Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Vad betyder Evidens

Nu har jag läst om Evidensbaserad behandling inom omvårdnad och medicin, det är väldigt intressant och logiskt att man vet vad man gör och vilket resultat man får.

Psykiatrisk behandling

Evidensbaserad behandling

Evidensbaserad behandling utgår från forskning och vetenskapliga resultat (evidens betyder bevis). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska all vård vara evidensbaserad. Trots det lever föråldrade traditioner och rutiner kvar och nya metoder används, utan att ha prövats vetenskapligt. Det innebär att vårdtagare utsätts för behandingsmetoder som inte har vetenskaplig grund. Det kan vara behandling som kanske ibland gör mer skada än nytta. Samtidigt finns det metoder som borde få större tillämpning än de har idag, eftersom forskning visar att de är bra.

Evidensbaserad omvårdnad

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska omvårdnad utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Omvårdnad som utgår från vetenskap och forskningsresultat kallas evidensbaserad. Kravet på evidensbaserad omvårdnad leder till en skyldighet för vårdare att ta till sig och använda ny omvårdnadsmnskap.

Eftersom omvårdnadsforskningen har växt fram de senaste 30 åren, så finns det inte vetenskapliga studier som täcker all omvårdnad. I dessa fall ska vårdpersonalen utgå från beprövad erfarenhet.

Enligt experter kan beprövad erfarenhet betyda, att en omvårdnadsåtgärd har använts under lång tid och erfarenhet visar att den är bra.

Evidensbaserad medicin, EBM

”Evidensbaserad medicin, EBM, evidensbaserad sjukvård, inom medicinskt arbete medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (evidens), tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens preferenser. Denna princip är naturlig för alla yrkesverksamheter, särskilt för sådana som är baserade på akademisk utbildning och på en kunskapsmassa som är i ständig förändring som följd av vetenskapligt arbete. Inom medicinen har en sådan strävan därför funnits under lång tid.

EBM-begreppet lanserades i början av 1990-talet av en internationell, huvudsakligen kanadensisk forskargrupp i avsikt att understryka vikten av att göra kunskapsbaseringen mer explicit och preciserad. Detta initiativ stimulerade till en starkt ökad aktivitet beträffande analys av publicerad medicinsk-vetenskaplig information (systematiska översikter och metaanalyser). Regler och skalor har skapats dels för bedömningen av en enstaka medicinsk-vetenskaplig rapport, dels för hur den samlade evidensbasen inom ett visst problemområde skall värderas.

Det internationellt utarbetade evidensgraderingssystemet GRADE används för bedömning av hur starkt det sammanlagda vetenskapliga underlaget är för att besvara en viss fråga på ett tillförlitligt sätt. Man utgår från den sammanlagda bedömningen av befintliga studiers design. Därefter kan evidensstyrkan påverkas positivt eller negativt av faktorer som studiekvalitet, relevans, samstämmighet, överförbarhet, effektstorlek, precision i data, risk för publikationsbias och andra aspekter, t ex dos–responssamband. Inom GRADE finns fyra nivåer av evidensstyrka (evidensgrad):

Starkt vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Måttligt starkt vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Begränsat vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Otillräckligt vetenskapligt underlag när vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande.

Ju starkare evidens desto mindre sannolikt är det att redovisade resultat kommer att påverkas av nya forskningsrön inom överblickbar framtid.

Tillämpningen av EBM måste i varje enskilt fall integreras med andra bedömningar. Yrkesutövaren (läkare m.fl.) måste använda sin insikt i hur tillämpningen av den vetenskapliga kunskapen bäst genomförs inom den verksamhetssektor där han/hon arbetar, en insikt som härrör från egna och andras erfarenheter. Denna kombination uttrycks i ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, en formulering som återfinns både i sjukvårdsförfattningar och i yrkesorganisationers riktlinjer.

Vidare kräver tillämpningen en bedömning av vad som är bäst för den enskilda patienten. Av vikt är bl.a. att de vetenskapliga kunskapsbaserna aldrig kan täcka alla de problemkombinationer som förekommer, t.ex. att en patient förutom det aktuella problemet har multipla kroniska sjukdomar och använder ett flertal läkemedel. Ett ytterligare beslutsunderlag utgörs av de preferenser som patienten framför efter information eller diskussion (antingen dessa preferenser bedöms vetenskapligt välgrundade eller inte). Slutligen är det nödvändigt att ta ställning till vilka åtgärder som innebär ett acceptabelt utnyttjande av sjukvårdens resurser.

Den fortlöpande analysen av tillgänglig kunskap utförs dels av enskilda forskargrupper, dels av organisationer och myndigheter. I Sverige utförs de myndighetsbaserade EBM-analyserna främst av SBU, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.”

Nationalencyklopedin, evidensbaserad medicin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/evidensbaserad-medicin, hämtad 2015-01-20

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Lägg till en Smile

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette