Arbetslivserfarenhet

vaktmastareArbetslivserfarenhet

881003- 100311
Barnskötare, Fritidsledare, Elevassistent, Vaktmästare, It-tekniker, IT-pedagog Stockholms Stad, Gullingeskolan, Enbacksskolan

Arbetet med förskolebarn – elever årskurs 6 vilket inkluderar, bland andra, följande arbetsuppgifter:

Barnskötare

Som barnskötare både på FTH i samverkan med lärare i undervisningen av skolbarn. Jag har planerat och genomfört pedagogiska aktiviteter, haft föräldrakontakt och genomfört utvecklingssamtal och föräldramöten.

Fritidsledare

Som fritidsledare på EFTIS har jag planerat och genomfört pedagogiska aktiviteter, haft föräldrakontakt och genomfört utvecklingssamtal och föräldramöten.

Elevassistent

Som elevassistent har jag haft ansvar för en eller flera elever som jag har följt med under lektioner och tillsammans med både lärare och elev planerat och genomfört lektioner.