Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 3 inskickad

Äntligen har jag skickat iväg min examination 3
Examination 3 om psykisk hälsa och ohälsa och om depression.
Examinationen består av två delar. Del 1 handlar om psykisk hälsa och ohälsa, del 2 handlar om depression.

Jag har slitit så enormt mycket och är kanon nöjd finns säkert något som jag kunde göra bättre, nu är det bara att invända omdömet från läraren, målet är att blir godkänd dvs ett E.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Depression- Dystymi

Jag håller på med Examination om psykisk hälsa och ohälsa och om depression, i uppgiften skall jag fördjupa mig i någon av de olika depressioner, jag har valt att fördjupa mig mer om Dystymi även kallad för den dolda folksjukdomen enligt kursboken.

Om man slår upp ordet Dystymi i Nationalencyklopedin på nätet så står det
”dystymiʹ (nylat. dysthymiʹa, av grekiska dysthymiʹa ’svårmod’, ’sorgsenhet’, av dys- och grekiska thymoʹs ’sinne’), måttligt uttalat men långdraget depressionstillstånd.”

Jag tycker detta ämne är intressant men samtidigt jobbigt eftersom man ställer sig själv fråga ”har jag en depression” och andra frågor allt om Psykiatrin är så intessant. Jag hoppas att kunna lämna i min examination till helgen.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Vård och Omsorgsprogrammet

Betyg C

Idag fick svar på mitt första examination 1 av 5 ”Examination avsnitt 1. Psykiatrins historia, vikten av evidensbaserad kunskap.” Jag fick betyget C 
Betyget C: Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia exempel på vikten av evidensbaserad kunskap.
Motivering ”Min bedömning är att du med utgångspunkt i psykiatrins historia ger exempel på vikten av evidensbaserad kunskap. Med andra ord att kunskapskrav för betyget C är uppfyllda.”
En väl genomförd examination.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Bipolär sjukdom, depression samt självmord

Jag har börjat med avsnitt 3 i kursen psykiatri 1 och läst om olika ångesttillstånd, nu är det dags att läsa om Bipolär sjukdom, depression samt självmord.
I detta avsnitt ingår övningsprov om Depressioner och bipolär sjukdom samt Examination om psykisk hälsa och ohälsa och om depression, ska bli mycket intressant att läsa och speciellt om de antidepressiva läkemedel som används.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Olika Ångesttillstånd


I går började jag läsa om Olika Ångesttillstånd, det var intressant och lärorikt att få veta mer om:
Panikångest
Generaliserad ångest
Fobier
Agorafobi
Social fobi
Tvångssyndrom/OCD

Orsaken till ångesten kan vara svår att förstå. Oavsett orsak så är ångesten att
betrakta som en varningssignal, allt står inte rätt till och något måste förändras!.

Sedan kollade jag in dessa filmer, dom var kanon bra

Lifvet: Psykologen Sara Widén förklarar ångestkurvan

Att vara blyg – Del 1

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Avsnitt 3 om psykisk ohälsa

Idag börjar jag läsa avsnitt 3 som handlar om psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan beskrivas som allt från lättare besvär till svåra psykiatriska störningstillstånd. I detta avsnitt kommer jag lära mig mer om: Ångesttillstånd, Depressioner och bipolär sjukdom, Utmattningssyndrom, Psykoser, Psykisk ohälsa hos barn och unga.

Detta är det tyngsta delen av kursen och detta har jag sett framemot och skall bli så intressant.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 2 Psykiatri 1

Idag skickade jag min examination 2 och är nöjd och tycker att ytterligare en mycket intressant examination och jag siktar naturligtvis på att bli godkänd dvs ett E.  Det är så viktigt att vi känner ett salutogent synsätt utifrån KASAM dvs. en människas känsla av sammanhang samt har en bra psykisk hälsa.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Komplettering examination 1

Den 2 februari lämnade jag in min Examination 1 avsnitt 1 i psykiatrin, och jag fick tillbaka den och måste göra kompletteringar, aha vad gör man ju man börjar om så jag ändrade hela uppgiften och som sagt gjorde om den så nu hoppas jag att jag blir godkänd minst ett E

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Fördomar om psykisk ohälsa

Jag läser Psykiatri och arbetar med fördomar om psykisk ohälsa gällande fördomar om psykisk ohälsa. I kursboken kunde man läsa följande
”En av fyra personer i Sverige har någon gång sökt vård för psykiska problem. Psykisk ohälsa är alltså mycket vanligt. Trots det ser vi annorlunda på psykisk ohälsa än på kroppslig ohälsa. ”

Så jag tyckte frågorna till texten var intressanta så jag skrev i min Facebook om att jag behövde hjälp med att svara på dessa 6 frågor.

Jag tyckte svaren var intressanta, nu är detta ingen vetenskaplig undersökning Smile men det bidrar till att jag kommer titta närmare på psykisk ohälsa.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Inlämnad examination 1

Idag har lämnat in min Examination 1 avsnitt 1 i psykiatrin, det har varit mycket intressant och lärorikt, jag hoppas på att blir godkänd dvs betyg E, nu är det bara att hålla tummarna.