Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Ungdomkulturer ungdomskulturer Utbildning

Uppgift 4 i kursen ungdomskulturer

Dax för uppgift 4 i kursen ungdomskulturer och denna skall vara inne nu på måndag, näst sista uppgiften, denna kurs är det tempo, jag kommer att läsa om…
Vem ansvarar för ungdomspolitiken? Vad gör man för att motverka att ungdomar hamnar snett? Hur arbetar man med ungdomars psykiska hälsa? Vem går på fritidsgård?

Det här och mycket mer diskuteras i detta kapitel. Här får jag läsa om svensk ungdomspolitik och vad som görs för att bidra till ungas utveckling, hälsa och integration. Kapitlet innehåller följande avsnitt;

En historisk tillbakablick
Ungdomspolitikens organisation
Utbildning. arbeta nr.h boende
Fritid och kultur
Fysisk och psykisk hälsa

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Ungdomkulturer ungdomskulturer Utbildning

Uppgift 1 inlämnad

I går lämnade jag in uppgift 1 i kursen ungdomskultur är riktigt nöjd och hoppas på att jag får godkänt (E) hoppas på bättre Smile mycket nyttig uppgift och kommer att ha nytta av detta i mitt arbete med barn och ungdomar.

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Idag fick jag kursboken Psykologi 1+2a

Idag kom kursboken Psykologi 1+2a, den verkar mycket bra och intressant.

prov läs den genom att klicka här Smile

Ny struktur
Psykologi 1+2a innehåller flera nyheter för att matcha ämnesplanernas krav. Ett nyskrivet kapitel inleder boken och sätter psykologiämnet i ett större och bredare sammanhang.

Fem tematiska delar
Inledningskapitlet följs av fem tematiska delar: Perspektiv på psykologi, Att tänka, känna och minnas, Att formas som människa, Hälsa och ohälsa samt Psykologi som vetenskap. Indelningen är gjord för att göra boken mer överskådlig och lättanvänd.

Perspektiv och tillämpning
Liksom tidigare ger boken en grundlig genomgång av de olika psykologiska perspektiven, nu kompletterat med det socialpsykologiska. Perspektiven tillämpas sedan på olika områden. Till exempel diskuteras mänskliga behov och känslor, hur vi tar in information, bearbetar den samt vad psykisk hälsa och ohälsa innebär och beror på. Fördjupningsområden såsom personlighetspsykologi, vetenskapsteori, genuspsykologi och psykologisk testning finns också med. Alla kapitel innehåller frågor, diskussionsuppgifter och lästips.

Psykologi 1
Psykologi 1 är anpassad till 50-poängskursen. Den bygger på Psykologi A som utkom 2002. Precis som Psykologi 1+2a innehåller den många nyheter. Ett nyskrivet kapitel som introducerar ämnet, och sätter det i ett samhälleligt och vetenskapligt sammanhang, inleder boken. . Nytt är också bl.a. avsnitten om främlingskap, genuspsykologi och minnespsykologi. Psykologi 1 ger som tidigare, en översikt av olika perspektiv och arbetsområden inom psykologin. En hel del utrymme ägnas åt psykiska störningar av olika slag.

Fallbeskrivningarna
Även fallbeskrivningarna har setts över och anpassats till Gy 2011. Den nya utgåvan, den tredje i ordningen, innehåller 45 fallbeskrivningar. Tio av dessa är helt nyskrivna. Fallen ansluter till de olika kapitlen i grundböckerna och avslutas med diskussionsfrågor.

Texter i psykologi
Antologin innehåller texter av både moderna forskare och klassiker. Texterna presenteras i korta ingresser och följs av ordförklaringar och diskussionsfrågor.

 

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Kom in på kursen psykologi 1

Idag fick jag besked att jag kom in på kursen psykologi 1 (
Kursstart:2016-02-15 Kursslut:2016-03-18), kursen handlar om
Vad ligger egentligen till grund för en människas tankar, känslor och beteenden? Hur har synen på människan förändrats genom tiderna?
Denna kurs ger mig kunskap kring den psykologiska vetenskapens framväxt och syftar till att visa på hur olika synsätt inom psykologin vuxit fram. Kursen syftar även till att ge mig kunskap kring hur vår verklighetsuppfattning och självbild påverkas och formas, samt kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa med
betoning på stress och kriser.

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Ungdomkulturer ungdomskulturer Utbildning

Kursstart Ungdomskulturer

Idag börjar jag kursen ungdomskulturer, kursen handlar om ungdomskulturer och går grundligt igenom teman som till exempel ungdomars roll i samhället och hur den har förändras historiskt, olika ungdomskulturer och hur de uppstått samt ungdomspolitik och samhällets ungdomsarbete.

Om ungdomskulturer besvarar frågor som:
Hur var det att vara ung förr?
Vad innebär det att vara punkare, hiphopare eller skejtare?
Vad gör ungdomar på fritiden?
Vad gör samhället för att förebygga destruktivt beteende hos
ungdomar?

Läs mer om kursboken genom att klicka här

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Vårens kurser 2016

Idag har jag sök vårens kurser Ungdomskulturer, Psykologi 1, Psykiatri 2 samt Textkommunikation. Intressanta kurser och speciellt Psykiatri 2 med praktik Smile

Ungdomskulturer
Kursstart:2016-01-11 Kursslut:2016-02-12
Ungdomskultur är ett vitt begrepp och ser mycket olika ut i vårt land men också i världen.
Vad menas och hur uppstår en sådan typ av kultur samt på vilka sätt bidrar dessa till identitetsskapandet?
Även samhällets roll och insatser gällande unga och ungdomar speglas i kursen och i diskussionerna utgår man från olika teorier och attityder kring samhället och ungdomar. Kursen ger dig som läsare möjlighet till
reflektion och kunskaper kring sociala processer och en förståelse för ungdomskulturen som ett led i utveckling hos individerna men också för samhällets utveckling.

Psykologi 1
Kursstart:2016-02-15 Kursslut:2016-03-18
Vad ligger egentligen till grund för en människas tankar, känslor och beteenden? Hur har synen på människan förändrats genom tiderna? Denna kurs ger kunskap kring den psykologiska vetenskapens framväxt och syftar till
att visa på hur olika synsätt inom psykologin vuxit fram. Kursen syftar även till att ge dig kunskap kring hur vår verklighetsuppfattning och självbild påverkas och formas, samt kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa med
betoning på stress och kriser.

Psykiatri 2
Kursstart:2016-03-21 Kursslut:2016-05-27
ill du fördjupa dina kunskaper inom det psykiatriska området? I Psykiatri 2 fortsätter vi att utforska psykiatrins viktiga områden och särskilt de något ovanligare sjukdomstillstånden. Lagar och riktlinjer inom psykiatrisk
verksamhet synas och i kursen är det i första hand patientens/brukarens perspektiv som synliggörs.
Kursen innehåller fyra veckors praktik.

Textkommunikation
Kursstart 2016-04-25 Kursslut 2016-05-27
Hur utformar man en journalistisk text? Vad är en informationstext? Hur når reklamtexten sin målgrupp? I kursen Textkommunikation får du möjlighet att producera och analysera journalistiska texter. Även informationstexter
och reklamtexter behandlas utifrån informationens och reklamens behov. I kursen får du lära dig välja rätt uttryck beroende på målgrupp. Du producerar också själv olika typer av texter med hjälp av exempelvis intervjuer och
research.

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Friskvård och hälsa, Socialpedagogik, Sociologi

Nu har jag sökt tre nya kurser i höst som jag hoppas att kunna läsa, detta är att komplettera för att kunna öka chansen att få ett jobb, och det andra är att jag har fastnat för att få mera kunskaper i dessa tre ämnen som jag inte enbart har nytta i arbetslivet utan i mitt idrottsintresse.

Friskvård och hälsa, 100p, 14 sep – 16 okt
Jag kommer att börja att läsa Friskvård och hälsa
”Vad menas egentligen med hälsa och hur kan du upprätthålla en hälsosam livsstil? I denna kurs belyses människans livsvillkor och dess hälsoaspekter ur psykosociala, socioekonomiska, kulturella, historiska och internationella aspekter. Kursen ger också kunskap om hur en hälsoprofil kan användas som verktyg för ett hälsosammare liv, stress och stresshantering och samband mellan kost, näring och fysisk aktivitet. I denna kurs investerar du i dig själv men får även verktygen som kan hjälpa andra till ett hälsosammare liv. ”

Socialpedagogik, 100p 19 okt – 20 nov
Sedan fortsätter jag med Socialpedagogik.
”Det här är en kurs där möten och kommunikation mellan brukare och personal ligger i centrum. I denna kurs får du lära dig om socialpedagogiska insatser och hur man arbetar socialpedagogiskt. Här får du också läsa om hur människors livssituationer påverkas av sociala, kulturella, fysiska och psykiska begränsningar.”

Sociologi, 100p 23 nov – 25 dec
Den sista kursen är Sociologi.
”Människan formas av sociala processer och relationer men också av samhället, likväl formas samhället av människan, om detta handlar kursen sociologi. Du får lära dig hur identitet och kultur formas och påverkar våra handlanden, vår utveckling samt hur attityder och värderingar som finns i samhället skapas av oss själva, men också styr oss.”

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning Vård och Omsorgsprogrammet

Veckoplanering 13-19 oktober

ny vecka

Då har den fjärde veckan gått och nu är det näst sista veckan. Denna vecka ser ut på följande sätt:

Vecka 13 – 19 oktober

Nervsystemet
Start måndag 13/10
Klart tisdag 14/10

Att göra:
Läs om nervsystemets uppbyggnad och funktion och om de vanliga sjukdomarna stroke, demens och epilepsi
Se mer om nervsystemet på internet
Se filmerna i avsnittet
Läs på medicinsk terminologi som tillhör avsnittet
Gör provet om nervsystemets terminologi och provet om demenssjukdom
Lämna in den individuella examinationen om stroke

Huden och våra sinnen
Start onsdag 15/10
Klart torsdag 16/10

Att göra:
Läs om sinnesorganens (syn, hörsel, känsel, lukt och smak) och hudens uppbyggnad och funktion samt om ögonsjukdomarna grön starr och grå starr
Mer information finns på internet
Träna på den medicinska terminologin som tillhör avsnittet
Arbeta med instuderingsfrågorna
Arbeta med och gör gruppexaminationen om våra sinnen

Rörelseorganen
Start fredag 17/10
Klart lördag 18/10
Att göra:

Läs om skelettets, ledernas och musklernas uppbyggnad och funktion samt om sjukdomarna osteoporos, frakturer och artros
Mer information finns på internet
Flera patientföreningar har hemsidor, tex, Riksföreningen Osteoporotiker – ROP där det finns mycket information att ta del av.
Se filmerna som hör till avsnittet
Träna på den medicinska terminologin som tillhör avsnittet
Gör provet om rörelseorganen här i avsnittet

 Prov denna vecka

Individuella examinationen om stroke
Start måndag 13/10
Klart söndag 19/10

Arbeta med och gör gruppexaminationen om våra sinnen
Start måndag 13/10
Klart söndag 19/10

 

Kategorier
Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning Vård och Omsorgsprogrammet

Beställt boken medicin 1-2

Medicin 1-2 omslag

 

Har beställt kursboken som ingår i kursen Medicin 1, kostade 513 kr och jag hoppas att få boken denna vecka

Provläs genom att klicka här

En heltäckande bok för bägge kurserna i medicin
Medicin 1 och 2 ger grundläggande kunskaper inom området med målet att läsaren ska utveckla en helhetssyn om människan och få förståelse för livsstilens betydelse för hälsan.

Utmärkande drag
– Innehåller 24 fallbeskrivningar, och fler än 600 instuderings- och arbetsuppgifter
– Läkemedelsrutor som innehåller: läkemedelsgrupp, effekt, biverkningar
– Innehåller ordförklaringar i marginalen för att underlätta inläsningen
För att bli en kompetent vårdare krävs att man har insikt i hur kroppen fungerar så att man förstår hur sjukdom och skador påverkar den. Det är sådan baskunskap som blir utgångspunkten för hur man ska tolka olika signaler på ohälsa och sjukdom och för hur man ska handla i olika vårdsituationer.
Medicin 1 och 2 ger denna kunskap både genom den informativa texten och genom att texten följs upp av instuderingsuppgifter och arbetsuppgifter samt av sjukdoms- och fallbeskrivningar. Dessutom finns ordförklaringar i marginalen för att underlätta inläsningen.
Innehållet grundar sig på:
anatomi, fysiologi, mikrobiologi, smitta, hygien, immunologi, sjukdomslära och farmakologi. 
Dessutom finns avsnitt om historik, hur man bevarar sin hälsa, hur man ger första hjälpen vid skador eller hastigt insjuknande, hur man agerar vid brand och hur samhället organiserar sina insatser vid en katastrof.
Medicin 1 och 2 är i första hand avsedd som läromedel för ämnet medicin i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Den kan även användas som kurslitteratur i eftergymnasiala utbildningar som har kurser med medicinsk inriktning i sitt program.

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Psykologi 1

psykologRonny

 

Igår kom jag in på Psykologi 1 50 p flex kurs, känns mycket bra och boken verkar intressant, så den är beställd Smile och det blir på Lärgården

Lev i tiden – Psykologi 1
Lev i tiden – Psykologi 1

En lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i psykologi.

– Hur gör vi en rättvis personbedömning?
– Varför använder vi försvarsmekanismer?
– Vilka upplevelser stannar kvar i minnet?
Det mänskliga psyket är en outsinlig källa till ny kunskap. Är du nyfiken på människan så följ med på en upptäcktsresa i psykologi.

Varje kapitel innehåller frågeställningen Fundera och avslutas med Sammanfattning. I boken finns tips på skönlitteratur och filmer som kan fungera som diskussionsunderlag och fördjupning i ämnet.

Nya avsnitt:
– Anknytningsteorier
– Neuropsykologi
– Behov och känslor
– Psykisk hälsa
– Stress och stresshantering
– Kriser och krishantering
– Behandling av psykisk ohälsa

Prov läs den här