Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Skriftligt prov

plugghc3a4st

 

I går kväll hade jag skriftligt (muntligt) prov i kursen Specialpedagogik 2 och den kändes bra måste tillägga att jag hade satt en otrolig press på mig ville så gärna göra så bra som möjligt men vart naturligtvis nervös och kunde ha svarat bättre men är nöjd så jag borde ha klarat att bli godkänd på detta prov så nu väntar jag på svaret Smile

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Tisdag 24 sep

2

Tisdagen den 24 september, jag arbetade hela dagen med att förbereda mig inför kvällens prov, så jag läste och läste på det kapitel som kommer att få frågor om samt arbetade vidare på gruppforum uppgiften 3.

Senare under tisdags kvällen skickade jag upp mitt svar angående gruppforum uppgiften 3 som var mycket intressant jag delade upp den i tre delar 1 delen svaret på frågorna, 2 del min personliga reflektion samt den 3 del en fråga som rörde en lag fråga så nu väntar jag spänt på att se om någon respons på mitt inlägg Smile

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Måndag 23 sep

1

 

Måndagen den 23 september började jag med avsnitt 2, läsa ett kapitel och börja med att arbeta med gruppforum uppgiften 3 i kursen.

Sedan arbeta med Individuell examination: 1 som skall in nu på söndag

En rolig uppgift och resultat blir fantastiskt när den är klar Smile

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Kursvecka 2 Specialpedagogik 2

planera

Ny kursvecka i kursen specialpedagogik 2.

Förra kursveckan var lärorikt och denna vecka kommer det att behandla ett område som är viktigt när man arbetar med människor med funktionsnedsättning  i någon form av arbete.
Veckansplanering

Avsnitt 2.
Vecka 39 måndag 23 – söndag 29 september
Prov på Lärgården tisdagen den 24/9 kl  Muntligt
Gruppforum 3: lagar som styr verksamheter
Inlämnas senast söndag den 29 september, vecka 39.
Individuell examination: 1
Inlämnas senast söndag den 29 september, vecka 39.

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Team Power

team power

 

 

Nu är jag i gång med det första inlämnings uppgiften och börjat med att göra några bilder till arbetet men det känns som att detta kanske blir ett kommande projekt efter mina studier.

 

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

19-22 september

bloggOrPage_08672619_21635

 

Nu har det gått några dagar och jag har inte uppdaterat bloggen, jag har under dessa dagar svarat och skrivit inlägg till mina klasskamrater, och fått lära mig mycket och det är så härligt att man aldrig är full lärd,läst inför provet som är i morgon Smile

Annars har jag börjat med en inlämningsuppgift som skall vara klar nu på söndag.

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Annorlunda barn

glada_barn

För några veckor skrev jag detta inlägg om Annorlunda Barn på min gamla blogg.

idag såg jag ett inlägg på facebook från Svenska Downföreningen angående en länk ” Läsarreaktioner på Svenska Dagbladets serie ”Annorlunda barn”
Eftersom jag nu kommer att läsa Specialpedagogik så kollade jag in länken och kom till Svenska Dagbladets serie ”Annorlunda barn”

Jag vart verkligen gripen över hur man ser på familj med ett annorlunda barn, och hur har omgivningen reagerat.

Jag tycker verkligen att ni skall läsa dessa artiklar

ANNORLUNDA BARN | DEL 1
Acceptans tar tid – men kärleken finns från början
Läs hela artikeln genom att klicka här

ANNORLUNDA BARN | DEL 2
”Tänk om Tea valde just oss”
Läs hela artikeln genom att klicka här

Med Kalle klev de in i en ny värld
Läs hela artikeln genom att klicka här

”Jag är jag när jag tecknar”
Läs hela artikeln genom att klicka här

Läs också Läsarreaktioner på Svenska Dagbladets serie ”Annorlunda barn”
Läs hela artikeln genom att klicka här

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Onsdagen den 18 september

3

 

I går onsdagen den 18 september var en mycket intressant dag ur kunskap intag Smile började att göra klar mina gruppuppgifter jag hade tänkt skicka upp den första i går men såg att mina klasskamrater hade lagt upp gruppuppgift två redan så det gjorde jag också eftersom jag redan var klar och det ökar chansen att få respons på det jag har gjort Wink

Helt klart nöjd av resultatet och hur jag använder mig av resurserna som jag tillgång till.

Sedan började jag läsa inför provet och samtidigt gjorde jag en sammanställning över de funktionsnedsättning som jag måste kunna (Läs inlägget om detta) vart klar lagom till middag.

Resten av kvällen gick åt att svara på de respons jag hade fått på min grupp uppgift 1 och det tar sin lilla tid, jag är inte så snabb vid tangentbordet Smile

En bra dag med mycket kunskaper men med min mage är det inte bra , jag verkligen hatar min IBS stör mig.

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Lära mig allt om funktionsnedsättningar går det?

20121106_124538_0

Min största fråga idag är hur skall jag komma ihåg allt om funktionsnedsättningar???? idag har jag suttit och läst och läst och fasiken kan lite av varje men hur många gånger jag läser så fastnar inte allt Frown så jag har använt mig av kursböckernas sammanfattningar, hur mycket jag använder mig av tanke karta så blir det inte bra tyvärr.

Jag blir klar i februari 2014 så jag har några månader på mig att få in detta Smile

Utvecklingsstörning

Utvecklingsstörning beror på någon biologisk störning/skada i hjärnan.

Orsaker kan vara skador under graviditeten, skador i samband med förlossningen eller skador som uppkommit senare.

Utvecklingsstörning är en kognitiv funktionsnedsättning. Svårigheterna gäller inlärning, minne, tänkande och förståelse.

Utvecklingsstörning kan vara av olika grad: lindrig, måttlig eller grav utvecklingsstörning.

Downs syndrom är en av de vanliga utvecklingsstörningarna. Tillståndet orsakas av att det finns en extra kromosom

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar framför allt beteendet och den personliga utvecklingen.
Orsaker till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara ärftlighet, fosterskador eller något i kosten.

Autism och Aspergers syndrom
Människor med autism eller Aspergers syndrom har främst svårigheter inom tre områden: kommunikation, socialt samspel samt intressen och rutiner.

Andra svårigheter kan vara motorisk klumpighet.

Kognitiva svårigheter vid autism och Aspergers syndrom:

Mentalisering, vilket innebär att kunna sätta sig in i hur andra människor tänker eller resonerar.

Perceptionsstörningar, som innebär annorlunda upplevelser av sinnesintryck.

Svårigheter att generalisera som för med sig att det kan vara svårt att Överföra kunskap från ett område till ett annat.

Problem med exekutiva funktioner, vilket innebär svårigheter att planera och organisera sin tillvaro.

Adhd Människor med adhd har svårigheter med uppmärksamheten.
De är ofta överaktiva och kan ibland vara impulsiva och ha svårt att kontrollera sin ilska.

Det kan finnas problem med koordinationen av rörelser.

Tourettes synd rom
Tics är ett av symtomen. Tics innebär ofrivilliga rörelser eller ljud.
Tvångstankar är ett annat symtom, liksom hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter.

Dyslexi

Dyslexi är en av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna.

Dyslexi innebär svårigheter med att läsa, skriva eller koda av de ord man läser.
Stavning kan också vara ett problem.

Dyskalkyli

Dyskalkyli innebär svårigheter med matematik.

Psykiska funktionsnedsättningar

Psykiska funktionsnedsättningar är tillstånd där en psykisk sjukdom orsakar så stora problem att det blir en funktionsnedsättning. Psykisk ohälsa behöver inte ge upphov till funktionsnedsättningar.
Psykisk ohälsa behöver inte ge upphov till funktionsnedsättningar

Ångest

Ångest är en reaktion på något som är svårt att hantera.

Ångest yttrar sig som starka obehagskänslor.

Snabb och ytlig andning, hjärtklappning och smärtor i mitten av lagen är andra symtom.

OCD

OCD är detsamma som tvångssyndrom.

Tvångsbeteendet håller ångesten borta.
Kontrolltvång innebär att man kontrollerar flera gånger sådant som att dörren är låst eller att kaffebryggaren är avstängd.

Räknetvång betyder att det är viktigt att räkna t.ex. antal steg eller hur många fönster som finns i ett rum.

Hygientvång medför att man tvättar sig mer än nödvändigt.

Psykoser
En psykos innebär svårigheter att hantera verkligheten. Schizofreni är en av de psykotiska sjukdomarna.

Symtom på schizofreni:

Autism innebär att man drar sig undan.

Ambivalens betyder att det är svårt att välja.

Affektiva störningar är att uttrycka ”fel” känslor eller inga känslor alls. Tankestörningar innebär att man tror att andra kan läsa ens tankar eller placerat tankar i ens huvud.

Vanföreställningar betyder att man tror sig vara

Förföljd av någon. Hallucinationer är att uppfatta sinnesintryck på ett annorlunda sätt. Man kan ha hallucinationer för alla sina sinnen. Den vanligaste är hörselhallucinationer, att höra röster.

Depression
Depression är en mycket vanlig psykiatrisk sjukdom. Det kan finnas risk för självmord när man har en depression.

Somatiska funktionsnedsättningar

Förvärvade hjärnskador är hjärnskador som uppkommit i vuxen ålder.

Hjärnskadorna kan vara orsakade av t.ex. yttre våld, tumörer, stroke eller förgiftning.

Konsekvenserna av skadan beror på var i hjärnan skadan sitter.

Symtom vid förvärvade hjärnskador:
Koncentrationssvårigheter.
Nedstämdhet. Motoriska problem.
Lätt att bli irriterad.
Perceptionsproblem.
Epileptiska anfall.
Neglekt.

Cerebral pares

CP är en förlamning eller rörelsehinder som orsakas av en hjärnskada.

CP orsakas av skador i samband med graviditet eller förlossning.

Spastisk

CP innebär en ökad muskelspänning, ofta med kramper. Dyskinetisk CP betyder att det blir svårigheter att kontrollera muskelrörelserna, oftast i armar, händer och ansikte.

Ataktisk CP innebär svårigheter att samordna rörelserna.

Ryggmärgsbråck

Ryggmärgsbråck är en medfödd missbildning av ryggmärgen.
Symtom:
Benförlamningar.
Synproblem.
Känselbortfall.
Svårt att hålla urin.
Klumpfot.
Överkänslighet mot latex.
Vattenskalle.

Reumatiska sjukdomar

Reumatiska sjukdomar drabbar rörelseorganen i första hand. Exempel på reumatiska sjukdomar är artros och reumatoid artrit. Symtom kan vara ledvärk, svullna leder, försvagade muskler och trötthet.

Multipel skIeros/MS
MS är en inflammatorisk sjukdom som angriper hjärna och ryggmärg.

Symtom:
Syn- och känselstörningar.
Smärta.
Försämrad balans.
Kognitiva svårigheter.
Sluddrigt tal.
Depression.
Muskelspänningar.

Synnedsättningar och blindhet
Har man en sämre syn än normalt för sin ålder så har man ett

synhandikapp.
En del har medfödda synskador eller är födda blinda.
Hörselnedsättningar och dövhet
Hörselskada innebär att personen använder svenskt (eller annat) talspråk.
Dövhet innebär att personen använder teckenspråk.
En döv person är ofta född med sin dövhet.

Dövblindhet
Dövblindhet innebär att vara döv och blind samtidigt.
En del är födda dövblinda, andra blir det senare i livet.
Dövblindhet är en funktionsnedsättning som innebär att kommunikationen med andra blir komplicerad.

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Tisdagen den 17 sep

2

 

I går var det tisdagen den 17 september, och jag hade och har fortfarande problem med min IBS, så jävliga smärtor i magen, men hoppas att det blir bättre, detta stoppade mig från att åka på kursinfo på kvällen tyvärr men detta stoppade inte mig från att börja med avsnitt som innebär följande planering för denna vecka:

Avsnitt 1.
Vecka 38 måndag 16 – söndag 22 september

Vi träffas för kursstart på Lärgården tisdagen den 17/9 kl. 17:30-20:00

Gruppforum 1:
Inlämnas senast fredag den 20 september,vecka 38

Gruppforum 2:
Inlämnas senast söndag 22 september, vecka 38.

Läsa inför provet som är tisdagen den 24 september, veka 39.

Jag började arbete med grupp uppgift 1 och 2 och jag har tänkt att skicka upp uppgift 1 imorgon (onsdag) och uppgift 2 på fredag.

Vart inte klar så jag kommer att fortsätta med detta i morgon (onsdag)