Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Fallbeskrivning gällande det Biologiska perspektivet

Dax för kursens första fallbeskrivning gällande det Biologiskt perspektiv, har fått en text gällande Beatrice och nu skall jag förklara ur ett  Biologiskt perspektiv, detta gillar jag så nu börjar jag att samla in fakta sedan gör jag mig en slutsats.

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Uppgift 1 av 2 psykologins historia

Så var det dax med den första uppgiften i kursen Psykologi 1, Uppgiften handla om psykologins historia, den innehåller 15 uppgifter samt 2 fallbeskrivningar. Har gått igenom uppgiften och den är mycket intressant så nu gäller det att lägga ner all energi på denna uppgift.

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Psykologi historia på engelska

”Are you kidding me”, idag har jag sett en film angående psykologins historia på engelska Frown i två timmar och vad den textad ”was not subtitled in Swedish” men det gick väl så där men satan vad jobbigt när man inte är proffs på engelska.

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Psykologiska perspektiv

Idag börjar jag kursen Psykologi 1 med att läsa om Psykologiska perspektiv samt det psykodynamiska perspektivet.

Det Inom psykologin finns det olika perspektiv, man skulle säga att varje perspektiv betonar en aspekt av vårt mänskliga beteende. Det första perspektivet jag skall läsa är psykodynamiska.

De psykodynamiska teorierna lägger stor vikt vid den omedvetna människan som styrs av motstridiga krafter i psyket. Mycket intressant.

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Kursstart Psykologi 1

Idag slutar jag kursen Ungdomskulturer och börjar med kursen Psykologi 1, här har jag ingen rast, skal bli intressant att läsa psykologi  som sedan kommer över gå till psykiatri med praktik blir klar den 27 maj. Nu har jag gjort min veckoplanering för kursen Psykologi Smile bara att sätta igång

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Idag fick jag kursboken Psykologi 1+2a

Idag kom kursboken Psykologi 1+2a, den verkar mycket bra och intressant.

prov läs den genom att klicka här Smile

Ny struktur
Psykologi 1+2a innehåller flera nyheter för att matcha ämnesplanernas krav. Ett nyskrivet kapitel inleder boken och sätter psykologiämnet i ett större och bredare sammanhang.

Fem tematiska delar
Inledningskapitlet följs av fem tematiska delar: Perspektiv på psykologi, Att tänka, känna och minnas, Att formas som människa, Hälsa och ohälsa samt Psykologi som vetenskap. Indelningen är gjord för att göra boken mer överskådlig och lättanvänd.

Perspektiv och tillämpning
Liksom tidigare ger boken en grundlig genomgång av de olika psykologiska perspektiven, nu kompletterat med det socialpsykologiska. Perspektiven tillämpas sedan på olika områden. Till exempel diskuteras mänskliga behov och känslor, hur vi tar in information, bearbetar den samt vad psykisk hälsa och ohälsa innebär och beror på. Fördjupningsområden såsom personlighetspsykologi, vetenskapsteori, genuspsykologi och psykologisk testning finns också med. Alla kapitel innehåller frågor, diskussionsuppgifter och lästips.

Psykologi 1
Psykologi 1 är anpassad till 50-poängskursen. Den bygger på Psykologi A som utkom 2002. Precis som Psykologi 1+2a innehåller den många nyheter. Ett nyskrivet kapitel som introducerar ämnet, och sätter det i ett samhälleligt och vetenskapligt sammanhang, inleder boken. . Nytt är också bl.a. avsnitten om främlingskap, genuspsykologi och minnespsykologi. Psykologi 1 ger som tidigare, en översikt av olika perspektiv och arbetsområden inom psykologin. En hel del utrymme ägnas åt psykiska störningar av olika slag.

Fallbeskrivningarna
Även fallbeskrivningarna har setts över och anpassats till Gy 2011. Den nya utgåvan, den tredje i ordningen, innehåller 45 fallbeskrivningar. Tio av dessa är helt nyskrivna. Fallen ansluter till de olika kapitlen i grundböckerna och avslutas med diskussionsfrågor.

Texter i psykologi
Antologin innehåller texter av både moderna forskare och klassiker. Texterna presenteras i korta ingresser och följs av ordförklaringar och diskussionsfrågor.

 

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Kom in på kursen psykologi 1

Idag fick jag besked att jag kom in på kursen psykologi 1 (
Kursstart:2016-02-15 Kursslut:2016-03-18), kursen handlar om
Vad ligger egentligen till grund för en människas tankar, känslor och beteenden? Hur har synen på människan förändrats genom tiderna?
Denna kurs ger mig kunskap kring den psykologiska vetenskapens framväxt och syftar till att visa på hur olika synsätt inom psykologin vuxit fram. Kursen syftar även till att ge mig kunskap kring hur vår verklighetsuppfattning och självbild påverkas och formas, samt kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa med
betoning på stress och kriser.

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Klar med Examination 2 i kursen Psykologi 1

I går skickade jag upp examination 2 och väntar med spänning över omdömet förhoppningsvis blir jag godkänd dvs E. Denna examination handlade om en fallbeskrivning och den var så intressant det innebar  ”det gör forskare inom psykologin och de har kommit fram till olika sätt att förstå och förklara varför vi tänker, känner och beter oss som vi gör och de olika synsätten kan kallas psykologiska perspektiv som är 5 stycken:
Psykodynamiska perspektivet
Kognitiva perspektivet
Biologiska perspektivet
Humanistiska perspektivet
Behavioristiska perspektivet

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Ny kursvecka & Examination 2 i Psykologi 1

Ny studie vecka och med den ny Examination nr 2,  detta avsnitt handlar om ”det gör forskare inom psykologin och de har kommit fram till olika sätt att förstå och förklara varför vi tänker, känner och beter oss som vi gör och de olika synsätten kan kallas psykologiska perspektiv som är 5 stycken:
Psykodynamiska perspektivet
Kognitiva perspektivet
Biologiska perspektivet
Humanistiska perspektivet
Behavioristiska perspektivet

Veckans examination är en fallbeskrivning och den är intressant samt kommer att sätt mig på prov Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Klar med Examination 1 i kursen Psykologi1

Så har jag skickat in min första examination i kursen Psykologi 1 av 4, denna Examination var mycket intressant och jag skulle jämföra hur det är i dag och får hundra år sedan, jag använde mig av ett fall beskrivning gällande mitt fotbollskillar, och det skulle handla om två teorier Psykodynamiska perspektivet samt Behaviorismen, två klart intressanta teorier. Jag hoppas på att jag får ett E som är lika med GODKÄNT.