Studier

Under detta avsnitt får du tips på hjälpmedel som har underlättat min studietid.

Organisera

Det finns olika metoder för att få bra studiestrategi. Viktigt är att få rutiner som stöder strategierna. Här nedan ger jag några exempel på hjälpmedel som jag  använder.

Strukturera tid
När jag skall göra ett arbete där det finns en deadline, använder jag min kalender för att göra tidsplanering. Den kalender som jag använder är Googles kalender som jag kommer åt i min dator, mobiltelefon samt i min surfplatta. Den har funktioner som kan ge mig minnesstöd. Där finns en alarmfunktion som kan aktiveras att ge signal några dagar, någon timme eller några minuter i förväg. Jag får också meddelande genom mail och SMS samt får jag en Dagordning  dvs dagens alla tids planeringar och det får jag varje dag klockan 05:00 till min mail som jag har kopplat till min mobil och surfplatta.  Detta är även bra för att påminna om exempelvis en föreläsningstid eller om en besökstid hos en läkare.

Mer om Google kalender kan du läsa här

Organisera text
Som hjälp att strukturera upp innehållet för en uppsats eller rapport kan man använda en tankekarta eller mind map.(Läs mer här om vad är en tankekarta) Med tankekartan kan du organisera och presentera tankar och idéer.

Jag använder Mindjet, mer om hur jag använder samt hur Mindjet fungerar kan du läsa här.


Elektronisk kalender
När jag skall göra ett arbete där det finns en deadline, så har min kalender som finns i mobiltelefoner eller handdatorer användas för att strukturera upp uppgiften. Kopplats ihop med min Google kalendern ge mig minnesstöd.
Den kalender som jag använder är Googles kalender som jag kommer åt i min dator, mobiltelefon samt i min surfplatta. Den har funktioner som kan ge mig minnesstöd. Där finns en alarmfunktion som kan aktiveras att ge signal några dagar, någon timme eller några minuter i förväg. Jag får också meddelande genom mail och SMS samt får jag en Dagordning dvs dagens alla tids planerade och det får jag varje dag klockan 05:00 på min mail som jag har kopplat till min mobil och surfplatta. Detta är även bra för att påminna om exempelvis en föreläsningstid eller om en besökstid hos en läkare.

Kamera
Jag använder min mobiltelefon för att ta foto som jag använder för att dokumentera min uppgift. Den kan till exempel vara när det finns mycket text på tavlan som jag skall skriva av, eller när min/mina lärare har skrivit upp läxor eller annat på tavlan.

Sedan för jag över kortet till min hemmadator det brukar jag göra genom att skicka bilderna genom mail eller genom Google drive, jag tycker det går bättra att läsa den text som fotograferats.
Ett fantastiskt program som jag har i alla mina enheter (Dator, surfplatta, mobilen) heter Evernote.

Jag använder Evernote, mer om hur jag använder samt hur Evernote fungerar kan du läsa här.

Inspelning

Jag använder min mobiltelefon inspelningsfunktion. Jag använder den för att tala in kortare meddelanden eller uppgifter som jag behöver komma ihåg. Det kan exempelvis vara läxor, en referens, ett telefonnummer, eller bara en kanon idé.

Jag använder mig också av ett digitalt fickminne ( VN-3500PC) som jag sedan ansluter till min dator och för över ljudfilen. För att veta mer om  VN-3500PC klicka här

Jag använder också mig av Echo SmartPen den spelar in samtidigt som man skriver. Det behövs ett speciellt papper för att hantera inspelningen och koppla det till det man skriver. De inspelade filerna kan sedan föras över till en dator tillsammans med anteckningarna.

Mer om Echo SmartPen kan du läsa här
Studiehjälpmedel

Studiestöd (Kommer inom kort)

Att arbeta med inspelade ljudfiler

Anteckningshjälpmedel

Under fliken ”Koncentration” finns ytterligare exempel på hjälpmedel för struktur.