sjukdom var ett straff för att man syndat. Sjukdom var Guds sätt att pröva människors tro.

Vetenskapliga framsteg Konstnären Leonardo da Vind (1452-1518) var mycket intresserad av olika vetenskaper. Hans intresse för människokroppens anatomi ledde till att han i hemlighet dissekerade döda människor.

Hans målning den Vitruvianska mannen, som beskriver människans proportioner, är världsberömd.

Häxjakt,Trots att läkekonsten utvecklades i Europa, var vidskepelsen fortfarande utbredd. Framför allt under 1400-talet, 1500-talet 3ch 1600-talet pågick de så kallade häxprocesserna, som drabbade kvinnor runt om i Europa.

Dessa kvinnor anklaga för att vara häxor och stå i förbund med djävulen. i. Den sista som avrättades för häxeri i Sverige var Anna Eriksdotter, Sotpackan kallad. Hon anklagades för att ha satt förlamning och stumhet på en man och halshöggs därför år 1704.

Sjukhus och vårdinrättningar, De första vårdinrättningarna i Sverige tillkom på medeltiden och kallades för hospital eller helgeandshus. På hospitalen vårdades främst människor med smittsamma sjukdomar, som exempelvis lepra (eller spetälska som det också kallades). Dessa sjukhus var ofta placerade utanför stadsbebyggelsen, och de sjuka fick inte lämna området.

Serafimerlasarettet i Stockholm var det första sjukhus värt namnet som inrättades i Sverige. Det grundades 1752 och styrdes av läkare. Där fanns till en början endast åtta platser, men de utökades snart till trettiosex. År 1775 öppnade Allmänna Barnbördshuset i Stockholm. Där fanns läkare och barnmorskor med en viss praktisk utbildning.

Från sjukvakterskor och jordemödrar till sjuksköterskor och barnmorskor, På helgeandshusen och de tidigaste lasaretten var det så kallade sjukvakterskor, pigor och vakmadamer som skötte om de sjuka.

Först 1724 blev barnmorskeutbildningen statligt reglerad. Den tillkom tack vare förlossningsläkaren Johan von Ho, (1662-1724).

Det var dock inte förrän 1953 som det fastslogs att barnmorskor skulle ha en utbildning till sjuksköterska som grund.

FLORENCE NIGHTINGALE, Den engelska sjuksköterskan Florence Nightingale (1820-1910) var den som första som uttryckte att vård både är en konst och en vetenskap.  
I hela sitt liv kämpade hon för att förbättra sjukvården.
Hon fick smeknamnet ”damen med lampan” eftersom hon under natten gav soldaterna tröst och omsorg.

I Sverige leddes de första sjuksköterskeskolorna av sjuksköterskor som fått sin utbildning av miss Nightingale.

Till en början var det stor variation på den svenska sjuksköterskeutbildningen. Både innehållet och utbildningens längd skilde sig åt mellan olika skolor. Utbildningen kunde omfatta allt från sex månader till tre år.

 År 1957 infördes legitimation för sjuksköterskor för att skilja dem som var kvalificerade från de okvalificerade.

På 1900-talet expanderade sjukvården kraftigt och blev alltmer specialiserad.

 Såväl den medicinska vetenskapen som den medicinska tekniken kommer att fortsätta utvecklas i rasande takt.

Reservdelsmänniskan har redan nu blivit ett begrepp. Man kan byta ut organ och vävnader och operera in proteser.

Sjukdom och bot, olika förklaringsmodeller

Den biomedicinska modellen

Enligt den biomedicinska modellen orsakas sjukdom främst av ärftliga, kemiska, fysikaliska och biologiska skador på cellerna.

Människan och hennes sjukdomar ses endast ur ett perspektiv. Nämligen det biologiska.

Det biomedicinska synsättet är också anledningen till att vår sjukvård är organ.

Det sociala synsättet

Det är allmänt känt att fattigdom leder till minskad motståndskraft mot sjukdom.

I Sverige höjdes medellivslängden med cirka tjugo år under 1900-talet. Detta beror främst på ökad välfärd, som bättre kost, hygien, bostäder, utbildning, arbetsvillkor etc. De sociala faktorerna har stor betydelse för folkhälsan.

Den humanistiska modellen

Den humanistiska modellen strävar efter att synliggöra den enskilda patientens unika drag. Humanismen gör människan inte det sjuka organet – till medelpunkt. Alla människors lika värde, och det unika hos varje individ, poängteras.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård.

Att personalen ta hänsyn till de psykiska och sociala faktorerna vid bemötandet och behandlingen av patienterna.

Helhetssyn (holism)

Enligt helhetsmodellen, eller holismen, är helheten mer än summan av de delar som helheten består av.

Att man tar med även Igenom samverkan mellan biologisk-fysiologisk-kemisk påverkan på cellerna och diverse individuella och sociala förhållanden som minskar individens försvarskraft.

)et holistiska synsättet är även mycket viktigt vid behandling av äldre människor, psykiskt sjuka och dem som blivit sjuka genom sin livsstil. 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Psykologi 1

psykologRonny

 

Igår kom jag in på Psykologi 1 50 p flex kurs, känns mycket bra och boken verkar intressant, så den är beställd Smile och det blir på Lärgården

Lev i tiden – Psykologi 1
Lev i tiden – Psykologi 1

En lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i psykologi.

– Hur gör vi en rättvis personbedömning?
– Varför använder vi försvarsmekanismer?
– Vilka upplevelser stannar kvar i minnet?
Det mänskliga psyket är en outsinlig källa till ny kunskap. Är du nyfiken på människan så följ med på en upptäcktsresa i psykologi.

Varje kapitel innehåller frågeställningen Fundera och avslutas med Sammanfattning. I boken finns tips på skönlitteratur och filmer som kan fungera som diskussionsunderlag och fördjupning i ämnet.

Nya avsnitt:
– Anknytningsteorier
– Neuropsykologi
– Behov och känslor
– Psykisk hälsa
– Stress och stresshantering
– Kriser och krishantering
– Behandling av psykisk ohälsa

Prov läs den här

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Utbildad barnskötare

Ronnyutbildad

Idag fick jag mitt sista kurs betyg och detta innebär att jag är UTBILDAD BARNSKÖTARE/ELEVASSISTEN Smile

Jag är stolt över mig själv att jag fixade min utbildning, fan det känns bra att säga att jag har en utbildning ;.)

Nya betygsskalan är sexgradig med fem godkända och ett ickegodkänt betygssteg.

A motsvarar det nuvarande MVG

B motsvarar ett betyg mellan nuvarande VG och MVG

C motsvarar nuvarande VG

D motsvarar ett betyg mellan G och VG

E motsvarar nuvarande G

F motsvarar nuvarande IG

Hälsopedagogik A
Barns lärande o växande A
Pedagogiskt ledarskap A
Pedagogiskt arbete A
Skapande Verksamhet A
Specialpedagogik 2, A
Etnicitet och kulturmöten A

Kommunikation B
Naturguidning 1, B
Lärande och utveckling B

Människors miljöer C
Specialpedagogik 1, C

 

 

Kategorier
Blogginlägg Kommunikation Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Betyg B kommunikation

BetygB

 

Så kom mitt betyg för examination 4 det vart ett B, så härligt och fint omdöme fick jag också Smile

Ronny,
Det är alltid lika roligt att läsa dina uppgifter. Du har en fantastisk förmåga att se helheten i ämnen. Du ger i dina exempel förklaringar till beteenden samt vikten av att bemöta och bekräfta personerna. Det är bra att du tar upp hur olika roller kan ha betydelse i kommunikation och interaktion. Man kan även fundera på om hur relation och roll mellan kollegorna i första exemplet. Är det kanske inte ok att diskutera privata frågor med alla på en arbetsplats? Du uppnår kunskapskraven för B/
Det är också ditt betyg i kursen. Lycka till i framtiden med dina projekt/ Ylva

Betyg stegen

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

 

 

Kategorier
Blogginlägg Kommunikation Lärgården Utbildning

Inlämnad examination4

omslagfe

I går kväll skickade jag upp den sista examination 4 i kursen kommunikation och det är också den allra sista examination i programmet Barn och fritidsprogrammet så nu väntar jag på examinations betyg samt kursbetyget sedan är jag utbildad barnskötare, känns bra Smile

Kategorier
Blogginlägg Kommunikation Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Måndag 3 feb

omslaget

 

Igår började jag med min examination 4 den sista i kursen kommunikation samt i programmet Barn och fritidsprogrammet sedan är jag klar och utbildad barnskötare eller elevassistent Smile

Denna examination är intressant och mycket lärorikt och detta kommer jag har nytta av Smile

Söndag kl 23:59 skall arbetet in och jag lär behöva denna tid eftersom jag kommer att ändra texten hela tiden innan jag blir helt nöjd Smile

 

Kategorier
Blogginlägg Kommunikation Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Betyg A examination 3

betygA

 

Så kom mitt resultat på min examination 3 i kursen kommunikation och jag fick betyget A Smile jag är så förvånande men så stolt två A och ett C så här långt i kursen, nu är det en examination kvar Smile

Ronny,
Vilken fantastiskt bra idè, det måste passa dig som hand i handske. Kan bara önska dig lycka till och när det gäller din presentation visar du att du förstått betydelsen av att vara tydlig och medveten om hur man ger information. Du använder funktionshinder blandat med funktionsnedsättning, jag tycker du ska ändra till funktionsnedsättning som är det gängse begreppet numera.
Du uppnår kunskapskraven för A

 

Kategorier
Blogginlägg Kommunikation Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Ny kursvecka

sistaexamination

 

Måndagsmorgon och jag har den sista kursveckan i kursen kommunikation avsnitt 4 Smile

I sista veckan handlar det om ett mycket intressant ämne Gruppen och det sociala sammanhangets betydelse för kommunikation och detta blir också den sista examinationen Frown som skall in senast söndagen den 9 februari

Kategorier
Blogginlägg Kommunikation Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Inlämnad examination

omslag

 

I går kväll skicka jag in min examination 3 i kursen kommunikation Smile
är så nöjd och vilket härligt arbete jag har lagt ner och detta kommer jag ha nytta av i mitt föreningsliv Smile

Nu är det bara att invänta betyget och som vanligt hoppas jag på E som är godkänt.

Kategorier
Blogginlägg Kommunikation Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Betyg C Individuell examination

C

I måndag den 27 januari gjorde jag min Individuell examination i kursen Kommunikation i barn och fritidsprogrammet.

Så i går (Fredagen den 31 januari) fick jag mitt betyg och det vart ett C,

Ronny, dina exempel och beskrivningar var utförliga och du uppnår kunskapskraven för C

Betyget C: Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

Jag är jätte nöjd över mitt resultat Smile

Jag hade pluggat hårt men gick inte ända fram men jag har nu ett A och ett C och skall lämna in examination 3 i morgon söndag