Jullekar


Någon gång under juldagarna blir det alltid tid över till lek. Några av dem vi presenterar här kanske du känner igen. Om inte är det så lätta att du snabbt lär dig reglerna och kan sätta igång.

traditionell
Morsgrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa
Morsgrisar är vi allihopa,
allihopa och ja’ me
Ja’ me’ och du me’ och ja’ me’

Dansa i ring runt granen. Vid ”Ja’ me’ och du me’” stanna upp och peka på varandra.

Räven raskar över isen

1. Räven raskar över isen,
räven raskar över isen
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga flickornas visa?
Så här gör flickorna var de går
och var de sitter och var de står
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga flickornas visa?

2. Räven raskar över isen,
räven raskar över isen
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga pojkarnas visa?
Så här gör pojkarna var de går
och var de sitter och var de står
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga pojkarnas visa?

3. Räven raskar över isen,
räven raskar över isen
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga gummornas visa?
Så här gör gummorna var de går
och var de sitter och var de står
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga gummornas visa?

4. Räven raskar över isen,
räven raskar över isen
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga gubbarnas visa?
Så här gör gubbarna var de går
och var de sitter och var de står
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga gubbarnas visa?

5. Räven raskar över isen,
räven raskar över isen
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga skomakarens visa?
Så här gör skomakaren var han går
och var han sitter och var han står
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga skomakarens visa?

6. Räven raskar över isen,
räven raskar över isen
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga bagarens visa?
Så här gör bagaren var han går
och var han sitter och var han står
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga bagarens visa?

7. Räven raskar över isen,
räven raskar över isen
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga Grinolles visa?
Så här gör Grinolle var han går
och var han sitter och var han står
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga Grinolles visa?

8. Räven raskar över isen,
räven raskar över isen
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga Skrattolles visa?
Så här gör Skrattolle var han går
och var han sitter och var han står
Får vi lov, och får vi lov
att sjunga Skrattolles visa?

9. JULKLAPPSTÄRNING

En rolig form av julklappsutdelning, som gör det hela till en lek istället för en ceremoni. Kan vara kul att göra med kompisarna!

Den här leken passar bäst runt juletid. Alla sitter runt ett bord, man ska inte vara för många. Alla som är med och spelar har köpt en julklapp och slagit in den. Det behöver inte vara någonting speciellt då du inte kommer att ha någon aning om vem som får den, men köp något kul! Alla julklappar läggs i en hög och spelet kan börja.

Först sätter man en timer på en viss tid, en timme brukar vara bra, och sedan tar man fram en tärning och man turas om att slå. Får man en sexa så får man ta ett paket ur högen, får man något annat så går turen över till nästa.

När högen med paket har delats ut så går man till nästa moment, om tärningen hamnar på sex eller tre så får man ta ett paket från någon annan. Detta håller man på med så länge som man känner för och när alla är med på att hoppa till nästa steg så gör man det.

Nästa omgång så ska man slå tärningen och om man får sex eller tre så ska man ta ett av sina egna paket och ge till någon annan, har man inga paket så tar man ett paket från någon och ger det till någon annan.

Spelet är slut när tiden gått ut, se till att inte kolla på timern under spelets gång så ni inte vet när spelet slutar. Det viktiga är inte presenterna utan själva spelet. God jul!

10. UPPÅ KÄLLARBACKEN

Gammal folkvisa och populär danslek kring granen. Det finns en del lokala variationer av texten, här följer tre versioner.

Uppå källarbacken, uppå källarbacken har jag en vän.
Uppå källarbacken, uppå källarbacken har jag en vän.
Vacker är han, stilig är han, glader är han när han dansar.
Vacker är han, stilig är han, glader är han när han dansar.

Uppå källarbacken, uppå källarbacken har jag en vän.
Uppå källarbacken, uppå källarbacken har jag en vän.
Vacker är han, finer är han, glader är han när han dansar.
Vacker är han, finer är han, glader är han när han dansar.

Uppå källarbacken, uppå källarbacken har jag en vän.
Uppå källarbacken, uppå källarbacken har jag en vän.
Vacker är han, stilig är han, lustig är han när han dansar.
Vacker är han, stilig är han, lustig är han när han dansar.

Dansa runt i ringen åt ena hållet med små springsteg. Dansen brukar ofta ingå i danslekarna kring granen på jul.

11. MORSGRISAR ÄR VI ALLIHOPA

Den här lustiga sången med enkla rörelser till, brukar ofta förekomma på julfester när det ska dansas kring granen.

Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, allihopa.
Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, ja mä.
Ja mä, å du mä, ja mä och du mä!

Placera er i cirkel och fatta varandras händer. Börja dansa i motsols riktning. På ”Ja mä” stannar man upp, och pekar på sig själv. På ”du mä” pekar man på någon annan, valfri person.

Om man vill, kan man sedan fortsätta att sjunga om andra former av ”grisar”, såsom ”farsgrisar”, ”lortgrisar”, eller något annat som ni kan komma på…

12. SÅ GÅR VI RUNT KRING EN ENEBÄRABUSKE (KRING ETT ENRISSNÅR)

En kul danslek att göra rörelser till när man dansar runt granen. Varje veckodag gör man något nytt…

Så går vi runt kring en enebärabuske, enebärabuske, enebärabuske.
Så går vi runt kring en enebärabuske, tidigt en måndagsmorgon.

Så göra vi, när vi tvätta våra kläder, tvätta våra kläder, tvätta våra kläder.
Så göra vi, när vi tvätta våra kläder, tidigt en måndagsmorgon.
tisdag: Så göra vi när vi skölja våra kläder
onsdag: Så göra vi när vi hänga våra kläder
torsdag: Så göra vi när vi mangla våra kläder
fredag: Så göra vi när vi stryka våra kläder
lördag: Så göra vi när vi skura vårt golv
söndag: Så göra vi när till kyrkan vi gå
(ev. ”Så göra vi när vi hemåt gå…”)

Här talar texten ganska bra för sig själv! Börja med att gå runt granen i promenadtakt (och granen får då föreställa ”enebärabusken”!) Sedan härmar man med rörelser vad man gör varje veckodag som man sjunger om (tvätta kläder, hänga kläder, mangla kläder…). På ”Så göra vi när till kyrkan vi gå” kan man fatta närmsta grannens hand och gå parvis runt i ringen.

13. Å JÄNTA Å JA

Rolig sånglek på ”mål”. Texten handlar om ett kärlekspar… Dansas ofta kring jul!

Å jänta å ja, å jänta å ja
allt uppå landavägen å ja
Å jänta å ja, å jänta å ja
allt uppå landavägen.
Där mötte hon mej en morgon så klar
å sola ho sken på himmelen så rar
å vacker som ljusan dagen hon var.
Mitt hjärta var tog du vägen?

Å jänta å ja, å jänta å ja
allt på missommersvaka, å ja.
Å jänta å ja, å jänta å ja
allt på missommersvaka.
Där råka vi varann mä fräsande fröjd,
å allri ja nånsin känt mig så förnöjd.
Ja kasta mina ben i himmelens höjd
och hoppa över alla taka.

Å jänta å ja, å jänta å ja
allt uti gröna lunden, å ja
Å jänta å ja, å jänta å ja
allt uti gröna lunden.
Där tog ja’ en köss så rosende rö
å klagade för henne hela mi nö,
å fråga, om ho ville dela mitt brö,
Å hon svarte ja på stunden.

Å jänta å ja, å jänta å ja
allt i Ransäters körka, å ja
Å jänta å ja, å jänta å ja
allt i Ransäters körka.
Där stodo vi då vid altaret just
å lovade tro i nö å i lust
å allt intill livets sistaste pust
Så troget varandra dörka.

I denna sång är det bara att dansa på, och försöka hålla tungan rätt i mun… Man behöver nödvändigtvis inte göra några rörelser till, om man inte vill. Passande ringdans kring granen!

14.FLICKORNA DE SMÅ

Rolig dans kring granen. Ringdans där man först promenerar sakta, sedan galopperar fort, fort!

Flickorna de små uti ringen de gå,
de tänka just som så,
en vän jag kunde få.
Och om du vill bli allra kärestan min
så bjuder jag dig att i dansen träda in.
För bomfaderalla, bomfaderalla, bomfaderalla lej,
för bomfaderalla lej, för bomfaderalla lej.
Ja, om du vill bli allra kärestan min
så bjuder jag dig att i dansen träda in.

Börja med att ställa er i en ring runt granen. Till att börja med promenerar ni runt, runt, så sakterliga och i takt med musiken. Sedan när ni kommer till ”För bomfaderalla…” börjar alla galoppera med raska steg åt samma håll, exempelvis medsols. Därefter, på ”Ja, om du vill bli…” stannar ni upp och börjar promenera igen.

15. RITSCH, RATSCH, FILIBOM BOM BOM

Ritsch ratsch… här går det undan! Rolig danslek som passar i lekarna kring granen.

Ritsch ratsch,
filibom bom bom,
filibom bom bom,
filibom bom bom
Ritsch ratsch,
filibom bom bom,
filibom bom bom,
filibom!

Fru Söderström
fru Söderström,
fru Söderström,
fru Söderström,
och lilla mamsell Ros!

De tvätta’ sig i
sjöavatten,
sjöavatten,
sjöavatten,
De tvätta’ sig i
sjöavatten,
sjöavatten klart.

Ställ er i en ring runt granen och håll varandras händer. Galoppera motsols hela första versen.
På ”Fru Söderström…” slutar ni dansa galopp, och börjar istället gå – denna gång i motsatt riktning (medsols). På sista versen ”De tvätta´ sig…” låtsas ni tvätta er.

16. VI ÄRO MUSIKANTER

En klassiker kring julgranen och en sång att göra rörelser till.

Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg.
Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg.

Vi kan spela fio lio lio lej,
vi kan spela basfiol och flöjt.

Och vi kan dansa bom faderalla bom faderalla bom faderalla,
vi kan dansa bomfaderalla bomfaderallan lej.

Vi kan spela fio lio lio lej
vi kan spela basfiol och flöjt.

Och vi kan dansa andra hållet, andra hållet andra hållet,
och vi kan dansa andra hållet, andra hållet me´!

Placera er i cirkel. Vänd er i samma riktning och börja gå i takt med musiken. ”Låtsasspela” på de instrument ni sjunger om. Sedan fattar ni varandras händer på ”Och vi kan dansa…” och dansar runt åt ena hållet. Sen på ”Och vi kan dansa andra hållet…” byter ni håll.

17. JAG GICK MIG UT EN AFTON

Danslek som passar lika bra på jul som på midsommar. Rolig ringdans med kärlekstema.

Jag gick mig ut en afton,
uti en lund så grön.
Jag gick mig ut en afton,
uti en lund så grön.
Där mötte mig en flicka
så fager och så skön, skön, skön,
där mötte mig en flicka
så fager och så skön.

Hon lova´ mig sitt hjärta,
hon lova´ mig sin hand.
Hon lova´ mig sitt hjärta,
hon lova´ mig sin hand.
Vi knöto, vi knöto
förtroeliga band, band, band,
vi knöto, vi knöto
förtroeliga band.

De banden, som vi knöto,
dem ingen lossa kan,
de banden, som vi knöto,
dem ingen lossa kan.
Blott döden, blott döden
kan lossa dessa band, band, band,
blott döden, blott döden
kan lossa dessa band.

Adjö min hjärtans kära, adjö min lilla vän.
Adjö min hjärtans kära, adjö min lilla vän.
Vi träffas väl åter
en annan lördagskväll igen.
Vi träffas väl åter
en annan lördagskväll.

Placera er i cirkel. På ”Jag gick mig ut…” promenerar alla åt ena hållet.
På ”Där mötte mig…” bjuder man upp grannen till dans. Promenera vidare, hand i hand.
På ”Hon lovade mig…” vänder sig paret mot varandra och sätter händerna i sidan.
På ”…hjärta”, lägg högerhanden över hjärtat.
På ”…hand”, ”hälsa” på varandra med högerhänderna.
När hjärta-hand strofen upprepas gör ni precis likadant fast med vänsterhänderna istället (fortfarande hållande varandras högerhänder i ”hälsningsfattning”.
På ”Vi knöto…” håller ni alltså varandras händer i ”kryssfattning” och då för ni armarna växelvis fram och tillbaka i sidled i takt till musiken.
På ”De banden som vi knöto…” börjar paret promenera igen, UTAN att släppa handfattningen.
På ”Adjö min hjärtans kära…” tar ni ett par steg ifrån varandra och vinkar samtidigt adjö till varandra.
På ”Vi träffas väl åter…” stampa till och dansa runt med danspartnern igen.

18. VILJEN I VETA OCH VILJEN I FÖRSTÅ

Svensk folkvisa om bönder och havresådd som det ofta dansas till i danslekar kring granen.

Viljen I veta och viljen I förstå?
hur bönderna pläga så havre?
Min fader, han sådde, han sådde sisåhär,
och sedan så vilade han armen.
Han stampa´ med sin fot, han klappa´ med sin hand,
så gladelig, så gladelig.
Han vände sig om uti dansen.

Se, var jag fått uti min hand
och se, vad jag fått att föra!
En liten gosse/flicka, så fager och så grann,
så nätt uti sina kläder.
Jag håller dig så kär, jag stiger dig så när,
jan kan inte säja, hur vacker du är.
Jag låter dig stå för en annan.

Börja med att placera er i två ringar, pojkar i den yttre och flickor i den inre (så långt det är möjligt), och gå sedan med lunkande steg efter varandra åt varsitt håll. Gör sedan rörelser till texten så som den lyder: På ”sådde” gör man rörelser så att det ser ut som att man sår, ”vila” armen på den andra armen, ”stampa” med foten, ”klappa” med handen, och snurra sedan runt på ”vände sig om…” så ni står med ansiktena mot varandra (pojkarna och flickorna). På den andra versen ska man dansa parvis och hålla danspartnerns händer medan man sjunger. På ”Jag håller dig så kär…” stegar man ett steg närmre varann. På ”Jag låter dig stå…” skiljs man därefter åt och börjar om igen, så att man nästa gång andra versen sjungs får dansa med någon annan.

19. SJU VACKRA FLICKOR I EN RING

Traditionell ringdans kring granen. Handlar om sju vackra flickor…

Sju vackra flickor i en ring
sju vackra flickor i en ring,
vackraste flickor häromkring
ibland de flickor alla.

Flickorna vända sig omkring
flickorna vända sig omkring,
sökande efter vännen sin
ibland de gossar alla.

Vara vem det vara vill
vara vem det vara vill.
Den som jag räcker handen till,
han har mitt unga hjärta.

Nu kan jag vara riktigt gla’.
Nu kan jag vara riktigt gla’.
Nu har jag fått den jag vill ha
ibland de gossar alla,
ibland de gossar alla.

Börja med att placera er i en inre och en yttre cirkel, flickor i den inre och pojkar i den yttre, och fatta varandras händer. Flickorna dansar åt ena hållet, pojkarna åt det andra, med ansiktena vända in mot granen man dansar kring. På ”Flickorna vända sig omkring..:” vänder sig så flickorna om med en handklapp mot pojkarna som befinner sig i den yttre ringen. Flickorna (och pojkarna) fortsätter dansa, men denna gång med ansiktena vända mot varandra. På ”Vara vem det vara vill…” stannar alla och flickorna sätter händerna i sidorna och dansar på stället med ”sparkar” framåt, först höger fot i vänster riktning, sedan vänster fot i höger riktning osv. På ”Den som jag räcker handen till…” fattar paret (pojken/flickan) därefter händer med varandra. På ”Nu kan jag vara riktigt gla´…” klappar paret händer samtidigt som varje par dansar runt på stället, först åt ena hållet och sen åt det andra. Som avslutning sträcker deltagarna händerna upp i luften, på ”…iiibland de gossar aaaallaaaa!”

20- JUNGFRU SKÄR (KARUSELLEN)

Vanlig danslek kring jul, vilken handlar om en karusell.

Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär,
Här är karusellen,
som ska gå till kvällen.
Tio för de stora och fem för de små.
Skynda på, skynda på,
För nu ska karusellen gå!
För ha, ha, ha,
Det går ju så bra,
för Andersson och Pettersson och Lundström och ja’.
För ha, ha, ha,
Det går ju så bra,
för Andersson och Pettersson och Lundström och ja’.

Vanligen dansar man samtidigt på följande vis:
Från ”Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär…” till ”…nu ska karusellen gå!” hoppar man på stället (i cirkel) på växelvis höger resp. vänster ben med ”sparkande” rörelser framåt. Armarna håller man i sidan. På ”För ha, ha, ha…” fattar deltagarna varandras händer och så dansar man runt i ring kring granen. När ”För ha, ha, ha…” kommer igen, byter man riktning och dansar åt andra hållet.

21. FISKDAMM

En klassiker bland lekar för barn! Många anordnar fiskdamm kring Jul, och kanske oftast vid Julgransplundringen… Med hjälp av ett ”fiskespö” fångar man ”fisken” vilken oftast består av en godispåse.

Antal deltagare: Valfritt. Någon måste däremot stå bakom dörren/skynket och sköta fastsättandet av godispåsar…
Detta behövs: ”Ett fiskespö”, till exempel en pinne med en tråd/klädnypa i. Godispåsar el. leksaker att fiska…
Så här går leken till: Lekdeltagarna radar upp sig i en kö framför en dörr eller ett upphängt skynke. Den som står först i ledet får börja ”fiska”. Deltagaren greppar ”fiskespöt” och kastar över ”kroken”. Bakom skynket/dörren sätts en godispåse el. leksak fast i klädnypan. Sedan rycker personen lite i snöret. Fiskaren har fått napp! Han/hon drar därefter över ”fångsten” och lämnar över fiskespöet till nästa person i kön. Populär lek på många kalas, barnen brukar älska att fiska dessa påsar/presenter… Passar också bra som jullek/lek vid Julgransplundringen.

22. TOMTESMYG

I denna lek ska man försöka komma först fram till Tomten… Rolig jullek för barn!

Antal deltagare: ca 5-15
Lekmaterial: Eventuellt en tomtemask…
Så här går leken till: Allra först markerar ni en startlinje ca 10 m från en vägg. Utse därefter en ”Tomte”. Har ni en tomtemask så kan Tomten gärna ta på sig denna! Tomten ställer sig därefter med ansiktet mot väggen och ryggen mot övriga deltagare vilka står redo längs med startlinjen. Nu kan Tomten välja mellan att ropa ut något av följande:

Tomtesteg: Här sätter man hälen mot andra fotens tår. Steget blir alltså lika långt som din egen fot.
Myrsteg: Det minsta lilla steg du kan ta!
Människosteg: Normalsteg framåt.
Jättesteg: Det största steg du kan ta!
Banansteg: Deltagaren lägger sig ner på golvet/marken med armar och ben utsträckta så att man blir så ”lång” som det bara går. Precis lika långt steg får man sedan ta.
Paraplysteg: På varje steg snurrar man ett helt varv.

När Tomten har bestämt sig, ropar han det valda ordet högt, och räknar sedan tyst till exempelvis tio. Under tiden förflyttar sig övriga deltagare framåt, på angivet sätt. På ”Tio!” vänder sig Tomten snabbt om och ser efter så att ingen längre rör sig framåt! Om någon rör sig efter ”Tio!” (vilket Tomten avgör!) får den personen gå och ställa sig vid startlinjen igen. Vinner gör den som först kommer fram till Tomten och nuddar denne! Då får den personen vara Tomte i nästa omgång.

23. NAPPA MÖSSAN/TOMTELUVAN

Än en gång gäller det att vara riktigt snabb! I denna jullek ska man försöka hinna först till mössan/tomteluvan – utan att bli kullad på vägen tillbaka…

Antal deltagare: ca 10-20
Material som krävs: En mössa eller tomteluva.
Så här går leken till: Börja med att dela in gruppen i två lag. Lekledaren ställer sig ca 20 meter framför de båda lagen vilka radat upp sig bakom en startlinje. Lekledaren håller i mössan/luvan och ropar därefter ”SNAPPA!”. Den person som står först i varje lag, ska nu snabbt springa fram till lekledaren och försöka ”snappa” mössan ifrån denne, utan att bli kullad av den andre deltagaren… Hinner personen med mössan tillbaka till ”boet” (bakom startlinjen) stannar personen där, sist i ledet. Lyckas den andra personen däremot kulla den som först kom fram till mössan innan denne nått boet, får personen med mössan ställa sig sist i motståndarlagets led. Lek på förutbestämd tid eller tills ena laget mist alla deltagare!

24. PEPPARKAKA PÅ HET PLÅT

I väntan på tomten kan man leka denna roliga lek där man ska gestalta pepparkakor.

Antal deltagare: ca 3-20
Så här går leken till: Detta är en sånglek med en melodi som många känner igen. (Melodin är för övrigt nästan identisk med E. Taubes ”Flickan i Havanna!” )
Hela sångtexten lyder:
”I ett hus vid skogens slut (forma händerna till ett ”hus”), liten tomte tittar ut (speja med handen över pannan…). Haren skuttar fram så fort (gör skuttande rörelser med händerna), klappar på dess port (”Knacka” i luften). Hjälp ack! Hjälp ack! Hjälp nu mig (Händerna mot ena kinden och byt sedan kind)! Annars skjuter jägar´n mig (”skjut” i luften). Kom och kom i stugan in (vinka emot dig), räck mig handen din (sträck ut handen i luften framför dig).” Lämplig sånglek för lite yngre barn. Passar kanske extra bra att sjunga denna sånglek i juletider…

25. PLOCKA NÖTTER/RUSSIN

Det finns lite variationer på denna gamla och mycket enkla jullek där man ska plocka nötter/russin…

Antal deltagare: ca 3-5
Nödvändigt material: Nötter el. russin.
Lekbeskrivning: Lägg en liten hög med ca 10-20 nötter eller russin på ett bord. Låt en person ur sällskapet gå ut ur rummet. Sedan enas övriga deltagare om en viss nöt eller ett visst russin i högen som de ska komma ihåg/titta på. När personen utanför rummet sedan kommer in igen, får han eller hon börja plocka nötter (russin) från högen. Så fort han eller hon plockar just den nöt eller det russin de andra tänkte på/tittade på, får han eller hon inte plocka fler russin. De nötter/russin personen i fråga redan hunnit plocka, äts antingen upp eller tävlas om/samlas så att man i efterhand kollar vem som samlade det största antalet nötter eller russin. Denna person vinner då tävlingen/leken. En liten variation på denna lek, är att man säger ”Pip!” när personen plockar det russin/den nöt man tänkte på. Man kan förstås göra lite som man vill, bara man enats om från början vilka regler som gäller! Roligt tidsfördriv i väntan på julklapparna…

26. Äppelätning

Minst fyra deltagare
Ni behöver snöre och lika många äpplen som deltagare

Knyt snören om lika många äpplen som deltagare. Spänn upp ett snöre i ansiktshöjd och häng upp äpplena. Var och en ställer sig framför ett äpple med händerna bakom ryggen. På en bestämd signal börjar alla äta av sitt äpple.
Den som ätit mest av sitt äpple när en minut gått har vunnit. Det gäller alltså att äta fort
och det utan att använda händerna.

27. Gömma ringen

Minst fyra deltagare
Ni behöver ett långt snöre och en ring

Trä en ring på ett snöre. Knyt ihop snöret. Det ska vara så långt att alla deltagare kan hålla
i det med båda händerna.
Sitt eller stå i e