Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Inskickat Examination 4 i kursen Etik och människans livsvillkor

Så har man skickat i väg kursens sista examination 4 i kursen Etik och människans livsvillkor, den var det jobbigaste och är inte helt nöjd men som vanligt är det väl arbetad, siktar på att få ett E som är godkänt.

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Kursupplägget Psykologi 1

Idag fick kursupplägget i kursen Psykologi 1 håller mellan 25 maj – 12 juni och är in delad i 3 avsnitt med 4 Examinationer samt 1 grupp examination, efter att skrivit ut alla avsnitt så ska det bli kanon att läsa Psykologi 1 men tufft blir det kommer att inte bli så mycket fritid Smile blir att börja med läsa redan i denna vecka Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykologi Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Dax för Psykologi 1

7 dagar kvar till nästa kurs Psykologi 1, har sätt framemot denna och det blir vårterminens sista kurs Smile

Kurs boken är super intressant ”Lev i tiden” och så är den också inläst Smile

En lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i psykologi.

– Hur gör vi en rättvis personbedömning?
– Varför använder vi försvarsmekanismer?
– Vilka upplevelser stannar kvar i minnet?
Det mänskliga psyket är en outsinlig källa till ny kunskap. Är du nyfiken på människan så följ med på en upptäcktsresa i psykologi.

Varje kapitel innehåller frågeställningen Fundera och avslutas med Sammanfattning. I boken finns tips på skönlitteratur och filmer som kan fungera som diskussionsunderlag och fördjupning i ämnet.

Nya avsnitt:
– Anknytningsteorier
– Neuropsykologi
– Behov och känslor
– Psykisk hälsa
– Stress och stresshantering
– Kriser och krishantering
– Behandling av psykisk ohälsa

Provläst den genom att klicka här 

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Tuff slutspurt i kursen Etik och människans livsvillkor

Sista veckan i kursen Etik och människans livsvillkor, en tuff slutspurt med sista Examination 4 som handlar om ”Kommunikation – Eget förhållningssätt” och här gäller det att skriva en fallbeskrivning och det gillar jag verkligen att göra men denna har jag fått en trög start Frown men examinationen skall vara inne senast nu på Söndag 23:59 men hoppas att kunna skicka iväg den tidigare.

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 1 kursen Etik och människans livsvillkor

Äntligen så har jag skicka i väg min examination 1 i kursen Etik och människans livsvillkor, efter sjukdom och annat strul.

Denna examination handlade det om ”Livsåskådning och kultur – Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa”  det var ett väldigt intressant avsnitt och här fick jag verkligen lära mig mycket, så nu är jag spänd på betyget men jag hoppas på att få ett E som är lika med godkänt.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 4 betyg A

Idag fick jag mitt betyg för Examination om professionellt möte i kursen Psykiatri 1, det vart ett A helt fantastiskt Smile

Min bedömning är att du i texten utförligt och nyanserat beskriver hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver du utförligt och nyanserat innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt. Kunskapskrav för betyget A bedöms därför vara uppfyllt.

Betyget A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt

Kategorier
Blogginlägg Etik och Människans livsvillkor Ronny Ronnys blogginlägg

Examination 1 i kursen Etik och människans livsvillkor

Läst det första kapitlet i kursboken ”Etik och människans livsvillkor” som var intressant och djup det handlade om.

Att vi försöker besvara livets svåra frågor med hjälp av en livsåskådning, det finns religiösa och icke religiösa livsåskådningar.
Vår människosyn bottnar i den livsåskådning vi har.
Kultur är det människan skapar och den återspeglas i kulturarvet.
Kulturen påverkas av ekonomiska och sociala förhållanden och av andra kulturer.
Ytkultur är lättare att förändra än djupkultur.
Kultur kan vara individ- eller grupporienterad.
Det finns en skillnad mellan skuld- och skamkultur.
Hederskultur är en form av grupp- och skamkultur.

Så den första examinationen i kursen handlar just om Livsåskådning och kultur – Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa.

Många nya ord fick jag lära mig Smile Pluralistiskt, Existentialism, Deterministisk, Holistisk

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination om professionellt möte

Nu är det dax för den sista examinationen i kursen Psykiatri, nu skall det handla om Examination om professionellt möte.

Jag skall beskriva över vad som krävs av dig som vårdare för att skapa goda förutsättningar för ett professionellt möte och en kommunikation med en vårdtagare, samt  vilka svårigheter det kan finnas i din kontakt med en vårdtagare.

En mycket intressant examination och jag gillar verkligen att få ”grotta” ner mig i att tänka på allt som rör detta ämne Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 3 & 4 betyg A

I går fick jag mitt betyg angående Examination om psykisk hälsa och ohälsa och depression & om psykos, betyget vart A så fruktansvärt stolt är jag Smile

Ett imponerande arbete! Det framkommer mycket tydligt att du har tillägnat dig stora kunskaper kring det du här har fördjupat dig i. Texten är både på en utförlig och en nyanserad nivå. Här finns redogörelser som är väl förankrade i källor.

Examinationen bedöms tillsammans med examinationen om depression uppfylla kunskapskravet för betyget A.

Psykisk hälsa och ohälsa och depression
Betyget A Eleven identifierar olika orsaker till att psykisk ohälsa uppstår, förklarar utförligt och nyanserat livsvärldens betydelse för psykisk hälsa samt ger välgrundade och nyanserade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa. Eleven beskriver även utförligt och nyanserat orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.

Psykos
Betyget A Eleven beskriver utförligt och nyanserat orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination 2 betyg B

Nu har jag fått betyget för min Examination om psykisk hälsa och ohälsa och förklaringsmodeller, betyget vart B oj vilken överraskning.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Vilket fint arbete du har gjort. Du har nu utvecklat din examination mot kunskapskravet som handlar om förklaringsmodeller och dina beskrivningar av det kognitiva perspektivet och det salutogena synsättet bedöms motsvara kunskapskraven för den högsta betygsnivån.