Varför firar man Halloween

Varför firar vi Halloween

Historia

USA

Sverige

Etymologi

Tidpunkt för firandet

 

 

 

 

 

Varför firar vi Halloween
Halloween är en högtid som firas den 31 oktober. Halloween har sitt ursprung på Irland och delvis i Skottland.

Via USA, dit många irländska emigranter kom under 1840-talets svält- och nödår. Den kom (genom hård marknadsföring av detaljhandeln) till Sverige i början av 1990-talet. Man firar Halloween genom att klä ut sig i spökkostymer och gå runt bland grannar för att be om bus eller godis, liknande den påsktradition med påskkärringar som finns i Sverige.

Firandet kan ses som etablerat och omsätter varje år cirka en miljard kronor i Sverige.

Till sidans top

 

Historia
Brittiska öarna

En av de fyra årstidshögtiderna hos kelterna på de norska brittiska öarna var Samhain. Samhain firades när skördesäsongen var slut och vinterhalvåret började 31 oktober. Tron hos kelterna var att osynliga krafter var i rörelse och att de dödas själar kunde återvända till jorden under natten till Halloween.

Liksom under andra nätter då magiska krafter var i rörelse (exempelvis påskafton eller valborgsmässoafton) uppmanades alla människor av druiderna att på kvällen 31 oktober släcka sina hushållseldar. Druiderna tände sedan stora bål varifrån varje hushåll kunde hämta glöd att tända hushållselden med.

Ytterligare en tradition kopplade till Samhain var att de som gick runt ute hade med sig ljusförsedda rovor med utskurna ansikten, s.k. Jack-o’-lantern. Traditionen säger att lyktorna representerade smeden Jack, som varit för ond för att komma in i himlen men lurat djävulen så att han inte kunde komma till helvetet heller. Istället fick han irra runt på jorden och för att finna vägen hällde han glödande kol i rovorna han ätit.

Under 400-talet började Irland och Skottland kristnas och många av de gamla keltiska traditionerna förändrades. I linje med påbudet från påve Gregorius I valde kristna missionärer att använda sig av de förkristna traditionerna istället för att utplåna dem. Därför valde påve Gregorius III att under 700-talet flytta alla helgons dag från maj till 1 november.

Således blev 31 oktober allhelgonaafton. Dock lyckades man inte ersätta firandet av Samhain med den nya Alla helgons dag.

År 998 försökte kyrkan på nytt att utrota festligheterna. Nu genom införandet av Alla själars dag den 2 november.

Tanken var att Alla själars dag skulle bli en dag då människor mindes sina döda släktingar.

Även om kyrkan aldrig kunde utplåna det folkliga firandet förblev det inte opåverkat. Det folkliga Halloweenfirandet blandades med kristna traditioner och det var som en blandning mellan kristet och folkligt som firandet kom till USA under 1800-talet.

Till sidans top

 


USA
1800-talet

I mitten av 1800-talet var det hungersnöd på Irland och miljontals irländare emigrerade till USA. Med sig tog de sina traditioner bl.a. firandet av Halloween. Dock är det en förenkling att påstå att det enbart är det irländska bidraget som format Halloweenfirandet i USA.

Andra influenser är Guy Fawkes Night som firades 5 november med inslag som starkt påminner om Halloween. Man firade med att bygga dockor som man brände, med fyrverkeri, tiggeri och tändande av stora eldar. Vidare var det tillåtet för barn att under Guy Fawkes Night bryta de sociala konventionerna och busa med vuxna.

Nederländare i Nya Nederländerna hade med sig en stark tro på andar, gengångare och övernaturliga väsen. Hos tyskar i Pennsylvania fanns jultraditioner som på många sätt påminde om traditioner som funnits hos de tidiga kelternas Halloweenfirande. Skottar som emigrerat till USA firade inte allhelgonadagen men väl Halloween med att utklädd gå från dörr till dörr och be om gåvor.

Under slutet av 1800-talet påverkades många amerikaner, särskilt i de övre samhällsskikten av rationalismen. Då fanns inte längre utrymme för någon tro på vidskepelse eller för folkliga traditioner som byggde på sådant. Halloweenfirandet överlevde om än i något modifierad form. Istället för att förknippas med levande döda och häxor ville man göra Halloween till en glädjens och ljusets fest.

Halloween var i slutet av 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet en helg för unga förälskade par.

1900-talet

Under 1920-talet började Halloweenfirandet tas över av Lions, scoutingrörelsen och Rotary. Man började med Halloweenparader och försökte göra firandet tillgängligt för alla. Från att ha varit en privat angelägenhet i hemmet blev Halloween något som flyttade ut på gator och torg. Därmed började också problem dyka upp med ungdomar som genomförde bus som ansågs störa friden. Till exempel krossades 1939 över 1000 fönster i Queens i New York under Halloweenfirandet. Under 1940-talet försökte myndigheterna i Chicago förbjuda firandet. Motiveringen var att USA låg i krig och hade allvarligare saker att fokusera på än att bevaka Halloweenfirandet.

Efter andra världskrigets slut började firandet av Halloween återigen bli våldsamt. I många städer försökte man anordna gemensamma karnevaler och fester för att stävja det våldsamma firandet. Uppmärksamheten kring Halloween ökade kraftigt under slutet av 1940-talet och början av 1950-talet.

Det är under 1950-talet som Halloween blir en av de riktigt stora helgerna i USA. Det är också nu som Halloween återigen blir en högtid främst för barnen och man lyckas framgångsrikt återlansera traditionen med ”trick-or-treat” (”bus eller godis”).

Till sidans top

Sverige
Halloweenfirande är ett modernt fenomen i Sverige. Halloweenfirande finns omnämnt i Sverige redan under 1950- och 60-talen. Bland annat fick ordningspolisen tillkallas vid Halloweenfirande i Stockholm 1961. Även den svenska skolans engelskabok kunde förr innehålla ett kapitel om Halloween i engelsktalande delar av världen.

Dock är det först i början av 1990-talet som några större ansträngningar att lansera högtiden görs. Hard Rock Cafe i Stockholm tillsammans med Buttericks gick 1990 ut med en satsning där man firade Halloween under en veckas tid.

Försäljningen av Halloweensaker ökade kraftigt under 1991 och spreds till Göteborg och Malmö under 1992 och 1993. 1995 blev Halloweenfirandet mer allmänt i Sverige.

Det var dock först 1997 som firandet började uppmärksammas av tidningar och i övriga detaljhandeln. Under de följande åren och in på 2000-talet ökade fenomenet mer och mer i Sverige. Det var inte bara barn som firade utan det anordnades stora

fester för alla åldrar. De flesta har privata fester, men även krogar och restauranger satsar ibland. Firandet börjar dock avta mer och mer [källa behövs]. I storstäderna och inom barnverksamheter förekommer firandet fortfarande (2010).

I USA infaller alltid Halloween den 31 oktober medan firandet i Sverige vanligtvis sker på aftonen före alla helgons dag som är första lördagen i november, oavsett datum. Men Halloweenfester kan även förekomma lite när som helst i slutet av oktober eller början av november.

Till sidans top

 

Etymologi
Ordet Halloween är en sammandragning av All Hallows Eve (Alla helgons afton). Ordet tros ha sitt ursprung från 1550-talet.

Till sidans top

 

Tidpunkt för firandet

Halloween firas alltid 31 oktober i USA och Storbritannien. Dock skall inte Halloween blandas ihop med Alla Helgons dag som är den enda kvarvarande rent katolska helgen i Sverige. Det råder ofta stor förvirring vilken dag Halloween skall firas i Sverige. Anledningen torde främst vara att Alla Helgons dag i Sverige kan infalla från 31 oktober till 6 november.

Allhelgonadagen, som står i den svenska almanackan den 1 november, bidrar ytterligare till förvirringen. I USA ställer de hushåll som önskar påringning ut en tänd pumpalykta på farstutrappen och det kan vara en bra tumregel att följa även i Sverige.

Källa https://sv.wikipedia.org/wiki/Halloween

 

Till sidans top