Minnestöd

Elektronisk kalender

När jag skall göra ett arbete och det finns en deadline, så använder jag mig av en kalender som finns i på nätet (Google kalender) som jag kopplar till min mobil telefon samt surfplattan för att strukturera upp min uppgiften. Kalendern har funktioner som kan ge minnes stöd  Samt använder mobilens alarmfunktion som kan aktiveras att ge signal några dagar, någon timme eller några minuter i förväg. Detta är även bra för att påminna om exempelvis en föreläsningstid eller om en besökstid hos en exempelvis en läkare.
Eftersom jag  arbetar mycket vid datorn så använder jag mig Moln baserade kalendrar. De har liknande funktioner med alarm och möjlighet att aktivera påminnelse i förväg.

Google kalender använder jag mig av

1. Här fyller jag i vilket datum, klockslag eller om det skall vara en hel dag angående min påminnelse, här kan man skriva i var man skall vara samt en beskrivning av sin påminnelse.

2. Här kan man välja om man vill på påminnelser 1-5 dagar genom mail eller sms samt han man använda sig av händelse färg. Själv har jag alltid 5 dagar och röd färg på min händelse.

3. Här man man om man vill delge någon om sin påminnelse, själv skickar jag den till min fru och på så sätt blir jag extra påmind.

4. Här kan man lägga till en bilaga, jag själv läggar alltid bilagor som ett extra minne stöd åt händelsen.

Så här ser mail påminnelsen ut, som jag får fem dagar i förväg innan händelsen skall träda i kraft Smile

Samt får jag varje dag dagligt program vad som händer för mig genom ett e-postmeddelande med min agenda varje dag kl. 05:00.