Midsommarsånger/Nubbevisor

Små grodorna kan vi, men hur gick den där med jungfrun i dansen? Vi har samlat Midsommarens sånger
 

Midsommarsånger
Snapsvisor
Ladda ner vårt midsommar häfte

 

 

 

 

 

 

 


Midsommarsånger

Vi äro musikanter
Melodi: Vi äro musikanter.

Vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg,
vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg.
Vi kan spela filolioliolej
och vi kan spela basfiol och flöjt.
Och vi kan dansa bomfalleralla,
bomfalleralla, bomfalleralla!
Vi kan dansa bomfalleralla, bomfallerallalej!

Vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg,
vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg.
Vi kan spela filolioliolej
och vi kan spela basfiol och flöjt.
Och vi kan dansa andra hållet,
andra hållet, andra hållet.
Vi kan dansa andra hållet, andra hållet med!

Små grodorna
Melodi: Små grodorna.

Små grodorna, små grodorna, är lustiga att se.
Små grodorna, små grodorna, är lustiga att se.
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.
Kouack-ack-ack, kouack-ack-ack,
kouack-ack-ack-ack-ack.
Kouack-ack-ack, kouack-ack-ack,
kouack-ack-ack-ack-ack.

Små grisarna, små grisarna, är lustiga att se.
Små grisarna, små grisarna, är lustiga att se.
Båd’ öron, båd’ öron, och svanar hava de
Båd’ öron, båd’ öron, och svanar hava de
Å nöff, nöff, nöff, å nöff, nöff, nöff,
å nöff, nöff, nöff, nöff, nöff,
Å nöff, nöff, nöff, å nöff, nöff, nöff,
å nöff, nöff, nöff, nöff, nöff.

Sju vackra flickor i en ring
Melodi: Sju vackra flickor i en ring.
Sju vackra flickor i en ring
sju vackra flickor i en ring,
vackraste flickor häromkring ibland de flickor alla.
Flickorna vända sig omkring
flickorna vända sig omkring,
sökande efter vännen sin ibland de gossar alla.
Vara vem det vara vill
vara vem det vara vill.
Den, som jag räcker handen till,
han har mitt unga hjärta.
Nu kan jag vara riktigt gla’.
Nu kan jag vara riktigt gla’.
Nu har jag fått den jag vill ha
ibland de gossar alla,
ibland de gossar alla.

Idas sommarvisa
även kallad: Du ska inte tro det blir sommar
text av: Astrid Lindgren musik av: Georg Riedel

Du ska inte tro det blir sommar
ifall inte nå´n sätter fart
på sommarn och gör lite somrigt,
då kommer blommorna snart.

Domaredansen

Text & Musik: Otto Olsson

Nu vilja vi begynna en domaredans,
Men domaren är inte hemma!
Och alla de som vilja i domaredansen gå
Deras hjärtan skola brinna!
Alla säga de: hå, hå, hå!
Alla säga de: nå, nå, nå!
Har du drömt om din käresta i natt,
Så skall du mot mig le.

Du tycker du är vacker

Text & Musik:

Du tycker du är vacker
men det tycker inte jag!
Du tycker du är vacker,
men det tycker inte jag!
Och ängen var grön,
och flickan var skön,
kom och valsa med mig,
jag tycker om dig.
Och ängen var grön,
och flickan var skön,
kom och valsa med mig,
jag tycker om dig.

Flickorna de små

Text & Musik:

Flickorna de små uti ringen de gå,
de tänka just som så,
en vän jag kunde få,
och om du vill bli allra kärastes min
så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in.

För bomfaderalla, bomfaderalla, bomfaderalla lej,
för bomfaderalla lej, för bomfaderalla lej.

Ja, om du vill bli allra kärastes min
så bjuder jag dig att i dansen träda in.

Höga berg och djupa dalar

Text & Musik:

Höga berg och djupa dalar,
här är vännen, som mig behagar.
Hej hopp, min lilla hjärteknopp,
vi ska’ dansa, tills solen rinner opp.
Hej hopp, min sköna!
Nu ha vi dansat i det gröna.
Hej hopp, min sköna!
Nu ha vi dansat i det gröna.

Nu ha vi dansat över berg och backar,
och slitit opp både skor och klackar.
Hej hopp, min lilla hjärteknopp,
vi ska’ dansa, tills solen rinner opp.
Hej hopp, min sköna!
Nu ha vi dansat i det gröna.
Hej hopp, min sköna!
Nu ha vi dansat i det gröna.

Jag gick mig ut en afton

Text & Musik:

Jag gick mig ut en afton,
uti en lund så grön.
Jag gick mig ut en afton,
uti en lund så grön.
Där mötte mig en flicka
så fager och så skön, skön, skön,
där mötte mig en flicka
så fager och så skön.

Hon lova mig sitt hjärta,
hon lova mig sin hand.
Hon lova mig sitt hjärta,
hon lova mig sin hand.
Vi knöto, vi knöto
förtroeliga band, band, band,
vi knöto, vi knöto
förtroeliga band.

De banden, som vi knöto,
dem ingen lossa kan,
de banden, som vi knöto,
dem ingen lossa kan.
Blott döden, blott döden
kan lossa dessa band, band, band,
blott döden, blott döden
kan lossa dessa band.

Jänta å ja

Text & Musik: Fredrik August Dahlgren

Å jänta å ja’, å jänta å ja’
allt uppå landavägen, å ja’,
å jänta å ja’, å jänta å ja’
allt uppå landavägen.
Där mötte hon mej en môra så klar,
å sola ho sken på himmelen så rar,
å vacker som ljusan dagen ho var,
mitt hjärta, vart tog du vägen?

Å jänta å ja’, å jänta å ja’
allt på midsommers vaka, å ja’
Å jänta å ja’, å jänta å ja’
allt på midsommers vaka.
Där mötte ho mej med fräsande fröjd,
Å allri ja nånsin känt mej så förnöjd,
Ja kasta mina ben i himmelens höjd
Och hoppa över alle taka.

Å jänta å ja’, å jänta å ja’
allt uti gröna lunden, å ja’
Å jänta å ja’, å jänta å ja’
allt uti gröna lunden.
Där tog ja’ en köss så rosende rö
Å klagade för henne hela mi nö,
Å fråga, om ho ville dela mitt brö,
Å hon svarte ja på stunden.

Å jänta å ja’, å jänta å ja’
allt i Ransäters körka, å ja’
Å jänta å ja’, å jänta å ja’
allt i Ransäters körka.
Där stodo vi då vid altaret just
Å lovade tro i nö å i lust
Å allt intill livets sistaste pust
Så troget varandra dörka.

Karusellen (Jungfru skär)

Text & Musik:

Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär,
här är karusellen,
som ska gå till kvällen.
Tio för de stora och fem för de små.
Skynda på, skynda på,
nu ska karusellen gå.
För ha, ha, ha,
nu går det så bra,
för Andersson och Pettersson och Lundström och ja’.
För ha, ha, ha,
nu går det så bra,
för Andersson och Pettersson och Lundström och ja’.

Morsgrisar är vi allihopa

Text & Musik:

Morsgrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa
Morsgrisar är vi allihopa,
allihopa och ja’ me
Ja’ me’ och du me’ och ja’ me’

Och jungfrun hon går i dansen

Text & Musik:

Och jungfrun hon går i dansen med röda gullband.
Och jungfrun hon går i dansen med röda gullband.
Dem binder hon om sin kärastes arm,
dem binder hon om sin kärestas arm.

Och kära min lilla flicka, knyt inte så hårt.
Och kära min lilla flicka, knyt inte så hårt.
Jag ämnar ej att rymma bort,
jag ämnar ej att rymma bort.

Och flickan hon går och lossar på rödan gullband.
Och flickan hon går och lossar på rödan gullband.
Så hastigt den skälmen åt skogen försvann,
så hastigt den skälmen åt skogen försvann.

Då sköto de efter honom med femton gevär.
Då sköto de efter honom med femton gevär.
”Och vill ni mig något så har ni mig här,
och vill ni mig något så har ni mig när”.

Och nu har jag blivit gifter, nu har jag fått man.
Och nu har jag blivit gifter, nu har jag fått man.
den vackraste gossen i hela vårt land,
den vackraste gossen i hela vårt land.

Prästens lilla kråka

Text & Musik:

Prästens lilla kråka skulle ut och åka, ingen hade hon som körde.
Prästens lilla kråka skulle ut och åka, ingen hade hon som körde.
Än slank hon hit, och än slank hon dit, och än slänk hon ner i diket.
Än slank hon hit, och än slank hon dit, och än slänk hon ner i diket.

Ritsch ratsch filibom bom bom

Text & Musik:

Ritsch ratsch, filibom bom bom,
filibom bom bom,
filibom bom bom
Ritsch ratsch, filibom bom bom,
filibom bom bom,
filibom!

Fru Söderström
fru Söderström,
fru Söderström,
fru Söderström,
och lilla masel Ros!

De tvätta’ sig i
sjöavatten,
sjöavatten,
sjöavatten,
De tvätta’ sig i
sjöavatten,
sjöavatten klart.

Räven raskar över isen

Text & Musik:

Räven raskar över isen.
Räven raskar över isen.
Får jag lov och får jag lov,
att sjunga flickornas visa?
Så här gör flickorna, var de går,
och var de sitter och var de står.
Får jag lov, och får jag lov
Att sjunga flickornas visa?

Sju vackra flickor i en ring

Text & Musik:

Sju vackra flickor i en ring
sju vackra flickor i en ring,
vackraste flickor häromkring
ibland de flickor alla.

Flickorna vända sig omkring
flickorna vända sig omkring,
sökande efter vännen sin
ibland de gossar alla.

Vara vem det vara vill
vara vem det vara vill.
Den, som jag räcker handen till,
han har mitt unga hjärta.

Nu kan jag vara riktigt gla’.
Nu kan jag vara riktigt gla’.
Nu har jag fått den jag vill ha
ibland de gossar alla,
ibland de gossar alla.

Små grodorna

Text & Musik:

Små grodorna, små grodorna är lustiga att se.
Små grodorna, små grodorna är lustiga att se.
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.
Kou ack ack ack, kou ack ack ack,
kou ack ack ack ack kaa.
Kou ack ack ack, kou ack ack ack,
kou ack ack ack ack kaa.

Så gå vi runt om ett enerissnår

Text & Musik:

Så går vi runt om ett enrissnår, enrissnår, enrissnår,
så går vi runt om ett enrissnår, tidigt på måndagsmorgon.
Så göra vi, när vi tvätta kläder, tvätta kläder, tvätta kläder,
så göra vi, när vi tvätta kläder, tidigt på måndagsmorgon.

Tisdag: Så göra vi när vi skölja kläder
Onsdag: Så göra vi när vi hänga kläder
Torsdag: Så göra vi när vi mangla kläder
Fredag: Så göra vi när vi stryka kläder
Lördag: Så göra vi när vi skura golvet
Söndag: Så göra vi när till kyrkan vi gå

Så göra vi när vi hemåt gå

Tre små gummor

Text & Musik: Anna Maria Roos

Tre små gummor skulle gå en gång
till marknaden uti Nora
Tre små gummor skulle gå en gång
till marknaden uti Nora
Vi ska ha roligt, sa’ gummorna de små
Vi ska ha roligt, det kan ni väl förstå
Åka karusell och äta karamell
Och fröjdas hela dagen uti Nora

Uppå källarbacken

Text & Musik:

Uppå källarbacken, uppå källarbacken
har jag en vän.
Uppå källarbacken, uppå källarbacken
har jag en vän.
Vacker är han, finer är han,
glader är han när han dansar.
Vacker är han, finer är han,
glader är han när han dansar.

Vi äro musikanter

Text & Musik: Sven Lampa

Vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg,
vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg.
Vi kan spela filolioliolej
och vi kan spela basfiol och flöjt.
Och vi kan dansa bomfalleralla,
bomfalleralla, bomfalleralla!
Vi kan dansa bomfalleralla, bomfallerallalej!

Vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg,
vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg.
Vi kan spela filolioliolej
och vi kan spela basfiol och flöjt.
Och vi kan dansa andra hållet,
andra hållet, andra hållet.
Vi kan dansa andra hållet, andra hållet med!

Viljen I veta och viljen I förstå

Text & Musik:

Viljen I veta och viljen I förstå?
hur bönderna pläga så havre?
Min fader, han sådde, han sådde sisåhär,
och sedan så vilade han armen.
Han stampa med sin fot, han klappa med sin hand,
så gladelig, så gladelig.
Sen vände han sig om uti dansen.

Se, var jag fått uti min hand
och se, vad jag fått att föra!
En liten gosse/flicka, så fager och så grann,
så nätt uti sina kläder.
Jag håller dig så kär, jag stiger dig så när,
jag kan inte säga, hur vacker du är.
Jag låter dig stå för en annan.

Skära skära havre

Skära, skära havre,
vem ska havren binda?
Det ska allra kärestan min,
var ska jag honom finna?
Jag såg en i går afton,
uti den klara månens sken.
När var tar sin,
så tar jag min,
och så blir utan.
Och det var rätt, ja det var rätt,
ja det var rätt och lagom,
att fick i ringen stå
för ingen ville ha ‘nom.
Fy skam, fy skam,
för ingen ville ha ‘nom.

Idas Sommarvisa

Du ska inte tro det blir sommar
ifall inte nå´n sätter fart
på sommarn och gör lite somrigt,
då kommer blommorna snart.
Jag gör så att blommorna blommar,
Jag gör hela kohagen grön
och nu har sommaren kommit
för jag har just tagit bort snön

Jag gör mycket vatten i bäcken
så där så det hoppar och far
Jag gör fullt med svalor som flyger
och myggor som svalorna tar.
Jag gör löven nya på träden
och små fågelbon här och där.
Jag gör himlen vacker om kvällen
för jag gör den alldeles skär.

Och smultron gör jag åt barna
för det tycker jag dom ska få
och andra små roliga saker
som passar när barna är små
Och jag gör så roliga ställen
där barna kan springa omkring
då blir barna fulla med sommar
och bena blir fulla med spring.
Visa vid vindens ängar

Det går en vind över vindens ängar,
det fladdrar till i en tyllgardin.
Och jag ska skriva en sommarvisa
med sol och blomdoft i melodin.
Jag ville sjunga om Katarina,
till träklangsflöjter och alcymbal
men vindens toner blir sommarns sånger,
jag bara lyssnar i björklövssal.

Det går en vind över vindens ängar,
det fladdrar till i en tyllgardin.
Och jag ska skriva en sommarvisa
med sol och blomdoft i melodin.
Det går en flicka i aspelunden,
jag har ett gulnat fotografi.
Med åren blev hon en dröm, en saga,
en ensam vandrares sympati.

Jag ville skriva en liten visa,
där ögonblick blir till evighet.
Men ord blir stumma och toner döva,
och visans tanke blir hemlighet.
Det bliver en hemlighet.
Det går en flicka i aspelunden,
jag har ett gulnat fotografi.
Med åren blev hon en dröm, en saga,
en ensam vandrares sympati.

Det går en vind över vindens ängar,
det fladdrar till i en tyllgardin.
Och jag ska skriva en sommarvisa
med sol och blomdoft i melodin.

I natt jag drömde

I natt jag drömde något som, jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord, och alla krig var slut.
Jag drömde om en jättesal, där statsmän satt på rad.
Så skrev dom på en konvolut, och reste sig och sa:

Det finns inga soldater mer, det finns inga gevär.
Och ingen känner längre till, det ordet militär.
På gatorna gick folk omkring, och drog från krog till krog.
Och alla drack varandra till, och dansade och log.

I natt jag drömde något som, jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord, och alla krig var slut.
I natt jag drömde något som, jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord, och alla krig var slut.

Sjösala vals

Rönnerdahl han skuttar med ett skratt ur sin säng,
solen står på Orrberget, sunnanvind brusar.
Rönnerdahl han valsar över Sjösala äng:
Hör min vackra visa, kom sjung min refräng.
Tärnan har fått ungar och dyker i min vik,
från alla gröna dungar hörs finskarnas musik,
och se så många blommor
som redan slagit ut på ängen
gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.
Rönnerdahl han virvlar sina lurviga ben
under vita skjortan som viftar kring vaderna.
Lycklig som en lärka uti majsolens sken
sjunger han för ekorren som gungar på gren:
Kurre, kurre, kurre nu dansar Rönnerdahl!
Ko, Ko’ och göken ropar uti min gröna dal
och se så många blommor
som redan slagit ut på ängen
gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.
Rönnerdahl han binder utav blommor en krans,
binder den kring håret, det gråa och rufsiga,
valsar in i stugan och har lutan till hand,
väcker frun och barnen med drill och kadans.
Titta, ropa ungarna, pappa är en brud
med blomsterkrans i håret
och nattskjorta till skrud,
och se så många blommor
som redan slagit ut på ängen
gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.
Rönnerdahl är gammal, man han dansar ändå,
Rönnerdahl har sorger och ont om sekiner.
Sällan får han rasta – han får slita för två,
hur han klarar skivan kan ingen förstå
ingen utom tärnan i vilken (hon som dök)
och ekorren och finken
och vårens första gök
och blommorna,
de blommorna som redan slagit ut på ängen
gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.

En Kväll I Juni

Det var en kväll i juni
just när sommar’n är som bäst
Och hon dansade för morfar
som hon gilla’ allra mest
Hennes morfar satt och nynna
på en sommarmelodi
Plötsligt spratt det till i gubben
Han blev ung och han blev fri

Så han tog av sig sin kavaj
sparka av sig båda skorna
och så spotta han ut snuset
och sa ”min sköna får jag lov”
Hon var vacker han var stolt
rak i ryggen som en fura
Det var sommar det var glädje
och hon skrattade och sjöng
Tralala lala lala
Tralala lala lalala
Tralala lala lalala
Trala la lala lala

Så mindes han och sa:
Du skulle sett din mormor
hon var lika grann som du
när hon dansade i gräset
likadant som du gör nu
Hennes hår var blekt av solen
hennes mun var smulttronröd
Hon var ljuvlig som en lilja
hennes kärlek var som glöd

Så han tog av sig sin kavaj
sparka av sig båda skorna
och så spotta han ut snuset
och sa ”min sköna får jag lov”
Hon var vacker han var stolt
rak i ryggen som en fura
Det var sommar det var glädje
och hon skrattade och sjöng
Tralala lala lala
Tralala lala lalala
Tralala lala lalala
Trala la lala lala

Turistens klagan

Det sjunger några ungar på KarlJohan.
Dom låter starka och fina som bara ungar kan.
Själv sitter jag bakom lås och bom på mitt hotell,
en kväll bak barrikaden. En vanlig kväll.

Över mitt huvud svävar en kolsvart gam,
i rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam.
Och jag är trött och tveksam men deras sång är gla´!

Om inga ungar funnes så slutar ja´!

Min dam. att språket slinter i vissa fall…
på grund av snö som blöter… fast den som är kall…
Stor sak däri. Skidåkning har också charm!
Gnid in ditt skinn med nässlor, så du blir varm…

Men det ska vara nässlor från Vikens kant
och inga sneda nässlor från ruinens brant.
Bevara oss från dem som dessa saluför.
Oss. Och de glada barnen här utanför.

När inga ungar längre finns är allting slut.
Vad är det då för mening om man står ut?
Visst har det blivit kaos i tidens lopp,
men så länge det finns ungar så finns det hopp.

Brev från kolonien

Hejsan morsan, hejsan stabben!
Här e brev från älsklingsgrabben.
Vi har kul på kolonien,
vi bor tjugoåtta gangstergrabbar i en

Stor barack med massa sängar.
Kan ni skicka mera pengar?
För det vore en god gärning,
jag har spelat bort varenda dugg på tärning.

Här e roligt vill jag lova
fastän lite svårt att sova.
Killen som har sängen över mej
han vaknar inte han när han behöver, nej!

Jag har tappat två framtänder
för jag skulle gå på händer
när vi lattjade charader
så när morsan nu får se mej får hon spader.

Uti skogen finns baciller
men min kompis han har piller
som han köpt utav en ful typ
och om man äter dom blir man en jättekul typ.

Föreståndarn han har farit,
han blir aldrig vad han varit,
för polisen kom och tog hand
om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand.

Uti skogen finns det rådjur,
i baracken finns det smådjur
och min bäste kompis Tage
han har en liten fickkniv inuti sin mage.

Honom ska dom operera.
Ja, nu vet jag inget mera.
Kram och kyss och hjärtligt tack sen
men nu ska vi ut och bränna grannbaracken!

Hönan Agda

Jag ska be att få ställa upp
med en visa om en tupp,
som var gammal och utsliten,
impotent och väderbiten.
Hönsen klagade och gnällde
för han dem ej tillfredställde.
Dom skrev på en petition:
Ge vår tupp förtidspension.

Vi vill ha en tupp med sting.
Den vi har han ä´ ju ding,
saknar lust och energi
saknar allt vi är förtjusta i.
Skaffa oss en ny bemanning,
annars fixar vi äggstanning.
Se nu till att det sätts fart,
ty vi blir desperata snart.

Gammeltuppen fick nog och for,
dit där inga höner bor.
Ingen grät när han for hädan,
en ny tupp var ordnad redan.
Hönsen var så nyfikna så,
men det var lång leveranstid på den.
Men dom fann sig i sin lott,
föróm vänta på nå´ gott.

Tänk när tuppen äntligt kom,
hönsen blev som galna dom­.
Vilken kam han har, nu står den,
vilken näbb ­den e nog hård den.
Hönsen flängde omkring i yran,
tuppen hade ett bestyr han,
Men som han var frisk och sund,
fick vart höns en kärleksstund.

Men lilla söta hönan Agda,
hon blev blåst på ovansagda.
Tuppen skulle just hoppa på´na.
Agda titta ur ögonvrårna,
men det blev ej som Agda trodde.
Tuppen bara stod och glodde
tills han plötsligt med en snärt
slet en fjäder ur hennes stjärt.

Agdas blod i pulsen brände,
hon stod still men inget hände.
Flera veckor efter den dagen
var hon den enda oskulden i hagen.
Varje dag i alla väder
rykte tuppen ut en fjäder
och en dag, de e synd och skam,
titta Agdas rumpa fram.

Agda skämdes och grät och tjöt
var gång tuppen en fjäder snöt
och en dag blev det för mycket
Agda svek för det inre trycket,
för sorgen och för kärlekskvalen.
Nästa gång blev Agda galen
och hon skrek uti falsett:
Hörru du din jäkla sprätt, sa hon.

Nu vill jag ha ett ärligt svar
varför du mina fjädrar tar,
varför nobbar du mig i ett kör,
det du med dom andra hönsen gör?
Tuppen svarade smått generat:
Du, jag älskar dig passionerat.
Allt du ber om ska du få,
men jag vill ha dig naken då!

Balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind

Från Öckerö loge hörs dragspel och bas.
Fullmånen lyser som var den av glas.
Där dansar Fredrik Åkare kind emot kind
med lilla fröken Cecilia Lindh.

Hon dansar och blundar så nära intill,
hon följer i dansen precis vart han vill.
Han för och hon följer lätt som en vind
men säg, varför rodnar Cecilia Lindh?

Säg var det för det Fredrik Åkare sa?
”Du doftar så gott och du dansar så bra,
din midja är smal och barmen är trind.
Vad du är vacker, Cecilia Lindh”

Men dansen tog slut och vart skulle dom gå?
Dom bodde så nära varandra ändå
Till slut kom dom fram till Cecilias grind,
nu vill jag bli kysst sa Cecilia Lindh.

Vet hut Fredrik Åkare, skäms gamla karl!
Cecilia Lindh är ju bara att barn.
Ren som en blomma, skygg som en hind.
Jag fyller snart 17, sa Cecilia Lindh.

Och stjärnorna vandra och timmarna fly
och Fredrik är gammal men månen är ny.
Ja Fredrik är gammal men kärlek är blind.
Åh, kyss mig igen, sa Cecilia Lindh.

Nu grönskar det

Nu grönskar det i dalens famn,
nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd
i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål,
till brädden fylld med vin.
Så drick, min vän, drick sol och doft,
ty dagen den är din.

Långt bort från stadens gråa hus
vi glatt vår kosa styr,
och följer vägens vita band
mot ljusa äventyr.
Med öppna ögon låt oss se
på livets rikedom
som gror och sjuder överallt
där våren går i blom!

Pippis sommarvisa

Och nu så vill jag sjunga
att sommaren är skön
och träden är så fina
och marken är så grön.
Och blommorna är vackra
och höet luktar gott
och solen är så solig
och vattnet är så vått.
Och lilla fåglen flyger
i boet ut och in
och därför vill jag sjunga
att sommaren är min.

Och jag vill också sjunga
att fjärilar är bra
och alla söta myggor
dom vill jag också ha,
och jag är brun om bena,
precis som det ska va’,
och därför vill jag sjunga
att bruna ben är bra.
Och jag har nya fräknar
och prickigt sommarskinn,
och därför vill jag sjunga
att sommaren är min.

Du käre lille snickerbo

Du käre lille snickerbo’,
Här kommer jag igen.
Nu är det bråttom, kan du tro, nu är det klippt igen.

Snickerboa hopp fallera
å snickerboa hopp fallerej
är bra att ha hopp fallera
för stackers mej hopp fallerej.

Till snickerboa ränner jag,
när det är nåt jag gjort.
Men far min löper också bra fast inte lika fort.

Snickerboa hopp fallera
å snickerboa hopp fallerej
är bra att ha hopp fallera
för stackers mej hopp fallerej.

Det får bli slut med mine hyss har far min sagt ifrån.
Jag gjorde ett alldeles nyss
som visst tog knäcken på’n!

Snickerboa hopp fallera
å snickerboa hopp fallerej
är bra att ha hopp fallera
för stackers mej hopp fallerej.

Du käre lille snickerbo’,
vad jag är glad åt dej!
Nu sitter jag i lugn å ro
å bare viler mej

Snickerboa hopp fallera
å snickerboa hopp fallerej
är bra att ha hopp fallera
för stackers mej hopp fallerej.

Viljen I veta

Viljen I veta och viljen I förstå
hur bönderna pläga så havre.
Jo, far min han sådde, han sådde si så här,
och sen så vilade han armen.

Han stampa med sin fot,
han klappa med sin hand.
Så gladelig, så gladelig,
han vände sig om uti dansen.

Se, vad jag fick uti min hand,
se, vad jag fick att föra.
En liten flicka så fager och så grann,
Så nätt uti sina kläder.

Jag håller dig så kär, jag stiger dig så när,
jag kan inte säga hur vacker du är,
jag låter dig gå för en annan.

Vi är musikanter
Vi äro musikanter
Allt ifrån Skara borg
Vi äro musikanter
Allt ifrån Skara borg

Vi kan spela fiolioliolej,
vi kan spela basfiol och flöjt.

Och vi kan dansa bomfaderalla,
bomfaderalla, bomfaderalla,
vi kan dansa bomfaderalla,
bomfaderallanlej.

Vi kan spela fiolioliolej
vi kan spela basfiol och flöjt.

Och vi kan dansa bomfaderalla,
bomfaderalla, bomfaderalla,
vi kan dansa bomfaderalla,
bomfaderallanlej.
Så går vi runt kring ett enerissnår

Så går vi runt kring ett enrissnår, enrissnår, enrissnår,
så går vi runt kring ett enrissnår, tidigt en måndagsmorgon.
Så göra vi, när vi tvätta våra kläder, tvätta våra kläder, tvätta våra kläder,
så göra vi, när vi tvätta våra kläder, tidigt en måndagsmorgon.

Sedan går man igenom alla veckans dagar:

Tisdag: Så göra vi när vi skölja våra kläder
Onsdag: Så göra vi när vi hänga våra kläder
Torsdag: Så göra vi när vi mangla våra kläder
Fredag: Så göra vi när vi stryka våra kläder
Lördag: Så göra vi när vi skura våra golvet
Söndag: Så göra vi när till kyrkan vi gå

Och till sist:Så göra vi när vi hemåt gå
Prästens lilla kråka
Prästens lilla kråka skulle ut och åka ingen hade hon som körde
prästens lilla kråka skulle ut och åkka ingen hade hon som körde

än slank hon hit, och än slank hon dit
och än slank hon ner i dike
än slank hon hit och än slank hon dit
och än slank hon ner i diket

Jungfru kärJungfru, jungfru, jungfru, jungfru kär
Här är karusellen som ska gå till kvällen
Tio för de stora och fem för de små
Skynda på, skynda på för nu ska karusellen gå
För ha, ha, ha, det går ju så bra
För Andersson och Pettersson och Lundström och jag
För ha, ha, ha, det går ju så bra
För Andersson och Pettersson och Lundström och jag

För ha, ha, ha, det går ju så bra
För Andersson och Pettersson och Lundström och jag
För ha, ha, ha, det går ju så bra
För Andersson och Pettersson och Lundström och jag
Små grodorna
Små grodorna,
små grodorna,
är lustiga att se.
Små grodorna,
små grodorna,
är lustiga att se.
Ej öron, ej öron,
ej svansar hava de.
Ej öron, ej öron,
ej svansar hava de.

Kouack-ack-ack,
kouack-ack-ack,
kouack-ack-ack-ack-ack.a
Kouack-ack-ack,
kouack-ack-ack,
kouack-ack-ack-ack-ack.a
Små grisarna,
små grisarna,
är lustiga att se.
Små grisarna,
små grisarna,
är lustiga att se.
Båd’ öron, båd’ öron,
och svanar hava de
Båd’ öron, båd’ öron,
och svanar hava de

Å nöff, nöff, nöff,
å nöff, nöff, nöff,
å nöff, nöff, nöff, nöff, nöff,
Å nöff, nöff, nöff,
å nöff, nöff, nöff,
å nöff, nöff, nöff, nöff, nöff.

 

Till sidans top


Snapsvisor

Thank you for the brännvin

Mel. Thank you for the music

Thank you for the brännvin,
that keeps us singing,
thanks for all the joy it´s bringing,
who could live without it,
I ask in all honesty ?
What would life be?
Without a snaps and a skål, what are we ?
So I say: thank you for the brännvin
for bringing it to me
Stilla konversation med blicken fäst på glaset framför dej.
Mel. Yesterday

Yes te´ dej,
fast de´ alltid blir en mess me´ mej
kära snaps,
så e´ du helt okej,
jag säjer alltid
yes te´ dej

Helan går – variant
Mel. Helan går

Helan går,
och halvan snart är drucken ur
kvarten står
och väntar på sin tur
och sen så går vi över till
att dricka lite vad vi vill
spad från sill
och saft från krossad dill

Hembrännarnas nationalsång
Mel. Öppna landskap

Jag trivs bäst i slutna sällskap
ganska ödsligt vill jag bo
alla månader på året
så att själen kan få ro

jag trivs bäst i slutna sällskap
där jag känner var och en
där det kan bli prat om apparat
som pojkar gör till män

där bränner jag mitt brännvin själv
och kryddar med nåt blad av ört
sen dricker vi med välbehag
till lax och sill och vört

jag trivs bäst i slutna sällskap
ganska ödsligt vill jag bo.

Uti vår nubbe
Mel: Uti vår hage

Uti vår nubbe finns blommor och bär,
som gör dig nöjd.
Hela naturen den finner du där!
Kom malört och svarta vinbär,
johannesört, dill och enbär,
kom fänkål och kummin
kom hjärtansfröjd!

Carl von Linné var så bildad och fin,
det kan ni tro!
Skålade gjorde han nog på latin:
cum Ribes ett Artemisia,
Hypericum et Melissa,
Faeniculum, Carum,
cum Spirito!

Ja, den godaste pärlan är jag!!!
Vacker?
Mel. Varför är jag inte vacker?

Jag blir vacker när jag dricker
Varje nubbe ordnar så,
Men den skönhet som jag fick är
helt försvunnen dan därpå…

alt
(Jag blir vacker när jag dricker
Varje nubbe ordnar så,
Men naturen kompenserar,
Tar tillbaka dan därpå…)
Effekten eftersträvas !
Mel. Lambeth walk

vem bryr sig om etiketten alls,
bara det rinner i våran hals,
sprit ska vara våt, nej,
det är yrschla som vi vill åt ! Hej

Visa mot aftonen
Mel. Så länge skutan kan gå.

Så länge rösten är mild
så länge ingen är vild
så länge spegeln på väggen
ger halvskaplig bild
så länge alla kan stå
så länge alla kan gå
så länge alla kan tralla
så fyller vi på! SKÅL!!!

Sillvisa
Mel: Jungfrun hon går i dansen

Å silla ho’ går i havet
bland torsk å makrill.
Å silla ho’ går i havet
bland torsk å makrill.
Ho’ tar sig en kallsup
när tusan ho vill!
Ho’ tar sig en kallsup
när tusan ho vill!

Talltrall
Mel: Kovan kommer, kovan går

Nubben görs av gran och tall,
gran och tall, gran och tall.
Smakar bra i alla fall,
alla fall, alla fall.
Fastän det är bark och grenar
ljuvligt den i strupen renar.
Bark och kottar, hej gu’tår,
skål go’ vänner, helan (tersen) går!

Sommarvisa
Mel. Idas sommarvisa

Du ska inte tro du får somna
när spriten har satt lite fart
Om armar och ben börjar domna
så danser du samba så klart.

Och när jag har fångat dej
i min famn
så släpper jag inte mitt grepp.Jag älskar dej, fast jag har glömt
ditt namn
jag håller dej till du skriker Släpp

Gloseby skålen
mel. Lambert Walk

Midsommar firas i Glose by
byggnaden här är inte ny
men vad gör dé???
vi har vänner att skåla mé!
Skål!

Till supen så tager man sill
Mel. Vi går över daggstänkta berg

Till supen så tager man
sill, sill, sill
men också ansjovis,
om man vill, vill, vill
Och om man är oviss,
om sillen är ansjovis
så tar man bara några supar
till, till, till.

Midsommar
Mel: Sjösala vals

Samla er go´vänner
nu är midsommarn här
Kul ni kunde komma
och nu ska vi skåla.Sommaren vi firar,
den ju är oss så kär.Höj nu era armar,
släpp in ert begär!

Vi äter nypotatis
och sillen är ju med.Ja, låt oss alla festa
tills mörkret fallit ned!
Och se så många flaskor
vi redan korkat upp på bordet:
Skåne och Aalborg och OP
– det är ju sed!

Ljuvaste av drycker
Mel. Sjösala vals

Dags det är att skåla,
nu är midsommarn här.
Fatta i kristallglaset,
höj det mot skyarna.
Ljuvaste av drycker,
till potatis och sill
dränker oss i vällust,
ån tur den finns till.
Livet går i vågor
snart kan vi hoppa bock. Det där med ”dagen efter”
betraktar vi som skrock.
I morgon ska vi vakna
i skor och rock och hatt och dilla
om gullviva, mandelblom,
kattfot och blå viol.

Midsommarsup
Mel: When Johnny comes marching home

Midsommarsupen den är rätt
HURRA, HURRA
Den sätter på humöret sprätt
HURRA, HURRA
Till potatis, dill o´en sillabit
vi höjer glasen i denna rit,
Ja, nu så tar vi en liten aquavit.

Ja, sommarn hälsar vi så här
HURRA, HURRA
för lätta kläder nu vi bär
HURRA, HURRA
Och vi är glada och sjunger en bit
för varma sommarn som kommit hit.Ja, nu så tar vi vår lilla aquavit!

Den badstrandstid nu kommer
Melodi: Den blomstertid nu kommer

Den badstrandstid nu kommer,
när magen är för stor.
Då hela kroppen sväller,
och celluliter gror.
Och alla våra valkar,
lyfts fram i solens ljus.
Nej stranden verkar boring,
vi stannar inomhus.

De krav som sommarn ställer,
förstör vår ledighet.
Vi sitter där och gnäller,
fy fan vad jag e´ fet.
Fast vem vill motionera,
när man kan sitta still.
Nej låt oss revoltera,
vi tar en nubbe till!!

Styrkedroppar
Mel: Idas sommarvisa

Du ska inte tro det är Renat
och OP i denna karaff!
Nej, dropparna kommer ur någonting
vars innehav innebär straff!

Och peppar det kör jag i brygden,
det döljer att finkeln är rå,
och andra små roliga smaker
som passar till sill och Pripps blå.

Och magen har roliga ställen
där spriten kan fara omkring
tills alla är fulla och gla-a-da
och bena förmår ingenting!

Sillfest
Mel: Vi e alla glada bagarbarn

Höj nu glasen all gäster här,
sillfest, sillfest hela da´n.
midsommar det har vi nu igen,
sillfest, sillfest hela da´n.
Goda nubbar blir det här idag,
sillfest, sillfest hela da´n.
De går som smort,
det har det alltid gjort,
Ja, midsommar är allt en härlig dag.SKÅL!!!!!!!!

Lilla glömskan Mel: Imbelupet glaset står

Sill, potatis, raj di daj di dukat bord,
iskall snaps ta daj da glömt visst alla ord
Hm ta Helan
raj ta Halvan
midsommar, tralallala,
måste sjunga först för att få snapsen ta.

Dubbelnubbe
Mel: Hujedamej

Hujedamej, så god den är,
ej bättre tänkas kan.Och nubbe är det namn den bär
(Nubben tages)
den ner för strupen rann.
Singdudeldej, singdudeldej
singdudeldudeldej
Singdudeldej, singdudeldej …(Nubben tages ånyo)Midsommarsuptjohej!

Kors va det sneglas
Mel: Dans på Brännö brygga

Kors vad det sneglas på snapsar i dag!
Är det snapssnegling?
Nä, dom ska drickas!
Skål!

När nubben kom på borden
Mel: När Lillan kom till jorden

När nubben kom på borden
då blev det vår och göken gol
och ögonen de lyste
av vårgrönt och av sol.

När nubben kom i magen
bröt sommarn ut i fuller blom.
Och det blev bara värre
tills flaskan den var tom.

I sommarsolen
Mel: I sommarens soliga dagar

I sommarens värmande strålar
vi sitter och äter och skålar.Det kostar oss rätt mycket stålar
vi sjunger så ändå: Hallå, hallå!
Du som är smal du som är skral
du som om skallen din är kal.
Du som är le´, du som är sne´
ja, allihopa sjunger me´.I sommarens värmande strålar
så glada sjunga vi: Slå i, slå i!

Upp och ner
Mel: Upp och ner

Upp och ner, snapsen far,
sången ljuder hög och klar.
Ta en till, med lite sill
och potatis om du vill.
Snapsen rinner, strupen brinner.
Åh, vad det är skönt!

Nu leker laxen
Mel: Apladalen i Värnamo

Nu leker laxen,
nu blommar häggen,
nu lyfter taxen
sitt ben mot väggen.

Sssssssssssssssskål!

Ett litet avbrott har visan fått
och under tiden, har taxen gått!

Midsommarnubben
Mel: Vårvindar friska

Alla här sitta, fånigt och titta.
Nubbarna glittra kalla som is.
Ja, varför dröja? Nej, låt oss höja
glasen med klang på fädernas vis.

Nubben den gör att alla bra mår.
Sillen den manar: Skål och gutår!
Solen den lyser, nubben den fryser.
Värm den i magen, bra du då mår.

Försvårad ankring
Mel: Med käckhet kan man komma långt

Med åror kan man komma långt
med segel kan man komma längre
men med en flaska brännvin,
smör ost och sill,
kommer man så långt man vill,
men det blir svårt att lägga till.

Uti vår mage
Mel: Uti vår hage

Uti vår mage där
växa begär
kom hjärtans kär. Vill du mig något
så träffas vi där.
Kom kryddsill och kall potatis,
kom brännvin och quantum satis, kom allt som kan drickas,
kom hjärtans fröjd.

Kär snaps har många namn
Mel: Det var dans bort i vägen

Jag är getingen, färdknäppen,
orren och göken.
Jag är tutingen, rackaren,
järnet och kröken.
Knappen innanför västen är jag.

Jag är klämtaren, luringen,
nubben och fjutten.
Jag är jamaren, rövaren,
supen och hutten.

Grund och botten
Mel: Lambeth walk

I grund och i botten
är seglar’n sund. Sund ska’ ha vatten
som ej har grund.
I grund är ej botten bra – nej
– grundligt i botten ta – hej!
När gäddorna leka
Mel: När gäddorna leker

När gäddorna leka i vikar och vass och sola går ner bakom Sjöbloms dass. Ja, då är det vår.
Ja, då är det vår.

Sjunges lämpligen sent fram på nattkröken.
Mel. Sommar, sommar, sommar

Somnar, somnar, somnar,
det gör gröngölingar snart,
somnar, somnar, somnar,
kudden saknas, uppenbart,
dom är veka, riktigt möra
vill nu vila på sitt öra,
somnar, somnar, somnar
det gör varje amatör
men vi övriga vi kör!

Bärs, bärs och en snaps
Melodi: Bä, bä, vita lamm

Bärs, bärs och en snaps
och så lite sill.
Ja, ja, var nu glad
och drick sommarn till!

Vi kan dricka bira
Melodi: Bamsevisan

//: Vi kan
vi kan,
vi kan dricka bira.

Vi kan,
vi kan,
vi kan dricka bärs.Thinking/

Vi kan, vi kan, vi kan,
vi kan, vi kan, vi kan,
vi kan, vi kan, vi kan,
vi kan, vi kan, vi kan,
vi kan dricka bärs.

Vi kan
vi kan,
vi kan dricka bira.

Vi kan,
vi kan,
vi kan dricka bärs.

Vi går över ån efter sprit
Melodi : Vi går över daggstänkta berg

Vi går över ån efter sprit
fallera,
men efter vatten går vi ej en bit
fallera.
ja sup kära bröder, så ögonen glöder
en gång blir din blick ackvavit,
fallera.

Surret
Melodi: Här kommer Karl-Alfred boy

Vad är det för jädrans surr,
pip, pip.
Jag känner mig lite snurr,
pip, pip.
Jag viskar till frugan:
Ser du också flugan?
Nej, jag ser en geting jag,
pip, pip.

Bättre och bättre snaps för snaps
Melodi: Bättre och bättre dag för dag

Bättre och bättre snaps för snaps,
Halvan försvunnen i ett nafs.
Låt ej törsten längre bränna,
piggare för varje hutt vi oss känna.
Tag nu tersen i ett drag
och sjung med välbehag:
A-a-a-a-a-a
a-a
det blir bättre för varje snaps vi ta.

Skål, skål
Melodi: Bä, bä vita lamm

Skål, skål, nu vi ta
glaset i vår hand.
Drick upp och var gla’
och känn pärlans band.
När den slunkit ner
får vi kanske mer
ja, vi hoppas det ska komma fler.

Vår första skål
Melodi: Vi går över daggstänkta berg

All stelhet lägg av och var fri, fallera.
Det hänger på just dig hur här ska bli, fallera.
Låt skrattlaviner runga
Ikväll är alla unga
och alla har gått in för gott humör, fallera.

Så dricker vi nu vår första skål, fallera.
Och var och en har valt den dryck han tål, fallera.
Vad än ni har i glasen
ni måste bli i gasen
berusad av skämt och gott humör, fallera.

Imse vimse finkel
Melodi: Imse vimse spindel

Imse vimse finkel
smakar bara skit
vi vill bara hinka
genomskinlig sprit
Upp stiger solen
torkan sätter in
Imse vimse blir man
utav brännevin!

Bärs, bärs och en snaps
Melodi: Bä, bä, vita lamm

Bärs, bärs och en snaps
och så lite sill.
Ja, ja, var nu glad
och drick sommarn till!

Så höj nu glaset
Melodi: Var nöjd med allt som livet ger

Så höj nu glaset till en skål
och drick så mycket som du tål.
Glöm bort att du är gammal, ful och trist.
Var glad och nöjd, för som du vet
blir du snart pank och riktigt fet.
Och allt du tänker på är vad du mist.

Patrullrop
Melodi: Heja Sverige, friskt humör

Spriten är en praktisk dryck,
tages med en huvudknyck.
Får oss glömma allt besvär.
Spriten alltid redo är.
Spriten!
Spriten!
Spriten!

Till sidans top


Ladda ner vårt midsommar häfte

Nu kan du ladda ner alla våra sånger & Snapsvisor i vårat midsommar häfte :-) klicka här för att ladda ner häftet och skriv ut den och kopiera och sjung med goa vänner på midsommar afton.

Ladda ner häftet här

Till sidans top